Lista osób, które uzyskały Certyfikaty Rzeczoznawców Samochodowych w Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Polskiego Związku Motorowego.
Polski Związek Motorowy jest polskim związkiem sportowym i posiada osobowość prawną. Działa na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( tj.
PS-01-01 Wniosek o wydanie certyfikatu kompetencji rzeczoznawcy samochodowego
Umiejętność działania w zakresie:
KCRS-01 Certyfikat rzeczoznawcy samochodowego może uzyskać osoba, która spełnia wymagania zawarte w ustawie:
Certyfikacja rzeczoznawców samochodowych, prowadzona jest przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców, działające w strukturze stowarzyszenia Polski Związek Mo
Odwołania