Licencje zawodnicze
Regulamin Licencji Sportu Samochodowego 2023
 

Załączniki do regulaminu:

1. Instrukcja korzystania z systemu Inside PZM
2. Schemat zmiany systemu licencji sportu samochodowego
3. Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych
4. Zgłoszenie na egzamin na licencję do uprawiania dyscypliny – sport samochodowy
5. Protokół z egzaminu na licencję do uprawiania dyscypliny – sport samochodowy
6. Zaświadczenie z egzaminu na licencję do uprawiania dyscypliny – sport samochodowy
7. Załącznik P do wniosku o przyznanie licencji do uprawiania dyscypliny – sport samochodowy
8. Standardy przeprowadzania badań psychologicznych
9. Wzór orzeczenia psychologicznego do sportu samochodowego
10. Zgłoszenie zmiany reprezentacji klubowej w sporcie samochodowym
11. Zasady zmiany reprezentacji klubu we współzawodnictwie sportowym w sporcie samochodowym
12. Wniosek o zgodę na wydanie licencji sportu samochodowego innej federacji
13. Obowiązkowy program szkolenia i egzaminu kandydatów na licencję zawodnika i licencję kierowcy stopnia ND-R
14. Obowiązkowy program szkolenia i egzaminu kandydatów na licencję zawodnika i licencję kierowcy stopnia ND-C / NDJ-C
15. Obowiązkowy program szkolenia i egzaminu kandydatów na licencję zawodnika i licencję kierowcy stopnia N-Drift

 

Licencje sędziowskie
Regulamin Sędziów Sportu Samochodowego 2023

Załączniki do regulaminu:
Załącznik nr 1 – Wykaz funkcji przy pełnieniu których wymagane jest posiadanie licencji sędziego sportu samochodowego
Załącznik nr 2 – Kryteria aktualizacji licencji sędziego sportu samochodowego
Załącznik nr 3 – Zgłoszenie na egzamin na licencję sędziego sportu samochodowego
Załącznik nr 4 – Protokół z egzaminu na licencję sędziego sportu samochodowego kl. II / I / ST
Załącznik nr 5 – Zaświadczenie z egzaminu na licencję sędziego sportu samochodowego
Załącznik nr 6 – Zgłoszenie na szkolenie kandydatów na sędziego technicznego
Załącznik nr 7 – Zgłoszenie na szkolenie kandydatów na sędziego chronometrażystę
Załącznik nr 8 – Program szkolenia sędziów sportu samochodowego
Załącznik nr 9 – Program szkolenia sędziów technicznych
Załącznik nr 10 – Program szkolenia sędziów chronometrażystów

 

Informacje dot. ubezpieczeń zawartych w licencjach PZM
 

Licencje klubowe

Regulamin przyznawania licencji Klubowych
Wniosek
 

Wykaz Automobilklubów, Klubów oraz Stowarzyszeń posiadających Licencję Klubową w SPORCIE SAMOCHODOWYM