Zespół ds. Technicznych GKSS

1. Informacje Zespołu ds. Technicznych

Zespół GKSS ds. Technicznych

Wykaz posiadaczy licencji ST klasy I - stan na 14.03.2024 r.

Wykaz posiadaczy licencji ST klasy II - stan na 14.03.2024 r.

 

2. Wykaz homologacji PZM:

- samochody

-  podzespoły

- wyposażenie

 

3. Wykaz certyfikatów PZM:

- samochody

- podzespoły

- wyposażenie

 

4. Wykaz dopuszczonych elementów w krajowym sporcie samochodowym:

- wykaz dopuszczonych elementów dla samochodów z aktualną i wygasłą homologacją

- wykaz dopuszczonych elementów dla samochodów historycznych

 

5. Dokumenty samochodów sportowych:

ZASADY WYDAWANIA KSIĄŻKI SAMOCHODU SPORTOWEGO PZM (KSS)

ZASADY WYDAWANIA NARODOWYCH HISTORYCZNYCH PASZPORTÓW TECHNICZNYCH (NHTP)

ZASADY WYDAWANIA HISTORYCZNYCH PASZPORTÓW TECHNICZNYCH FIA (HTP)

zobacz także: BAZA DANYCH SAMOCHODÓW HISTORYCZNYCH FIA

ZASADY WYDAWANIA PASZPORTÓW TECHNICZNYCH FIA

 

6. Zasady homologacji / certyfikacji PZM

ZASADY HOMOLOGACJI / CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA BEZPIECZEŃSTWA
ORAZ NADZORU NAD KRAJOWYMI PRODUCENTAMI

Załącznik nr 1 do zasad homologacji / certyfikacji wyposażenia bezpieczeństwa oraz nadzoru nad krajowymi producentami

 

7. Regulamin Certyfikacji Klatek Bezpieczeństwa PZM

Regulamin Certyfikacji Klatek Bezpieczeństwa 2024

Załącznik nr 1 - Wniosek o zaakceptowanie przez PZM producenta klatek bezpieczeństwa 2024

 

8. Regulamin Techniczny PZM - Kontrole BK

Regulamin Pomiarów i Kontroli PZM 2022

 

9. Lista zbiorników paliwa, które tracą homologację - 14.12.2022 r.

AERO TEC LABS Safety Fuel Tanks homologation withdrawn

 

10. Dokumenty FIA

Listy techniczne

Homologacje

Wyposażenie bezpieczeństwa

 

 

 

 

 

 

 

Informacje techniczne