Licencje zawodnicze
Regulamin Licencji Sportu Samochodowego 2022

Wniosek o wznowienie/wydanie Licencji Sportu Samochodowego

Załączniki do regulaminu:
1. Zgłoszenie na egzamin na licencję do uprawiania dyscypliny – sport samochodowy
2. Protokół z egzaminu na licencję do uprawiania dyscypliny – sport samochodowy
3. Zaświadczenie z egzaminu na licencję do uprawiania dyscypliny – sport samochodowy
4. Wniosek o przyznanie licencji do uprawiania dyscypliny – sport samochodowy
5. Załącznik P do wniosku o przyznanie licencji do uprawiania dyscypliny – sport samochodowy
6. Druk danych osobowych zawodnika
7. Standardy przeprowadzania badań psychologicznych
8. Wzór orzeczenia psychologicznego do sportu samochodowego
9. Wniosek o przyznanie licencji zawodnika/sponsorskiej - sport samochodowy
10. Zgłoszenie zmiany reprezentacji klubowej w sporcie samochodowym
11. Zasady zmiany reprezentacji klubu we współzawodnictwie sportowym w sporcie samochodowym
12. Wniosek o zgodę na wydanie licencji sportu samochodowego innej federacji
13. Obowiązkowy program szkolenia i egzaminu kandydatów na licencję zawodnika i licencję kierowcy stopnia RN
14. Obowiązkowy program szkolenia i egzaminu kandydatów na licencję zawodnika i licencję kierowcy stopnia B,C / B,C Junior

 

Licencje sędziowskie
Regulamin Sędziów Sportu Samochodowego 2022

Załączniki do regulaminu:
Załącznik nr 1 – Wykaz funkcji przy pełnieniu których wymagane jest posiadanie licencji sędziego sportu samochodowego
Załącznik nr 2 – Kryteria aktualizacji licencji sędziego sportu samochodowego
Załącznik nr 3 – Zgłoszenie na egzamin na licencję sędziego sportu samochodowego
Załącznik nr 4 – Protokół z egzaminu na licencję sędziego sportu samochodowego kl. II / I / ST
Załącznik nr 5 – Wniosek o przyznanie licencji sędziego sportu samochodowego
Załącznik nr 6 – Wniosek o przekwalifikowanie licencji sędziego sportu samochodowego
Załącznik nr 7 – Zgłoszenie na szkolenie kandydatów na sędziego technicznego
Załącznik nr 8 – Wniosek o przyznanie licencji sędziego technicznego
Załącznik nr 9 – Zgłoszenie na szkolenie kandydatów na sędziego chronometrażystę
Załącznik nr 10 – Wniosek o przyznanie licencji sędziego chronometrażysty
Załącznik nr 11 – Wzory obowiązujących licencji sędziego sportu samochodowego
Załącznik nr 12 – Druk oświadczenia do ubezpieczenia
Załącznik nr 13 – Program szkolenia sędziów sportu samochodowego
Załącznik nr 14 – Program szkolenia sędziów technicznych

 

Informacje dot. ubezpieczeń zawartych w licencjach PZM
Osoby, ubezpieczane w TU COMPENSA SA (przy licencjach PZM) są zobowiązane do zapoznania się z nw. dokumentami, a następnie do podpisania oświadczenia.
Komunikat ZG PZM z dnia 22.12.21 dot. Ubezpieczeń na rok 2022 z obowiązującymi stawkami i opłatami
Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW
Aneks nr 1 OWU NNW
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Compensa VOYAGE, obowiązek informacyjny ADO Compensa
Warunki szczególne ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą i transportu Załącznik  nr  1 do polisy typ 19031
Druk Oświadczenia do ubezpieczenia
Podpisane oświadczenia muszą być składane w odpowiednim ZG/ZO PZM w momencie wydania/przedłużania licencji.
Dodatkowo do pobrania: druk zgłoszenia szkody

Licencje klubowe

Regulamin przyznawania licencji Klubowych
Wniosek
Informacja

Wykaz Automobilklubów, Klubów oraz Stowarzyszeń posiadających Licencję Klubową w SPORCIE SAMOCHODOWYM