Zarząd Główny

(Kadencja 2015 - 2019)

Lp. Imię i Nazwisko Funkcja

1.

Michał Sikora 

Prezes Związku

2.

Arkadiusz Sąsara       Urzędujący Wiceprezes ZG PZM, Skarbnik
3. Robert Werle   Wiceprezes, Przewodniczący Głównej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
4. Mirosław Czub  Przewodniczący Głównej Komisji Sportu Kartingowego
5. Piotr Szymański Przewodniczący Głównej Komisji Sportu Żużlowego
6. Jacek Bujański  Przewodniczący Głównej Komisji Sportu Motocyklowego
7. Jarosław Noworól

Przewodniczący Głównej Komisji Sportu Samochodowego

8. Romuald Chałas  Członek Prezydium ZG
Koordynator ZG PZM ds. wolontariatu sportowego
9. Wojciech Stępniewski Członek Prezydium ZG
10. Roman Grygianiec    Członek ZG 
11. Monika Budnik Członek ZG 
12. Marek Dobrowolski  Członek ZG 
13. Maciej Wróbel  Członek ZG 
14. Erwin Meisel Członek ZG 
15. Zdzisław Horoński Członek ZG 
16. Ireneusz Igielski  Członek ZG 
17. Andrzej Krzysztofiak Członek ZG 
18. Elżbieta Olszewska Członek ZG 
19. Paweł Pęcak Członek ZG 
20. Michał Rutkowski Członek ZG 
21. Andrzej Polkowski Członek ZG 
22. Sebastian Kołakowski Członek ZG 
23. Krzysztof Studziński Członek ZG
Koordynator ZG PZM ds. walki z dopingiem oraz korupcją w sporcie
24. Tadeusz Tomaszewski  Członek ZG 
25. Piotr Trąbski Członek ZG 
26. Krzysztof Tutak Członek ZG 
27. Andrzej Gaszewski Członek ZG 
28. Jarosław Strzelecki Członek ZG