Zarząd Główny

(Kadencja 2015 - 2019)

Lp. Imię i Nazwisko Funkcja

1.

Andrzej Witkowski

Prezes Związku (wybrany na tę funkcję przez Walne Zgromadzenie Delegatów)

2.

Arkadiusz Sąsara       Wiceprezes ds. Samochodowych
Przewodniczący Głównej Komisji Sportu Samochodowego
3. Michał Sikora  Wiceprezes ds. Motocyklowych
Przewodniczący Głównej Komisji Sportu Motocyklowego
4. Stanisław Reterski  Wiceprezes ZG PZM
Przewodniczący Głównej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki
5. Grzegorz Lewandowski Skarbnik
6. Mirosław Czub  Przewodniczący Głównej Komisji Sportu Kartingowego
7. Piotr Szymański Przewodniczący Głównej Komisji Sportu Żużlowego
8. Robert Werle   Przewodniczący Głównej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
9. Romuald Chałas  Członek Prezydium ZG
10. Wojciech Stępniewski Członek Prezydium ZG
11. Łukasz Borowiak   Członek ZG 
12. Monika Budnik Członek ZG 
13. Jacek Bujański   Członek ZG 
14. Marek Dobrowolski  Członek ZG 
15. Cezary Droszcz    Członek ZG 
16. Roman Grygianiec Członek ZG 
17. Zdzisław Horoński Członek ZG 
18. Ireneusz Igielski  Członek ZG 
19. Andrzej Krzysztofiak    Członek ZG 
20. Elżbieta Marcinkiewicz  Członek ZG 
21. Jarosław Noworól  Członek ZG 
22. Paweł Pęcak Członek ZG 
23. Michał Rutkowski Członek ZG 
24. Janusz Rychlak   Członek ZG 
25. Jarosław Strzelecki   Członek ZG 
26. Krzysztof Studziński Członek ZG 
27. Tadeusz Tomaszewski  Członek ZG 
28. Piotr Trąbski Członek ZG 
29. Krzysztof Tutak Członek ZG 
30. Maciej Wróbel  Członek ZG 
31. Erwin Meisel Członek ZG