Teksty jednolite wybranych uchwał ZG i regulaminów

Uchwała  nr 263/2012 Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego z dnia 15 września 2012 r. w sprawie: zasad używania Nazwy i znaków towarowych Polskiego Związku Motorowego (jednolity tekst wg stanu na dzień 21.09.2013 r.)

Uchwała w sprawie wysokości składek członkowskich (jednolity tekst wg stanu na dzień 18.11.2023 r.)

Uchwała nr 132/2001 z dnia 22.11.2008 r. w sprawie:

Uchwała w sprawie zasad przyznawania dofinansowania lub darowizny w działalności statutowej Polskiego Związku Motorowego (jednolity tekst wg stanu na dzień 18.11.2023r.)

Regulamin zwrotu kosztów podróży zleconych przez PZM oraz używania pojazdów będących w dyspozycji pracowników, działaczy, zawodników i innych osób w PZM (jednolity tekst wg stanu na dzień 27.02.2023 r.)

Załączniki do "Regulaminu zwrotu kosztów podróży..." w wersji edytowalnej:

Uchwała Prezydium ZG PZM nr 269/2022 w sprawie zatwierdzenia Wytycznych dla projektantów stadionów żużlowych, stanowiących zbiór parametrów technicznych jakie musza być uwzględnione w procesie projektowania nowych stadionów żużlowych oraz modernizowania istniejących.

Uchwała nr 461/2017 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego warunki i tryb nadawania Certyfikatu PZM dla systemów przeznaczonych do przykrycia toru żużlowego w celu ochrony przed opadami atmosferycznymi.

Regulamin organizowania konkursu ofert w celu wyłaniania nabywców praw medialnych i praw pochodnych (jednolity tekst wg stanu na dzień 25.09.2009 r.)

  Regulamin Funduszu Szkoleniowego Sportu Żużlowego (jednolity tekst wg stanu na dzień 12.10.2023 r.) wraz z załącznikiem nr 1 - WZÓR UMOWY - do uchwały ZG PZM nr 509/2017  z dnia 18 listopada 2017 r.

  Zasady sprzedaży nieruchomości PZM (wg stanu na dzień 23.02.2022 r.) 

   

  Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji zawodnika w sportach motorowych z dnia 04.03.2024 r.

  Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji sędziego sportowego w sportach motorowych z dnia 30.03.2023 r.

  Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji trenera lub instruktora w sportach motorowych z dnia 29.01.2022 r.

  Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji R-HREG zawodnika startującego w zawodach samochodów historycznych na regularność z dnia24.11.2018 r.

  Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji menadżera zawodnika w sporcie żużlowym (jednolity tekst wg stanu na dzień 24.11.2018r)

  Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji uprawniającej kluby do udziału we współzawodnictwie sportowym w sportach motorowych (jednolity tekst wg stanu na dzień 05.01.2023 r.)

  Regulamin przyznawania, odmowy przyznania i pozbawiania licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie żużlowym dla klubów Ekstraligi oraz I i II ligi żużlowej (jednolity tekst wg stanu na dzień 12.10.2023 r.)

   

  Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji uprawniającej do udziału w nieprofesjonalnym współzawodnictwie w sporcie żużlowym (jednolity tekst wg stanu na dzień 24.11.2012 r.)

  Kodeks Etyki Polskiego Związku Motorowego