Holding

Polski Związek Motorowy Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - ma siedzibę w Warszawie i wyspecjalizowana jest w zarządzaniu powierniczym udziałami i nieruchomościami, a także obsłudze księgowej firm.

PZM Holding spółka z o.o. założony został w 1992 roku. Doświadczenie firma zdobyła restrukturyzując działalność podmiotów gospodarczych należących do Polskiego Związku Motorowego. Specjalizacja firmy to usługi motoryzacyjne, a przede wszystkim:

 • Budowa i eksploatacja salonów samochodowych,
 • Budowa i eksploatacja stacji serwisowych i stacji kontroli pojazdów,
 • Obsługa granicznego ruchu turystycznego krajowego i zwrot VAT cudzoziemcom,
 • Pośrednictwo ubezpieczeniowe,
 • Pomoc drogowa w tym assistance w podróży,
 • Szkolenie kierowców,
 • Rzeczoznawstwo w zakresie techniki samochodowej i ruchu drogowego.

Rozwijając działalność PZM Holding sp. z o.o. utworzył w swojej strukturze biuro rachunkowe świadczące usługi dla podmiotów zewnętrznych. Pracownicy biura posiadają uprawnienia do prowadzenia tej działalności wynikające z Ustawy o rachunkowości. Kolejny przedmiot działalności to zarządzanie powiernicze nieruchomościami, obrót nimi i ich wycena. Pracownicy PZM Holding sp. z o.o. posiadają licencje do zarządzania, wyceny i obrotu nieruchomościami zgodne z wymogami wynikającymi z Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Licencjonowani rzeczoznawcy techniki samochodowej i ruchu drogowego spełniają wymogi wynikające z Ustawy prawo o ruchu drogowym.

PZM Holding sp. z o.o. oferuje Państwu:

 • Usługi w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami, a w szczególności restrukturyzację działalności podmiotów gospodarczych,
 • Zarządzanie powiernicze, obrót i wycenę w zakresie nieruchomości,
 • Opracowywanie biznes planów przedsięwzięć gospodarczych,
 • Doradztwo w zakresie wyboru instrumentów finansowych, w tym pośrednictwo w leasingu ruchomości i nieruchomości,
 • Rzeczoznawstwo samochodowe, w tym likwidację szkód komunikacyjnych dla towarzystw ubezpieczeniowych, wycenę pojazdów, szkolenie i certyfikowanie rzeczoznawców
 • Opracowywanie i prezentację multimedialną projektów, planów przedsięwzięć, wyników itp.
 • Prowadzenie powiernicze ksiąg finansowych.

NASZ ADRES:
01-460 WARSZAWA, GÓRCZEWSKA 228 F
Prezes Zarządu Marek Chmielewski - tel. 22 532 85 03
Sekretariat - tel. 22 532 85 03, 
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000050867, NIP 526-030-67-67
Kapitał zakładowy - 219.000 PLN.
e-mail: holding@pzm.pl

Usługi biznesowe na terenie Warszawy

1. RZECZOZNAWSTWO

Usługi rzeczoznawcze prowadzone są w Polskim Związku Motorowym od 55 lat, co zaowocowało wysoko wyszkoloną i wyspecjalizowaną kadrą Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego oraz Maszyn i Urządzeń.

PZM Holding posiada biuro rzeczoznawcze, w którym zatrudnieni są certyfikowani rzeczoznawcy spełniający wszelkie stawiane ustawodawstwem wymogi i są wpisani na listę Ministra Transportu. Biuro Rzeczoznawcze świadczy usługi zarówno dla podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych z zakresu:

 • oceny stanu technicznego pojazdu;
 • wyceny wartości rynkowej i celnej pojazdu;
 • określenia uszkodzeń powypadkowych i kalkulacja kosztów naprawy;
 • rekonstrukcji wypadków drogowych;
 • analizy przyczyn uszkodzeń pojazdu pojazdu, w tym wad nowych pojazdów będących na gwarancji;
 • opiniowania i przygotowywania dokumentów dla pojazdów zabytkowych;
 • pomocy przy zakupie pojazdu używanego;
 • opiniowania prawidłowości i jakości napraw pojazdu przez serwisy samochodowe;
 • wyceny maszyn i urządzeń.

Biuro Rzeczoznawcze PZM Holding mieści się w:

 • w Warszawie, ul. Górczewska 228 F tel. 22 532-85-85; fax. 22 532-85-65 

Filie Biura :

 • Góra Kalwaria, ul. Czerska 2  tel. 22 727-44-63 
  tel. kom.  501 120 667
 • Siedlce, ul. Romanówka 1/22 tel. kom. 602 495 378
 • Wyszków, ul. Orla 3 tel. kom. 502 048 946; 502 052 394; 
 • Ostrów Mazowiecka, ul. Brokowska 41  tel. kom. 606 431 612 
 • Piaseczno, ul. Kościuszki 18/41 tel.-fax. 22 756 75 36; kom. 503 650 578

Biura czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.30

W soboty rzeczoznawcy pełnią dyżury pod numerami:

 • Warszawa :  501 552 401;  694 287 576;  604 122 457 
 • Siedlce:  602 495 378
 • Wyszków:  502 048 946
 • Góra Kalwaria: 22 727-44-63 ;  501 120 667
 • Ostrów Mazowiecka:  606 431 612
 • Piaseczno:  503 650 578 

2. WYNAJEM SALI KONFERENCYJNEJ WRAZ Z KATERINGIEM

PZM Holding oferuje wynajem sali konferencyjnej (do 70 osób), lub dwóch mniejszych (do 35 osób) znajdujących się w budynku biurowym Polskiego Związku Motorowego w Warszawie przy ul. Górczewskiej 228F (róg ul. Lazurowej).

Sale są klimatyzowane i wyposażone w aparaturę nagłaśniającą z możliwością wypożyczenia projektora multimedialnego i ekranu.

Za dodatkową opłatą zapewniamy catering (napoje zimne i gorące, ciastka koktajlowe, owoce) z możliwością rozbudowy menu o kanapki, tartinki lub pełne zestawy obiadowe (zakąska, zupa, II-gie danie, deser). Parking dla samochodów osobowych w garażu podziemnym.

Możliwość korzystania z miejsc noclegowych w hotelu zlokalizowanym w odległości ca 400 m od budynku PZM. Zgłaszanie zamówień: 
holding@pzm.pl  lub jerzy.kowalski@pzm.pl.
fax. 22 532-85-58; telefonicznie: 22 532-85-03 lub 22 532-85-10

3. USŁUGI BIURA RACHUNKOWEGO

Biuro Rachunkowe PZM Holding proponuje:

 • pełną obsługę firm w zakresie rozliczeń księgowych i podatkowych
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji: PIT, CIT i VAT
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych oraz informacji statystycznych GUS na podstawie danych z urządzeń księgowych
 • kompleksowe rozliczenia ZUS

Potwierdzeniem kwalifikacji i uprawnień jest certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów. Działalność Biura Rachunkowego jest ubezpieczona w zakresie OC. Program finansowo-księgowy jest zgodny z wymogami Ustawy o Rachunkowości.

4. SZKOLENIE BRANŻOWE DLA DIAGNOSTÓW

Przeprowadzamy wszystkie rodzaje szkoleń obowiązujące kandydatów na diagnostów wykonujących badania techniczne pojazdów i diagnostów uprawnionych w Stacjach Kontroli Pojazdów i Okręgowych Stacjach Kontroli Pojazdów.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 04 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów (Dz. U. Nr 246, z 18 listopada 2004 r.