W związku z trwającymi konsultacjami w sprawie interpretacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27.02.2019 r. określającego między innymi okres ważności badań lekarskich, Polski Związek Motorowy informuje, że zapisy regulaminowe wprowadzające w życie znowelizowane Rozporządzenie, ukażą się niezwłocznie po zakończeniu prac w przedmiotowej sprawie

Komisje: