Zespół Medyczny (ZM)

  1. Beata Maas - Przewodnicząca                          

  2. Paweł Gawłowski

  3. Mariusz Rydzkowski

Regulaminy

Na posiedzeniu w dniu 18 listopada 2011 r. Zespół Medyczny Polskiego Związku Motorowego zatwierdził Regulamin Medyczny PZM, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Regulamin Medyczny PZM

zał. nr 1 - Karta zdrowia zawodnika sportów motorowych (sport motocyklowy i żużlowy)
zał. nr 2 - Międzynarodowa karta zdrowia (sport samochodowy i kartingowy)
zał. nr 3 - Karta zdrowia (sport kartingowy)
zał. nr 4 - Karta zdrowia zawodnika sportów motorowych (sport żużlowy dla zawodników od 16 roku życia)

 

Regulamin Medyczny PZM

Karta zdrowia zawodnika sportu motorowego (sport motocyklowy i żużlowy dla zawodników do 16 roku życia)

Międzynarodowa karta zdrowia (sport kartingowy)

Karta zdrowia (sport kartingowy)

Karta zdrowia zawodnika sportu motorowego (sport żużlowy dla zawodników od 16 roku życia)

Karta wypadkowa + procedura