Legislacja

Główna Komisja Pojazdów Zabytkowych, będąca formalnym reprezentantem środowisk związanych z zabytkową motoryzacją, 31 marca 2012 roku powołała do życia podkomisję do spraw legislacji,  złożoną z grupy prawników specjalizujących się w problematyce pojazdów zabytkowych.  W swych działaniach wspierana jest przez Radę Ekspertów, w skład której wchodzą osoby o wysokim autorytecie w zakresie motoryzacji, polityki, rzeczoznawstwa etc.  Do zadań podkomisji należy m.in. opracowanie zasad współpracy z odpowiednimi organami administracji rządowej i samorządowej, analiza bieżącej sytuacji prawnej oraz przygotowywanie projektów zmian przepisów, a w konsekwencji działanie zmierzające do normalizacji przepisów prawnych, dotyczących zarówno posiadaczy jak i samych pojazdów zabytkowych.

Priorytety :

1. Uzyskanie statusu Konsultanta Społecznego w zakresie projektowanych aktów prawnych dotykających pośrednio lub bezpośrednio problematyki pojazdów zabytkowych.
2. Reprezentacja środowiska zabytkowej motoryzacji przed organami administracji publicznej w zakresie opiniowania i kształtowania stanowisk w przedmiocie problematyki pojazdów zabytkowych.
3. Podjęcie działań zmierzających do normalizacji rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy nowelizującej prawo o ruchu drogowym (druk sejmowy 376).
4. Podjęcie działań zmierzających do normalizacji sytuacji prawnej posiadaczy pojazdów zabytkowych importowanych do Polski jako kolekcjonerskiej (9705), działania prewencyjne i interwencyjne.
5. Podjęcie działań zmierzających do zwolnienia pojazdów zabytkowych spod obowiązku uiszczania opłat za przejazd w ramach Via Toll.
6. Współpraca z organizacji działającymi na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami, w tym pojazdami.

 

 

Pojazdy zabytkowe: 

News: Legislacja

Pamiętaj o przekazaniu aktualnego ubezpieczenia OC
Ten kto sprzedaje pojazd ma obowiązek przekazać kupującemu aktualne obowiązkowe... więcej
Pojazdy zabytkowe zrzeszone w PZM ze zniżką w PZU
Miło nam poinformować, że firma PZU przedłużyła współpracę z PZM w sprawie... więcej
Zabytki w nowej ustawie o akcyzie
Główna Komisja Pojazdów Zabytkowych PZM pragnie uprzejmie poinformować, że... więcej
OC ze zniżką PZU
Miło nam poinformować, że firma PZU przedłużyła współpracę z PZM w sprawie... więcej
Robocze spotkanie komisji legislacyjnej FIVA
20 stycznia 2013 roku, w Leiden (Holandia) obyło się robocze spotkanie komisji... więcej

Facebook

Patroni medialni Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych


Oficjalny pomiar czasu w Historycznych Rajdach na Regularność

Fédération Internationale des Véhicules Anciens