Zaproszenie do składania ofert - organizacja MPDM i PPDM

Zaproszenie do składania ofert

 

Polski Związek Motorowy (PZM) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kazimierzowskiej 66 zaprasza do składania ofert na nabycie praw do promocji i organizacji zawodów z cyklu Mistrzostw Polski Digital Motorsport (MPDM) oraz Pucharu Polski Digital Motorsport (PPDM), zgodnie z kalendarzem sportu samochodowego, zatwierdzonego przez Główną Komisję Sportu Samochodowego PZM, w tym m.in.:

 • praw medialnych, marketingowych oraz handlowych,
 • prawa do wizerunku oraz nazwy cyklu,
 • prawa do nazw poszczególnych klas,
 • prawa rejestracji telewizyjnej,
 • prawa przekazu internetowego.

 

Oferent zobowiązany jest zapewnić:

 • relacje z poszczególnych rund w mediach,
 • organizację wszystkich rund i przedsezonowych rund kwalifikacyjnych MPDM i PPDM,
 • współpracę w zakresie merytorycznym z PZM

 

Treść oferty:

Oferta powinna zawierać:

 • koncepcję organizacji MPDM i PPDM z uwzględnieniem konkurencji sportu samochodowego, (np. rajdy lub wyścigi), w których zawody Digital miałyby być organizowane,
 • wizję rozwoju cyklu,
 • krótką prezentację oferenta i jego doświadczeń w organizacji zawodów e-sportowych,
 • proponowaną cenę oferowaną za nabycie praw,
 • określenie sposobu wykorzystania praw.

 

Wskazane jest, aby Oferent posiadał wiedzę dotyczącą specyfiki sportu samochodowego, w tym w szczególności obszaru „E-sports”.

Oferta powinna odnosić się do całego cyklu imprez oraz całości praw zaproponowanych w ofercie.

 

Sposób składania ofert:

Ofertę w zalakowanej kopercie z dopiskiem „Konkurs Ofert MPDM i PPDM” należy składać w terminie do dnia 30.06.2023 r. do godziny 15.00 - osobiście w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego - 02-518 Warszawa, ul. Kazimierzowska 66 (w godzinach 8.30-15.30), przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru lub przesyłając drogą elektroniczną na adres e-mail: autosport@pzm.pl Decyduje data wpływu do siedziby PZM.

 

Wyjaśnienia treści złożonych ofert, omyłki pisarskie i rachunkowe.

Polski Związek Motorowy, w toku badania i oceny ofert, może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

Kryteria wyboru ofert

Oferty oceniane będą pod kątem:

 • zaproponowanej przez oferenta ceny,
 • możliwości realizacji zaplanowanych działań (doświadczenia w realizacji tego typu zadań, posiadania zasobów kadrowych oraz zaplecza technologicznego umożliwiających realizację zadania),
 • sposobu promowania i budowania zasięgu MPDM i PPDM.

 

Maksymalny okres związania ofertą

Oferent jest związany złożoną ofertą do chwili zawiadomienia go o wyborze innej oferty, nie dłużej jednak niż przez 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

Termin wyboru oferty

Wybór oferty dokonany zostanie do dnia 16.07.2023 r.

 

Informacje dodatkowe

 • Polski Związek Motorowy zastrzega sobie prawo do:
 • negocjacji w sprawie złożonych ofert,
 • przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,
 • niedokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert,
 • odrzucenia danej lub wszystkich ofert,
 • podjęcia rozmów (negocjacji) dotyczących warunków przedstawionych ofert i ewentualnego zawarcia umowy z jednym, kilkoma lub wszystkimi Oferentami,
 • podjęcia rozmów z (negocjacji) z podmiotem, który nie uczestniczył w procesie składania Ofert, jak również wyboru jego oferty, z pominięciem Ofert złożonych przez Oferentów,
 • rezygnacji z zawarcia umowy na sprzedaż praw medialnych,
 • odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny,

 

Termin powiadomienia o wyborze oferty

Oferenci zostaną powiadomieni o wyborze oferty niezwłocznie po dokonaniu wyboru.

Ogłoszenie o wyborze oferty zostanie również zamieszczone w siedzibie Polskiego Związku Motorowego przy ul. Kazimierzowskiej 66 w Warszawie (02-518) oraz na stronie www.pzm.pl.

 

Warszawa, 16.06.2023 r.

News

Katowice czekają na drifterów!
Driftingowe Mistrzostwa Polski osiągnęły półmetek, a rywalizacja o... więcej
Półmetek wyścigowego sezonu na Torze Poznań
Przed nami trzecia runda Wyścigowych Samochodowych Mistrzostw Polski. W... więcej
10 lat FIA EHC w Polsce!
Po raz dziesiąty Wyścig Górski w Limanowej będzie rundą FIA EHC... więcej
Grzegorz Rożalski królem nadmorskich wyścigów
Po rozgrywanej w zmiennych warunkach atmosferycznych sobotniej, 7... więcej
Szkolenie na licencję stopnia ND-R, 25-26.07.2024, Świdnica
1. Terminy:25.07.2024 - 26.07.2024 (czwartek - piątek)2. Miejsce:Sala Galerii... więcej
Szkolenie sędziów sportu samochodowego, 25.07.2024, Świdnica
Termin: czwartek 25 lipiec 2024 – Szkolenie teoretyczneMiejsce: Świdnica... więcej
Kucharczyk wraca na fotel lidera mistrzostw po znakomitej jeździe na Zandvoort
Po pechowej poprzedniej rundzie w Budapeszcie nie ma już śladów. Tymek... więcej
Decydujące 2,4 sekundy – Matulka i Dymurski najlepsi w Koszycach
Jakub Matulka i Daniel Dymurski (Skoda Fabia Rally2 evo) w świetnym... więcej
Garrett 50. Rajd Koszyc: zaskakująca końcówka I etapu
Trzy pierwsze oesy Garrett 50. Rajdu Koszyc zapowiadały, że rekord liczby... więcej

Strony

- Archiwum