Lista osób, które uzyskały Certyfikaty Rzeczoznawców Samochodowych w Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Polskiego Związku Motorowego.
Polski Związek Motorowy jest związkiem stowarzyszeń i posiada osobowość prawną. Działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
KCRS-01 Certyfikat rzeczoznawcy samochodowego może uzyskać osoba, która spełnia wymagania zawarte w ustawie:
Certyfikacja rzeczoznawców samochodowych, prowadzona jest przez Polski Związek Motorowy Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców, jest celem statutowym stowarzysz
PS-01-01 Wniosek o wydanie certyfikatu kompetencji rzeczoznawcy samoch
Certyfikat 2016 - Certyfikat PCA, zakres akredytacji