Zespół ds. Technicznych GKSS

1. Informacje Zespołu ds. Technicznych

Zespół Roboczy GKSS ds. Technicznych oraz Wykaz posiadaczy licencji "ST" uprawnionych do pełnienia funkcji na imprezach lub zawodach rangi krajowej lub międzynarodowej w sezonie 2022 - stan na dzień 01.12.2022 r.

Wykaz posiadaczy licencji "ST" uprawnionych do pełnienia funkcji na imprezach lub zawodach rangi okręgowej - stan na dzień 01.07.2022 r.

2. Wykaz homologacji PZM:

- samochody

-  podzespoły

- wyposażenie

3. Wykaz certyfikatów PZM:

- samochody

- podzespoły

- wyposażenie

4. Wykaz dopuszczonych elementów w krajowym sporcie samochodowym:

- wykaz dopuszczonych elementów dla samochodów z aktualną i wygasłą homologacją

- wykaz dopuszczonych elementów dla samochodów historycznych

5. Dokumenty samochodów sportowych:

ZASADY WYDAWANIA KSIĄŻKI SAMOCHODU SPORTOWEGO  PZM (KSS)

ZASADY WYDAWANIA NARODOWYCH HISTORYCZNYCH PASZPORTÓW TECHNICZNYCH (NHTP)

ZASADY WYDAWANIA HISTORYCZNYCH PASZPORTÓW TECHNICZNYCH FIA (HTP)

Pobierz plik:

Zasady wydawania HTP

Instrukcja wypełniania HTP

zobacz także: BAZA DANYCH SAMOCHODÓW HISTORYCZNYCH FIA

ZASADY WYDAWANIA PASZPORTÓW TECHNICZNYCH FIA

5. Zasady homologacji / certyfikacji PZM

ZASADY HOMOLOGACJI / CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA BEZPIECZEŃSTWA
ORAZ NADZORU NAD KRAJOWYMI PRODUCENTAMI

Załącznik nr 1 do zasad homologacji / certyfikacji wyposażenia bezpieczeństwa oraz nadzoru nad krajowymi producentami

6. Regulamin Certyfikacji Klatek Bezpieczeństwa PZM

Regulamin Certyfikacji Klatek Bezpieczeństwa 2022 - Aktualizacja 27.07.2022 r.

7. Regulamin Techniczny PZM - Kontrole BK

Regulamin Pomiarów i Kontroli PZM 2022

8. Lista zbiorników paliwa, które tracą homologację - 14.12.2022 r.

AERO TEC LABS Safety Fuel Tanks homologation withdrawn

 

 

 

 

 

 

Licencje zawodnicze
Regulamin Licencji Sportu Samochodowego 2023
 

Załączniki do regulaminu:

1. Instrukcja korzystania z systemu Inside PZM
2. Schemat zmiany systemu licencji sportu samochodowego
3. Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych
4. Zgłoszenie na egzamin na licencję do uprawiania dyscypliny – sport samochodowy
5. Protokół z egzaminu na licencję do uprawiania dyscypliny – sport samochodowy
6. Zaświadczenie z egzaminu na licencję do uprawiania dyscypliny – sport samochodowy
7. Załącznik P do wniosku o przyznanie licencji do uprawiania dyscypliny – sport samochodowy
8. Standardy przeprowadzania badań psychologicznych
9. Wzór orzeczenia psychologicznego do sportu samochodowego
10. Zgłoszenie zmiany reprezentacji klubowej w sporcie samochodowym
11. Zasady zmiany reprezentacji klubu we współzawodnictwie sportowym w sporcie samochodowym
12. Wniosek o zgodę na wydanie licencji sportu samochodowego innej federacji
13. Obowiązkowy program szkolenia i egzaminu kandydatów na licencję zawodnika i licencję kierowcy stopnia ND-R
14. Obowiązkowy program szkolenia i egzaminu kandydatów na licencję zawodnika i licencję kierowcy stopnia ND-C / NDJ-C

 

Licencje sędziowskie
Regulamin Sędziów Sportu Samochodowego 2023

Załączniki do regulaminu:
Załącznik nr 1 – Wykaz funkcji przy pełnieniu których wymagane jest posiadanie licencji sędziego sportu samochodowego
Załącznik nr 2 – Kryteria aktualizacji licencji sędziego sportu samochodowego
Załącznik nr 3 – Zgłoszenie na egzamin na licencję sędziego sportu samochodowego
Załącznik nr 4 – Protokół z egzaminu na licencję sędziego sportu samochodowego kl. II / I / ST
Załącznik nr 5 – Zaświadczenie z egzaminu na licencję sędziego sportu samochodowego
Załącznik nr 6 – Zgłoszenie na szkolenie kandydatów na sędziego technicznego
Załącznik nr 7 – Zgłoszenie na szkolenie kandydatów na sędziego chronometrażystę
Załącznik nr 8 – Program szkolenia sędziów sportu samochodowego
Załącznik nr 9 – Program szkolenia sędziów technicznych
Załącznik nr 10 – Program szkolenia sędziów chronometrażystów

 

Informacje dot. ubezpieczeń zawartych w licencjach PZM
 

Licencje klubowe

Regulamin przyznawania licencji Klubowych
Wniosek
Informacja

Wykaz Automobilklubów, Klubów oraz Stowarzyszeń posiadających Licencję Klubową w SPORCIE SAMOCHODOWYM