Legislacja

Główna Komisja Pojazdów Zabytkowych, będąca formalnym reprezentantem środowisk związanych z zabytkową motoryzacją, 31 marca 2012 roku powołała do życia podkomisję do spraw legislacji,  złożoną z grupy prawników specjalizujących się w problematyce pojazdów zabytkowych.  W swych działaniach wspierana jest przez Radę Ekspertów, w skład której wchodzą osoby o wysokim autorytecie w zakresie motoryzacji, polityki, rzeczoznawstwa etc.  Do zadań podkomisji należy m.in. opracowanie zasad współpracy z odpowiednimi organami administracji rządowej i samorządowej, analiza bieżącej sytuacji prawnej oraz przygotowywanie projektów zmian przepisów, a w konsekwencji działanie zmierzające do normalizacji przepisów prawnych, dotyczących zarówno posiadaczy jak i samych pojazdów zabytkowych.

Priorytety :

1. Uzyskanie statusu Konsultanta Społecznego w zakresie projektowanych aktów prawnych dotykających pośrednio lub bezpośrednio problematyki pojazdów zabytkowych.
2. Reprezentacja środowiska zabytkowej motoryzacji przed organami administracji publicznej w zakresie opiniowania i kształtowania stanowisk w przedmiocie problematyki pojazdów zabytkowych.
3. Podjęcie działań zmierzających do normalizacji rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy nowelizującej prawo o ruchu drogowym (druk sejmowy 376).
4. Podjęcie działań zmierzających do normalizacji sytuacji prawnej posiadaczy pojazdów zabytkowych importowanych do Polski jako kolekcjonerskiej (9705), działania prewencyjne i interwencyjne.
5. Podjęcie działań zmierzających do zwolnienia pojazdów zabytkowych spod obowiązku uiszczania opłat za przejazd w ramach Via Toll.
6. Współpraca z organizacji działającymi na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami, w tym pojazdami.

 

 

Pojazdy zabytkowe: 

News: Legislacja

Składy komisji i zespołów na kadencję 2023-2027
Zarząd Główny Polskiego Związku Motorowego uchwalił w dniu 18.11.2023r. składy... więcej
Ważne interpelacje w sejmie
Mamy dobre wieści z sejmu. Poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Poncyljusz... więcej
Spokojnych Świąt Wielkanocnych
Spokojnych i zdrowych Świąt Wielkanocnych
Komunikat PZM dot. pracy Biura Zarządu Głównego w Warszawie w okresie 04-15.05.2020 r.
Uprzejmie informujemy, że w dniach 04.05-15.05.2020r. Biuro Zarządu Głównego... więcej
Komunikat PZM dot. pracy Biura Zarządu Głównego w Warszawie w okresie 20-30.04.2020 r.
Komunikat PZM dot. pracy Biura Zarządu Głównego w Warszawie w okresie 20-30.04.... więcej

Facebook

Patroni medialni Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych

 

Oficjalny pomiar czasu w Historycznych Rajdach na Regularność

Fédération Internationale des Véhicules Anciens