Misja Polskiego Związku Motorowego

Niezmiennie Polski Związek Motorowy pozostaje związkiem sportowym, organizatorem aktywności sportowej w sportach motorowych, a więc sporcie samochodowym, motocyklowym, żużlowym i kartingowym. ‘Podstawowymi celami Związku na najbliższe lata jest wykorzystanie wiedzy i umiejętności kadry, a także potencjału obiektów sportowych w celu organizacji zawodów na światowym poziomie, organizacja współzawodnictwa krajowego, tworzenie dzieciom i młodzieży warunków do uczestnictwa w sportach motorowych, w szczególności w kartingu.

Związek pełni obowiązki społecznego rzecznika zmotoryzowanych. Powstanie płatnych dróg, częste zmiany w prawie drogowym, powszechność posiadania prawa jazdy, obligują PZM do stania na straży interesów uczestników ruchu drogowego. Związek niezmiennie będzie upominał się o obniżkę opłat za przejazdy płatnymi odcinkami dróg do poziomu uzasadnionego ekonomicznie, wyłączenia z opłat via Toll kamperów, przyczep kempingowych, a w przypadku wprowadzenia winiet, prostego elektronicznego systemu ich poboru, bez kosztownych i niewygodnych urządzeń rejestrujących. PZM oferuje władzom państwowym swoją wiedzę i doświadczenie przy opiniowaniu projektów aktów prawnych dotyczących motoryzacji.