ZNAK POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY pełni funkcję federacji narodowej w sportach motorowych.

Jest organizacją reprezentującą interesy wszystkich zmotoryzowanych, działa na rzecz użytkowników motoryzacji w każdym jej aspekcie. Nowe logo PZM jest odzwierciedleniem połączenia działań statutowych w sporcie wyczynowym i popularnym z działalnością gospodarczą Związku. Logo nawiązuje do dynamiki sportów motorowych, na tle barwy żółtej, dotychczas związanej z usługami motoryzacyjnymi.
 

 

Autor: prof. Henryk Chyliński.

Dynamiczny fragment logo stanowi forma czarnej wstęgi, która zamykając się, tworzy figurę na kształt okręgu. Wewnątrz niej, na białym tle, zawieszonych zostało pięć czerwonych kwadratów, skomponowanych na zasadzie szachownicy.

Element czarny symbolizuje drogę, tor, koło wprawione w ruch lewoskrętny. Dynamiki nadaje 8.krotne, równoległe rozwidlenie wzdłuż, we fragmencie końcowym na ok. 1/3 długości. W najniższym punkcie elementu czarnego wkomponowane zostały litery (elementy wypełnione kolorem białym) PZM tj. skrót literowy nazwy „Polski Związek Motorowy”.

Pięć kwadratów wewnątrz symbolizuje różne pola działalności Polskiego Związku Motorowego, zsynchronizowane w ramach jednej organizacji.

Całość znaku znajduje się na żółtej apli, tradycyjnym kolorze działalności gospodarczej.
 

 

LOGO PZM: PDF (Pantone), PDF (CMYK), EPS (CMYK)AI (CMYK)SVGJPG, PNG

LOGO PZM z napisami: PDF, CDR, JPG1, JPG2

Podstawowe zasady tworzenia oficjalnego dokumentu lub prezentacji:

  • czcionka ARIAL 11 lub12 pt; czcionki uzupełniające: Eurostile, Calibri
  • interlinia 1,15 pt;
  • kolory czcionki czarny i szary;

Materiały drukowane oraz do zastosowania w Internecie, filmowe z identyfikacją i logo PZM muszą zostać przed publikacją przesłane na adres social@pzm.pl i uzyskać akceptację Zespołu Komunikacji PZM.

Uwaga!

Materiały drukowane oraz do zastosowania w Internecie, filmowe z identyfikacją i logo PZM muszą zostać przed publikacją przesłane na adres social@pzm.pl i uzyskać akceptację Zespołu Komunikacji PZM.