Zakres kompetencji rzeczoznawcy samochodowego

Umiejętność działania w zakresie:

  1. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – z późniejszymi zmianami – Prawo o ruchu drogowym.
  2. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. – z późniejszymi zmianami – o transporcie drogowym.
  3. Czynności związanych z ruchem drogowym i techniką pojazdową nieokreślone w ustawie prawo o ruchu drogowym oraz ustawie o transporcie drogowym: rekonstrukcje kolizji i wypadków drogowych, wyceny wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów i elementów, ekspertyzy/opinie w zakresie techniki pojazdowej, ekspertyzy/ opinie w zakresie elektroniki i elektrotechniki samochodowej.

 

Warszawa, 1.06.2021 r.