Tajemnice Nawigacji 2024

TAJEMNICE NAWIGACJI 2024

(wprowadzono poprawki i uzupełnienia do wersji 2023)
 
"Tajemnice nawigacji 2024" (rozkładówka)
"Tajemnice nawigacji 2024" (broszura)

 

Uwaga: OZNACZENIA NA MARGINESACH STRON:


Nowe opisy wprowadzone w wydaniu 2024 Tajemnic Nawigacji.


Elementy różniące zapisy polskiego kodyfikatora od zasad CEC. Patrz str.90.

SPIS TREŚCI:
1. O co chodzi w nawigacji? - str. 2
2. Podstawowe pojęcia i zasady - str. 7
3. Grafika poleceń w naturze i na mapie - str. 16
3.1. Sposoby pokonywania trasy opisanej różnymi kombinacjami oznaczeń graficznych - str. 17
3.1.1 Z sytuacji drogowej występującej w naturze, jedź z natury (realnie) do sytuacji występującej na mapie - str. 17
3.1.2. Z sytuacji drogowej występującej na mapie, jedź z natury (realnie) do sytuacji występującej na mapie - str. 19
3.1.3. Z sytuacji drogowej występującej na mapie, jedź z natury (realnie) do sytuacji występującej w naturze - str. 20
3.1.4.Z sytuacji drogowej występującej w naturze, jedź z natury (realnie) do sytuacji występującej w naturze - str. 20
3.1.5. Z sytuacji drogowej występującej na mapie, zaplanuj przejazd po mapie (jedź mapowo) do sytuacji występującej na mapie - str. 21
3.1.6. Z sytuacji drogowej występującej w naturze, zaplanuj przejazd po mapie (jedź mapowo) do sytuacji występującej na mapie - str. 23
4. Itinerery z natury (realne) - str. 25
4.1. Itinerer strzałkowy - str. 27
4.2. Itinerer strzałkowy orientowany - str. 27
4.3. Itinerer schematyczny - str. 28
4.4. Itinerer azymutowy - str. 29
4.5. Itinerer kątowy - str.30
4.6. Itinerery uproszczone - str. 30
4.7. Itinerer ze znakami drogowymi - str. 31
4.7.1. Znaczenie strzałek w itinererach ze znakami drogowymi - str. 31
4.7.2. Znaczenie nóżek w itinererach ze znakami drogowymi - str. 32
4.7.3. Znaczenie symboliki znaków w itinererach ze znakami drogowymi - str. 32
4.8. Itinerer z sygnalizatorami świetlnymi - str. 33
4.8.1. Znaczenie strzałek w itinererach z sygnalizatorami świetlnymi - str. 34
4.8.2. Kolejne wystąpienia w itinererach z sygnalizatorami świetlnymi - str. 34
4.8.3. Realizacja manewru opisanego skrótowym itinererem z natury - str. 35
4.9. Itinerer graficzny liniowy (choinka realna) - str. 37
4.10. Itinerer opisowy - str. 39
4.11.  Zasady nieopisywania elementów trasy w itinererach z natury - str. 39
5. Itinerery topograficzne (mapowe)  - str. 42
5.1. Manewry realizowane na materiałach topograficznych - str. 45
5.1.1. Manewr mapowy - str. 45
5.1.2. Manewr realny - str. 45
5.2. Itinerer graficzny topograficzny (choinka mapowa) - str. 46
5.3. Prawidłowa interpretacja zasad wyboru materiału topograficznego dla realizacji manewrów podczas wykonywania poleceń w ZGO - str. 49
5.4. Strzałki kierunkowe - str. 49
5.5. Punkty - str. 51
5.6. Detal punktu, Lupa - str. 52
5.7. Przejazd wg opisów topograficznych (mapowy) - str. 53
5.7.1. Dojazdy do punktów i wyjazdy z punktów w określonym azymucie - str. 54
5.7.2. Wyznaczanie najkrótszego przejazdu na materiale topograficznym - str. 54
5.7.3. Wyznaczanie przejazdu na materiale topograficznym o określonej długości - str. 58
5.7.4. Realizacja poleceń „mapowe lewo”, „mapowe prawo”, „mapowe prosto” - str. 59
5.7.5. Realizacja poleceń wielokrotnego dojazdu do punktu, wielokrotnego wykonania polecenia „mapowe lewo”, „mapowe prawo”, „mapowe prosto”- str. 69
5.8. Itinerery współrzędnościowe - str. 70
5.8.1. Metoda wyznaczania punktu poprzez określenie promieni - str. 71
5.8.2. Metoda wyznaczania punktu poprzez określenie azymutów - str. 71
5.8.3. Metoda wyznaczania punktu poprzez podanie współrzędnych - str. 71
5.9. Inne sposoby wyznaczania punktów i innych elementów na materiale topograficznym - str. 72
5.9.1. Metoda wyznaczania punktu przy pomocy SM - str. 72
5.9.2. Metoda wyznaczania punktu przy pomocy opisu z natury  - str. 72
6. Ślepa Mapa (SM) - str. 72
6.1. Sposoby realizacji przejazdu związane z SM - str. 74
6.1.1. Przejazd z natury, z punktu A na początek SM - str. 74
6.1.2. Przejazd wg mapy, z punktu A na początek SM - str. 75
6.1.3. Przejazd z natury, po wykonaniu SM jedź w prawo - str. 75
6.1.4. Przejazd wg mat. topograficznego po wykonaniu SM jedź w prawo  - str. 75
6.1.5. Sposoby przejazdu SM występujących bezpośrednio po sobie - str. 78
6.1.6. Opuszczenie mapy i powrót na mapę - str. 79
7. Constans - str. 81
7.1. Elementy składowe constansu - str. 81
7.2. Constans realny (z natury) - str. 82
7.2.1. Wystąpienie constansu realnego podczas pokonywania choinki mapowej - str. 82
7.2.2. Wystąpienie constansu realnego podczas realizacji przejazdu mapowego do punktu - str. 83
7.2.3. Wystąpienie constansu realnego podczas pokonywania ślepej mapy zakończonej strzałką wyjazdową - str. 83
7.2.4. Constans wyłącznie dla SM - str 84
7.2.5. Wystąpienie constansu realnego podczas pokonywania ZGO - str. 84
7.2.6. Wystąpienie constansu realnego na drogach o kilku pasach ruchu - str. 85
7.3. Constans mapowy - str. 86
7.3.1. Wystąpienie constansu mapowego podczas realizacji przejazdu do punktu - str. 87
CEC. Puchar Europy Centralnej - str. 90


