Zabezpieczenie medyczne poszczególnych dyscyplin sportu motorowego musi być zgodne z zapisami zawartymi w Regulaminie Medycznym PZM. Niedopuszczalne są żadne zmiany, ani wyjątki.

Komisje: