Doskonalenie techniki jazdy

Istotnym działaniem PZM na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego jest podnoszenie kwalifikacji kierowców. Na kursach na prawo jazdy, nawet tych najlepszych, zdobywa się tylko podstawy prowadzenia pojazdu. Resztę umiejętności kierowca nabywa sam. Pozbawiony fachowej opieki może nabrać złych nawyków, a w krytycznych momentach często okazuje się, że nie panuje na autem. Głównym, celem kursu doskonalenia techniki jazdy jest wykształcenie w kierowcy prawidłowego reagowania na sytuacje drogowe, nauka przewidywania i właściwego reagowania na drodze, nauka szybkości i ekonomiczności jazdy w różnych warunkach. Przede wszystkim zatem jest to działanie, które każdego roku przyczyniać się może do zmniejszania wypadków drogowych, czym przecież zainteresowani są wszyscy, którzy zasiadają za kierownicami pojazdów. Fakt sporego zainteresowania podnoszeniem swoich umiejętności przez kierowców świadczy, iż ciągle narzekając na stan polskich dróg i prowadząc coraz lepsze technicznie pojazdy, rozumiemy także konieczność ciągłego doskonalenia się w tym zakresie. Polski Związek Motorowy ma długie tradycje w dziedzinie doskonalenia techniki jazdy. W latach siedemdziesiątych działały przy Okręgowych Zespołach Działalności Gospodarczej PZM Szkoły Doskonalenia Techniki Jazdy PZM. Wprawdzie dawne SDTJ ze względów ekonomicznych przestały istnieć, to jednak została kadra instruktorska oraz doświadczenie i tradycje, które w części klubów i okręgów do dziś są wykorzystywane.
Niedawno Minister Infrastruktury określił w swoim Rozporządzeniu z dnia 10 kwietnia 2008/ które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw nr77 z dnia 5 maja poz. 458 wymagania dla szkół doskonalenia techniki jazdy.

Działające dotąd szkoły muszą sprostać przywoływanym przepisom dostosowując obiekt i zatrudniając instruktorów techniki jazdy.
W chwili obecnej Polski Związek Motorowy rozważa opracowanie wystąpienia do Ministerstwa, w którym określi uwagi z prośbą o ich uwzględnienie przy nowelizacji przepisów.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja dotycząca instruktorów doskonalenia techniki jazdy PZM.

Na podstawie Ust. Prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997r. ( Dz. U. nr 108 z dnia 20.06.2005r. z późniejszymi zmianami ) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10.04.2008r. w sprawie wymagań dotyczących  prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy, egzaminowania kandydatów na instruktorów techniki jazdy ( Dz. U. 77 z dnia 05.05.2008r. ).

·        Doskonalenie umiejętności osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym może być prowadzone w ośrodku doskonalenia techniki jazdy, który musi spełniać wymagania określone w ustawie, w rozporządzeniu.

·        Instruktorem techniki jazdy jest osoba spełniająca wymagania określone w  rozporządzeniu §22. Z tego wynika, że osoby które w PZM zajmowały się techniką jazdy i posiadają uprawnienia instruktora nauki jazdy są wpisane do ewidencji instruktorów techniki jazdy po przedstawieniu dokumentów wynikających z § 22 ust.2.

 

            Ponieważ PZM od 1950 r. zajmuje się techniką jazdy, wobec tego w ramach             prowadzonej działalności statutowej można wprowadzić:

·        Konkursowe jazdy specjalistyczne poprawiające nabyte umiejętności

      w prowadzeniu pojazdów pod nadzorem Klubu lub Automobilklubu PZM.

      Nadawanie uprawnień dla osób prowadzących nadzór nad specjalistyczną jazdą                    pojazdem mogłoby odbyć się na podstawie regulaminu wewnętrznego PZM. Osoby               nie mogłyby prowadzić zajęć na podstawie Ustawy Prawo o ruchu drogowym

      ( chyba, że posiadają uprawnienia ustawowe).

 

Regulamin jazd powinien zawierać:

·        Trasę jazdy po placu,  torze lub drodze publicznej,

·        Książka drogowa uczestnika,

·        Wykaz pojazdów dopuszczonych do specjalistycznej jazdy,

·        Zasady bezpieczeństwa  otoczenia,

·        Określenie wymogów, uprawnień do prowadzenia pojazdów,

·        Organizator przewiduje wydanie dyplomu udziału lub innego listu.

 

Do opracowania regulaminu specjalistycznej jazdy pojazdem można wybrać elementy z regulaminu KJS, BRD, Ratowników drogowych PZM w zależności od możliwości technicznych organizatora.

Moim zdaniem nie narusza to przepisów Ust. Prawa o ruchu drogowym, które określające zasady do wprowadzanych ustawowo doskonaleń techniki jazdy.

Taka zasada powinna być przyjęta w sposób zrozumiały w tych klubach, które dotychczas zajmowały się tym zagadnieniem i mają wątpliwości jaką przyjąć obecną formę.

 

                                                             Eugeniusz Karczewski

News

Nowe przepisy Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym wchodzące w życie w 2024 r.
Główna Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przypomina o nowych przepisach w... więcej
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!
 W tym wyjątkowym czasie, pełnym światła i ciepła, pragniemy... więcej
Fundacja PZM rozdysponuje 700 tysięcy zł zebranych podczas Wielkiej Wyprawy Maluchów
700 tysięcy złotych dla Fundacji PZM, a w sumie ponad dwa miliony złotych dla... więcej
Pamiętajmy o ofiarach wypadków drogowych
19 Listopada obchodzony jest Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych.... więcej
Składy komisji i zespołów na kadencję 2023-2027
Zarząd Główny Polskiego Związku Motorowego uchwalił w dniu 18.11.2023r. składy... więcej
"Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo” Sprawdź światła z PZM i partnerami
Kampania „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo” ma na celu... więcej
PZM na Warsaw Motor Show
Wyczynowe samochody, symulacje, rozmowy z zawodnikami. Wielowymiarowy obraz... więcej

Strony

- Archiwum