Regulamin MISTRZOSTW POLSKI POJAZDÓW ZABYTKOWYCH - kategoria samochody - 2023

Regulamin MISTRZOSTW POLSKI POJAZDÓW ZABYTKOWYCH - kategoria motocykle - 2023

Regulamin rundy finałowej PPPZ 2023

___________

Regulamin MISTRZOSW POLSKI W HISTORYCZNYCH RAJDACH MA REGULARNOŚĆ - 2022

Regulamin MISTRZOSTW POLSKI POJAZDÓW ZABYTKOWYCH - kategoria motocykle -2022

Regulamin MISTRZOSTW POLSKI POJAZDÓW ZABYTKOWYCH - kategoria samochody - 2022

____________

Regulamin MISTRZOSW POLSKI W HISTORYCZNYCH RAJDACH MA REGULARNOŚĆ - 2021

Regulamin MISTRZOSTW POLSKI POJAZDÓW ZABYTKOWYCH - kategoria samochody - 2021

Regulamin MISTRZOSTW POLSKI POJAZDÓW ZABYTKOWYCH - kategoria motocykle -2021

____________

Regulamin MISTRZOSW POLSKI W HISTORYCZNYCH RAJDACH MA REGULARNOŚĆ - 2020

Regulamin MISTRZOSTW POLSKI POJAZDÓW ZABYTKOWYCH - kategoria samochody - 2020

Regulamin MISTRZOSTW POLSKI POJAZDÓW ZABYTKOWYCH - kategoria motocykle -2020

 

------------------

Regulamin MISTRZOSW POLSKI W HISTORYCZNYCH RAJDACH MA REGULARNOŚĆ - 2019

Regulamin MISTRZOSTW POLSKI POJAZDÓW ZABYTKOWYCH - kategoria samochody - 2019

Regulamin MISTRZOSTW POLSKI POJAZDÓW ZABYTKOWYCH - kategoria motocykle - 2019

 

Regulamin MISTRZOSTWA POLSKI W HISTORYCZNYCH RAJDACH NA REGULARNOŚĆ - 2018

Formularz Oceny Rundy MPHRR 2018

Regulamin MISTRZOSTW POLSKI POJAZDÓW ZABYTKOWYCH - kategoria samochody - 2018

Regulamin MISTRZOSTW POLSKI POJAZDÓW ZABYTKOWYCH - kategoria motocykle - 2018

Kryteria oceny rund MPPZ

Karta oceny samochodu do udziału  w rundach MPPZ

Załącznik do Karty oceny samochodu

 

.........................

Regulamin MISTRZOSTWA POLSKI POJAZDÓW ZABYTKOWYCH - Samochody 2017

Regulamin MISTRZOSTWA POLSKI POJAZDÓW ZABYTKOWYCH - Motocykle 2017

Procedura Bezpioeczeństwa w Historycznych Rajdach na Regularność - 2022

Facebook

Patroni medialni Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych

 

Fédération Internationale des Véhicules Anciens