News

XXIV Rajd Chemików - podsumowanie
Światowy Dzień Ochrony Środowiska- upamiętniony trwale: Podczas XXIV RAJD... więcej
25 Rajd Zagłębiowski - podsumowanie
25” Rajd Zagłębiowski przeszedł do historii. Dziękujemy za tak liczne... więcej
7 runda TPP PZM - Dzień Dziecka
Automobilklub Wielkopolski Delegatura w Nowym Tomyślu organizuje rajd dla... więcej
Rally Gala w TVP3 Opole
  https://youtu.be/TsPNMmJtDgs?t=903
Rally Gala - podsumowanie
Za nami 1 i 2 runda NSMP - Rally Gala 2024' Przedstawiamy wyniki oraz  kilka... więcej
W dniu 31 maja 2024 Biura ZG PZM będą nieczynne.
W dniu 31 maja 2024 r. (piątek) biura ZG PZM na ulicy Kazimierzowskiej 66 i... więcej
Światowid 2024
Komisja Sportów Popularnych i Turystyki Automobilklubu Polski zaprasza na: 5... więcej
3 runda TMMP - Rajd Chemików
Automobilklub Kędzierzyńsko Kozielski zaprasza na 3 rundę Turystycznych... więcej
25. Rajd Zagłębiowski
Serdecznie zapraszamy do udziału w 25 (!) edycji “Rajdu Zagłębiowskiego”,... więcej
1 i 2 Runda Nawigacyjnych Samochodowych Mistrzostw Polski
Automobilklub Kędzierzyńsko Kozielski zaprasza na 1 i 2 Rundę Nawigacyjnych ... więcej

Strony

- Archiwum