Zarząd Główny

(Kadencja 2015 - 2019)

Lp. Imię i Nazwisko Funkcja

1.

Michał Sikora 

Prezes Związku

2.

Arkadiusz Sąsara       Urzędujący Wiceprezes ZG PZM
Przewodniczący Głównej Komisji Sportu Samochodowego
3. Stanisław Reterski  Wiceprezes ZG PZM
Przewodniczący Głównej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki
4. Grzegorz Lewandowski Skarbnik
5. Mirosław Czub  Przewodniczący Głównej Komisji Sportu Kartingowego
6. Piotr Szymański Przewodniczący Głównej Komisji Sportu Żużlowego
7. Robert Werle   Przewodniczący Głównej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
8. Jacek Bujański  Przewodniczący Głównej Komisji Sportu Motocyklowego
9. Romuald Chałas  Członek Prezydium ZG
10. Wojciech Stępniewski Członek Prezydium ZG
11. Łukasz Borowiak   Członek ZG 
12. Monika Budnik Członek ZG 
13. Marek Dobrowolski  Członek ZG 
14. Maciej Wróbel  Członek ZG 
15. Roman Grygianiec Członek ZG 
16. Zdzisław Horoński Członek ZG 
17. Ireneusz Igielski  Członek ZG 
18. Andrzej Krzysztofiak Członek ZG 
19. Elżbieta Marcinkiewicz  Członek ZG 
20. Jarosław Noworól  Członek ZG 
21. Paweł Pęcak Członek ZG 
22. Michał Rutkowski Członek ZG 
23. Andrzej Polkowski Członek ZG 
24. Jarosław Strzelecki   Członek ZG 
25. Krzysztof Studziński Członek ZG 
26. Tadeusz Tomaszewski  Członek ZG 
27. Piotr Trąbski Członek ZG 
28. Krzysztof Tutak Członek ZG 
29. Andrzej Gaszewski Członek ZG 
30. Erwin Meisel Członek ZG 
31. Sebastian Kołakowski Członek ZG