Zarząd Główny

(Kadencja 2015 - 2019)

Lp. Imię i Nazwisko Funkcja

1.

Michał Sikora 

Prezes Związku

2.

Arkadiusz Sąsara       Urzędujący Wiceprezes ZG PZM, Skarbnik
3. Mirosław Czub  Przewodniczący Głównej Komisji Sportu Kartingowego
4. Piotr Szymański Przewodniczący Głównej Komisji Sportu Żużlowego
5. Jacek Bujański  Przewodniczący Głównej Komisji Sportu Motocyklowego
6. Jarosław Noworól Przewodniczący Głównej Komisji Sportu Samochodowego
7. Romuald Chałas  Członek Prezydium ZG
Koordynator ZG PZM ds. wolontariatu sportowego
8. Wojciech Stępniewski Członek Prezydium ZG
9. Roman Grygianiec    Członek ZG 
10. Monika Budnik Członek ZG 
11. Marek Dobrowolski  Członek ZG 
12. Maciej Wróbel  Członek ZG 
13. Erwin Meisel Członek ZG 
14. Zdzisław Horoński Członek ZG 
15. Ireneusz Igielski  Członek ZG 
16. Andrzej Krzysztofiak Członek ZG 
17. Elżbieta Olszewska Członek ZG 
18. Paweł Pęcak Członek ZG 
19. Michał Rutkowski Członek ZG 
20. Andrzej Polkowski Członek ZG 
21. Sebastian Kołakowski Członek ZG 
22. Krzysztof Studziński Członek ZG
Koordynator ZG PZM ds. walki z dopingiem oraz korupcją w sporcie
23. Tadeusz Tomaszewski  Członek ZG 
24. Piotr Trąbski Członek ZG 
25. Krzysztof Tutak Członek ZG 
26. Andrzej Gaszewski Członek ZG 
27. Jarosław Strzelecki Członek ZG