Dokumenty Walnego Zgromadzenia

 

Uchwała nr 333/2023 w sprawie: ustalenia terminu, miejsca i proponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Motorowego w 2024r.

Wizualizacja Sprawozdania Finansowego PZM za 2022 r.
Informacje dodatkowe do Sprawozdania Finansowego PZM za 2022 r.
Uchwała nr 2/2023 WZD PZM o zatwierdzeniu Sprawozdania Finansowego za 2022 r.
Dotacje otrzymane przez PZM z Budżetu Państwa i JST w 2022 r.

Wizualizacja Sprawozdania Finansowego PZM za 2021 r.
Informacje dodatkowe do Sprawozdania Finansowego PZM za 2021 r.
Uchwała nr 2/2022 WZD PZM o zatwierdzeniu Sprawozdania Finansowego za 2021 r.
Dotacje otrzymane przez PZM z Budżetu Państwa i JST w 2021 r.

Uchwała nr 2/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZM za rok obrachunkowy 2020 r.
Sprawozdanie finansowe PZM za 2020 r.
Sprawozdanie finansowe PZM za 2020 r. - informacje dodatkowe
Dotacje i subwencje z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego otrzymane przez PZM w 2020 r.

Stan i sposób realizacji wniosków zgłoszonych do Komisji Uchwał i Wniosków WZD PZM w dniu 15 czerwca 2019 r. oraz wnioski z OZ PZM w 2019 r.
Uchwała programowa WZD z 15.06.2019 r.
Stan i sposób realizacji wniosków zgłoszonych do Komisji Uchwał i Wniosków WZD PZM
Uchwała nr 46/2018 w sprawie: ustalenia terminu, miejsca i proponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Motorowego w 2019 r.

Sprawozdanie z działalności ZG PZM w 2022r.
Sprawozdanie z działalności ZG PZM w 2021r.
Sprawozdanie z działalności ZG PZM w 2020r.
Sprawozdanie z działalności ZG PZM w 2019r.
Sprawozdanie z działalności ZG PZM w 2018r.
Sprawozdanie z działalności ZG PZM w 2017r.
Sprawozdanie z działalności ZG PZM w 2016r.
Sprawozdanie z działalności ZG PZM w 2015r.
Sprawozdanie z działalności ZG PZM w 2014r.
Sprawozdanie z działalności ZG PZM w 2013r.
Sprawozdanie z działalności ZG PZM w 2012r.
Sprawozdanie z działalności ZG PZM w 2011r.

~~~~

Uchwała nr 503/2017 w sprawie: ustalenia terminu, miejsca i proponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Motorowego w 2018 r.
Uchwała programowa WZD z 27.06.2015r.
Realizacja Uchwały WZD z 25.06.2011r.