Zespół ds. Technicznych GKSS

1. Informacje Zespołu ds. Technicznych

Zespół Roboczy GKSS ds. Technicznych oraz Wykaz posiadaczy licencji "ST" uprawnionych do pełnienia funkcji na imprezach lub zawodach rangi krajowej lub międzynarodowej w sezonie 2022 - stan na dzień 01.12.2022 r.

Wykaz posiadaczy licencji "ST" uprawnionych do pełnienia funkcji na imprezach lub zawodach rangi okręgowej - stan na dzień 01.07.2022 r.

2. Wykaz homologacji PZM:

- samochody

-  podzespoły

- wyposażenie

3. Wykaz certyfikatów PZM:

- samochody

- podzespoły

- wyposażenie

4. Wykaz dopuszczonych elementów w krajowym sporcie samochodowym:

- wykaz dopuszczonych elementów dla samochodów z aktualną i wygasłą homologacją

- wykaz dopuszczonych elementów dla samochodów historycznych

5. Dokumenty samochodów sportowych:

ZASADY WYDAWANIA KSIĄŻKI SAMOCHODU SPORTOWEGO PZM (KSS) 2023

ZASADY WYDAWANIA NARODOWYCH HISTORYCZNYCH PASZPORTÓW TECHNICZNYCH (NHTP)

ZASADY WYDAWANIA HISTORYCZNYCH PASZPORTÓW TECHNICZNYCH FIA (HTP)

Pobierz plik:

Zasady wydawania HTP

Instrukcja wypełniania HTP

zobacz także: BAZA DANYCH SAMOCHODÓW HISTORYCZNYCH FIA

ZASADY WYDAWANIA PASZPORTÓW TECHNICZNYCH FIA

6. Zasady homologacji / certyfikacji PZM

ZASADY HOMOLOGACJI / CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA BEZPIECZEŃSTWA
ORAZ NADZORU NAD KRAJOWYMI PRODUCENTAMI

Załącznik nr 1 do zasad homologacji / certyfikacji wyposażenia bezpieczeństwa oraz nadzoru nad krajowymi producentami

7. Regulamin Certyfikacji Klatek Bezpieczeństwa PZM

Regulamin Certyfikacji Klatek Bezpieczeństwa 2023

Załącznik nr 1 - Wniosek o zaakceptowanie przez PZM producenta klatek bezpieczeństwa 2023

8. Regulamin Techniczny PZM - Kontrole BK

Regulamin Pomiarów i Kontroli PZM 2022

9. Lista zbiorników paliwa, które tracą homologację - 14.12.2022 r.

AERO TEC LABS Safety Fuel Tanks homologation withdrawn

 

 

 

 

 

 

Informacje techniczne