BIURO ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO

 • Prezes PZM
  Michał Sikora
   
 • Wiceprezes urzędujący ZG PZM / Skarbnik
  Arkadiusz Sąsara
   
 • Dyrektor Biura Sportu i Turystyki
  Mariusz Maliszewski
   
 • Zastępca Dyrektora Biura Sportu i Turystyki 
  Grażyna Makowska 
   
 • Dyrektor Biura Komunikacji i Relacji Międzynarodowych
  Aleksandra Knyszewska
   
 • Dyrektor Biura Finansów i Administracji / Główna Księgowa
  Magdalena Kołodziejczyk
   
 • Zastępca Dyrektora Biura Finansów i Administracji / Zastępca Głównego Księgowego 
  Marta Jasiorowska 
   
 • Zastępca Dyrektora Biura Finansów i Administracji 
  Aneta Boguszewska