Komunikaty GKSS

Komunikat GKSS PZM nr 8/2024

Dot. zmian w Regulaminie RMPST 2024, Regulaminie RPPST 2024, Regulamie Sportowym DMP 2024, Regulaminie Technicznym DMP 2024, Regulaminie WSMP 2024

Komunikat GKSS PZM nr 7/2024

Dot. zmian w Regulaminie WSMP 2024

Komunikat GKSS PZM nr 6/2024

Dot. zmian w Regulaminie MPRC 2024, Regulaminie MPAC 2024, Regulaminie GSMP 2024, Regulaminie RMPST 2024 oraz Regulaminie RPPST 2024.

Komunikat GKSS PZM nr 5/2024

Dot. zmian w wyposażeniu bezpieczeństwa PPAC 2024 oraz w Regulaminie HRSMP 2024.

Komunikat GKSS PZM nr 4/2024

Dot. zmian w Regulaminie HRSMP 2024, Regulaminie RO 2024, Regulaminie RMPST 2024 oraz Regulaminie Licencji Sportu Samochodowego 2024

Komunikat GKSS PZM nr 3/2024

Dot. zmian w Regulaminie RSMP 2024, Regulaminie RMPST 2024, Regulaminie MPRC 2024 oraz Regulaminie PPAC 2024

Komunikat GKSS PZM nr 2/2024

Dot. przypisania funkcji / zakresów obowiązków poszczególnym członkom Komisji oraz powołania na rok 2024 Zespołów ds. Technicznych, ds. Nowych Technologii oraz ds. Licencji i Szkoleń

Komunikat GKSS PZM nr 7/2023

Dot. zmian w Regulaminie Licencji Sportu Samochodowego 2023

Strony