Uchwały Zarządu Głównego

Teksty jednolite wybranych uchwał ZG i regulaminów

Uchwała  nr 263/2012 Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego z dnia 15 września 2012 r. w sprawie: zasad używania Nazwy i znaków towarowych Polskiego Związku Motorowego. (jednolity tekst wg stanu na dzień 21.09.2013 r.)

Uchwała w sprawie zasad przyznawania dofinansowania lub darowizny w działalności statutowej Polskiego Związku Motorowego (jednolity tekst wg stanu na dzień 25.01.2014r.)

Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji zawodnika w sportach motorowych (jednolity tekst wg stanu na dzień 19.03.2016 r.)

Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji uprawniającej do udziału w nieprofesjonalnym współzawodnictwie w sporcie żużlowym (jednolity tekst wg stanu na dzień 24.11.2012r.)

Regulamin zwrotu kosztów podróży zleconych przez PZM oraz używania pojazdów będących w dyspozycji pracowników, działaczy, zawodników i innych osób w PZM (jednolity tekst wg stanu na dzień 28.01.2017r.)

Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji trenera lub instruktora w sportach motorowych (jednolity tekst wg stanu na dzień 13.05.2017r.)

Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji sędziego sportowego w sportach motorowych (jednolity tekst wg stanu na dzień 13.05.2017 r.)

Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji uprawniającej Kluby do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie samochodowym, sporcie motocyklowym, sporcie kartingowym i sporcie żużlowym (z dnia 30.01.2016 r.)

Uchwała w sprawie wysokości składek członkowskich (jednolity tekst wg stanu na dzień 18.11.2017 r.)

Regulamin przyznawania, odmowy przyznania i pozbawiania licencji uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie żużlowym dla klubów Ekstraligi oraz I i II ligi żużlowej (jednolity tekst  na dzień18.11.2017r.)

Uchwała Prezydium ZG PZM w sprawie zatwierdzenia wzorów dokumentów finansowych obowiązujących Kluby w procesie licencyjnym – Podręcznik Licencyjny 2018

Regulamin organizowania konkursu ofert w celu wyłaniania nabywców praw medialnych i praw pochodnych (jednolity tekst wg stanu na dzień 25.09.2009 r.)

Uchwała nr 132/2001 z dnia 22.11.2008 r. w sprawie:

zmiany uchwały ZG PZM z dnia 5.10.1991 r. z późniejszymi zmianami w sprawie wysokości składek członkowskich,
zmiany uchwały ZG PZM z dnia 14.09.1996 r.  późniejszymi zmianami w sprawie kierunków zmian strukturalnych w Polskim Związku Motorowym,
ustalenia wysokości składek członkowskich na 2009 r. 

Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji menadżera w sporcie żużlowym

Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji R-HREG zawodnika startującego w zawodach pojazdów zabytkowych

Uchwała nr 461/2017 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu określającego warunki i tryb nadawania Certyfikatu PZM dla systemów przeznaczonych do przykrycia toru żużlowego w celu ochrony przed opadami atmosferycznymi.