Informacja GKSS PZM dot. rund GSMP rozgrywanych na terenie Słowacji

Główna Komisja Sportu Samochodowego przedstawia poniżej kilka istotnych informacji dotyczących zawodów GSMP na terenie Słowacji  oraz co do udziału zainteresowanych polskich zawodników w mistrzostwach Słowacji  w sezonie 2016 roku.

1. Roczna klasyfikacja w MSR, zawodników krajów wchodzących w skład strefy FIA-CEZ.
Patrz Komunikat nr 3/2016 z dnia 21.03.2016 r.
2.  Rundy GSMP rozgrywane na terenie Słowacji:
a/  Moris Cup Jahodna 2016, wyścig rozgrywany jest w ramach:
Mistrzostw FIA w Wyścigach Górskich Samochodów Historycznych ( 2. runda FIA HHCC),
Międzynarodowego Pucharu FIA w Wyścigach Górskich (2. runda FIA IHCC),
Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski (3. i 4. runda GSMP),
Mistrzostwa Słowacji w Wyścigach Górskich (rundy MSR),
Mistrzostwa Słowacji w Wyścigach Górskich Samochodów Historycznych (rundy MSR HA)
Pucharu Słowacji w Wyścigach Górskich (rundy SKP)
Trofeum Słowacji w Wyścigach Górskich na Regularność (rundy ST HP)
w terminie 20.05.2014 - 22.05.2016.
Wszystkie informacje na temat wyścigu dostępne są na oficjalnej stronie internetowej wyścigu www.rallye.sk
Regulamin Uzupełniający tych zawodów będzie również dostępny na oficjalnej stronie internetowej www.pzm.pl
Link do zgłoszenia:  http://www.prihlaska-sams.sk/prihlaska.php?id=199

b/ PAV Jankov Vršok 2016, wyścig rozgrywany jest w ramach:
Mistrzostw FIA Strefy Europy Centralnej w Wyścigach Górskich (7. runda FIA-CEZ)
Mistrzostw FIA Strefy Europy Centralnej w Wyścigach Górskich Samochodów Historycznych (9. runda FIA-CEZ Hist.)
Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski (9. i 10. runda GSMP)
Mistrzostwa Słowacji w Wyścigach Górskich (rundy MSR),
Mistrzostwa Słowacji w Wyścigach Górskich Samochodów Historycznych (rundy MSR HA)
Pucharu Słowacji w Wyścigach Górskich (rundy SKP)
Trofeum Słowacji w Wyścigach Górskich na Regularność (rundy ST HP)
w terminie 29.07 - 31.07.2016.
Wszystkie informacje na temat wyścigu dostępne są na oficjalnej stronie internetowej wyścigu www.jvrsok.sk
Regulamin Uzupełniający tych zawodów będzie dostępny również na oficjalnej stronie internetowej www.pzm.pl

3. Zawodnicy którzy wyrażą chęć startu w rundach GSMP na terenie Słowacji wpłacają wpisowe na konto organizatora w wysokości i terminie określonym w Regulaminie Uzupełniającym w/w zawodów w ramach których odbędą się rundy GSMP.
4. a/ do klasyfikacji międzynarodowej podczas zawodów Moris Cup Jahodna 2016 mogą zgłaszać się:
 - zawodnicy/kierowcy posiadający międzynarodową licencję stopnia R lub BC przy spełnieniu wszystkich warunków regulaminowych, oraz zgłaszać samochody które spełniają wymogi międzynarodowych regulaminów technicznych FIA;
b/ tylko do klasyfikacji GSMP;
- zawodnicy posiadający międzynarodową licencję stopnia R lub B,C lub krajową stopnia RN, samochodami spełniający wymogi Regulaminu Ramowego i Technicznego GSMP 2016.

5. a/ do klasyfikacji międzynarodowej  podczas zawodów Jankov Vrsok 2016 mogą zgłaszać się:
- Patrz Komunikat GKSS PZM nr 3/2016 z dnia 21.03.2016 r.
b/ tylko do klasyfikacji GSMP;
-   zawodnicy posiadający międzynarodową licencję stopnia R lub B,C lub krajową stopnia RN, samochodami spełniającymi wymogi Regulaminu Ramowego i Technicznego GSMP 2016.

