Nawigacja samochodowa

Polski Związek Motorowy jest organizatorem nawigacyjnych imprez samochodowych, zaliczanych do dziedzin sportów popularnych. Rywalizacja w tej dyscyplinie polega na pokonaniu trasy rajdu przez dwuosobową załogę (kierowca i pilot), na podstawie otrzymanego opisu trasy (itinerera), w ściśle określonym czasie. Prawidłowość przejazdu trasy potwierdzana jest przez sędziów, obsługujących Punkty Kontroli Przejazdu (PKP). Sposób opisu trasy rajdu obwarowany jest umownymi zasadami, opartymi na materiałach kartograficznych, znakach topograficznych, piktogramach, a także innych formach graficznych, określonych przez organizatora. Poniżej aktualny kodyfikator:

"Zbiór zasad opisów tras wykorzystywanych w nawigacyjnych i turystycznych rajdach samochodowych" (Kodyfikator 2024).

Kodyfikator 2024 (rozkładówka)
Kodyfikator 2024 (broszura)

Zmiany w wersji kodyfikatora 2024

Sposób interpretacji zasad opisów trasy przedstawiony jest w wydawnictwie:

"Tajemnice Nawigacji 2023" - interpretacje zapisów kodyfikatora 2023 + uzupełnienia i nowe przykłady.

"Tajemnice nawigacji" (wydanie 2023) (rozkładówka)
"Tajemnice nawigacji" (wydanie 2023) (broszura)

Rajdy nawigacyjne organizowane są jako imprezy o zasięgu klubowym, okręgowym a także ogólnopolskim. Najwyższą rangę w kraju mają Nawigacyjne Samochodowe Mistrzostwa Polski. Jest to impreza składająca się z kilkunastu rund, rozgrywanych na przestrzeni roku, w różnych regionach Polski. Klasyfikacja, prowadzona w oparciu o regulamin mistrzostw, pozwala wyłonić Mistrza Polski w kategorii kierowców, pilotów, klubów i okręgów PZM.

Puchar Europy Centralnej (CEC)

Kalendarz imprez CEC 2024
 

Pobierz:
Nalepki na samochody/motocykle

 

Nawigacja samochodowa odc. 1: Auto

Rajdy Turystyczno Nawigacyjne: Luźna rozmowa o tym... czym się je rajd

Nawigacja samochodowa odc. 2: O co chodzi?

Rajdy Turystyczno Nawigacyjne: Luźna rozmowa o tym... czym się je rajd cd.