6. Wszystkich zawodników/kierowców podczas zawodów międzynarodowych obowiązuje posiadanie systemu bezpieczeństwa FHR (za wyjątkiem zawodników/kierowców klasyfikowanych wyłącznie w GSMP zgodnie z art. 1 pkt.1.3 Regulaminu Technicznego GSMP (Tabela nr 1).

7. Zgłoszenie się do wyścigu nastąpi po wypełnieniu obowiązującego druku zgłoszenia udostępnionego przez organizatora i umieszczonego na oficjalnej stronie internetowej zawodów. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty wpisowego.

8. Oryginał zgłoszenia wraz z ważną licencją zawodnika/kierowcy, Międzynarodową Książką Zdrowia (MKZ) zawodnicy przedkładają w Biurze Wyścigu podczas odbioru administracyjnego (O/A). Wymagane przez MKS FIA potwierdzenie udziału w wyścigu w szczególności dotyczące zawodników z licencją krajową w formie zbiorowej na podstawie przedstawionej listy zgłoszeń i wraz z nią, sporządzi i wyśle w terminie regulaminowym Biuro Sportu i Turystyki Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego.

9. Wszystkich zawodników/kierowców biorących udział w ceremonii wręczania pucharów obowiązuje zapis art. 14 Regulaminu Ramowego GSMP.

10. Kwestie związane z ubezpieczeniem
a/ Każdy zawodnik/kierowca legitymujący się licencją krajową PZM, tj. stopnia RN, zobowiązany jest uzyskać dodatkowe ubezpieczenie od kosztów leczenia i transportu za granicą, za pośrednictwem Biura Sportu i Turystyki Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego. Opłata za ww. dodatkowe ubezpieczenie od kosztów leczenia i transportu za granicą wynosi równowartość 7 EUR (kurs średni NBP z dnia wpłaty). Zgłoszenie do ubezpieczenia musi być wysłane do Biura Sportu i Turystyki Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego najpóźniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia zawodów.

b/ Każdy zawodnik/kierowca, mechanik oraz inne osoby towarzyszące zawodnikowi/kierowcy podczas rund GSMP na terenie Słowacji powinny zaopatrzyć się we właściwym terytorialnie oddziale NFZ w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

11. Wszystkie informacje o opłatach na autostradach i drogach płatnych na terenie Słowacji zainteresowani znajdą pod adresem : www.emyto.sk   

Samochody: 
Share

News

Weekend Karola Krupy
Karol Krupa (Borg Warner Polish Racing Team, Skoda Fabia CT) podczas... więcej
Piąta wygrana Karola Krupy w tym sezonie
Karol Krupa (Skoda Fabia CT) lider klasyfikacji generalnej Górskich... więcej
Columna Medica Baja Poland - najtrudniejszy i najważniejszy rajd w sezonie
Światowa czołówka kierowców i najszybsze terenowe auta - to nas czeka na... więcej
Jubileuszowe 25. Grand Prix Sopot – Gdynia: emocje gwarantowane
Mimo, iż starty bolidów na trasie Sopot – Gdynia są od lat motorsportową... więcej
Najszybsi kierowcy wyścigowi powracają nad morze
Grand Prix Sopot Gdynia od początku istnienia imprezy cieszyło się sporą... więcej
Luty i Celiński zwyciężają w Rzeszowie czwarty raz z rzędu! (Motul HRSMP)
Zmagania załóg w historycznych samochodach rajdowych na Podkarpaciu dobiegły... więcej
Marma 31. Rajd Rzeszowski: czwarty raz Grzyba
Grzegorz Grzyb i Adam Binięda (Skoda Fabia Rally2 evo) wygrali Marma 31. Rajd... więcej
Marma 31. Rajd Rzeszowski: Grzyb i Binięda prowadzą po I etapie
Dwukrotny mistrz Polski Grzegorz Grzyb (Skoda Fabia Rally2 evo), pilotowany... więcej

Strony

- Archiwum