PZM pomaga Kierowcom!

Wysoki autorytet naszych ekspertów w branży motoryzacyjnej i wśród rozmaitych urzędów i instytucji, wynikający z długoletniego doświadczenia i siły marki Polskiego Związku Motorowego pozwala na znaczne zwiększenie skuteczności działań naszych członków w rozwiązywaniu ich indywidualnych problemów związanych z:

  • przepisami ruchu drogowego w kraju i za granicą
  • oceną przyczyn wypadków i kolizji drogowych
  • skargami i reklamacjami na pojazdy i ich naprawy
  • stanem dróg i szkodami powstałymi w ich wyniku
  • problemami związanymi z ubezpieczeniem (zawarciem umowy, ustaleniem wysykości szkody, wypłatą odszkodowania)
  • oceną stanu technicznego pojazdów

Występując do nas o interwencję lub poradę musisz być członkiem Klubu SOS PZMOT lub innego klubu zrzeszonego w PZM. Zgadzasz sie na późniejsze upublicznienie problemu wraz z jego rozwiązaniem, oczywiście w formie uogólnionej, z pominięciem wszelkich danych osobowych i innych mogących w jakikolwiek sposób przyczynić się do identyfikacji Ciebie, innych osób, konkretnych instytucji, miejsc, pojazdów itp. Dzięki temu zaistnieje większa szansa na wdrażania i utrwalanie dobrych praktyk w działaniach wielu państwowych i prywatnych instytucji

Twoja sprawa zostanie przekazana do właściwych specjalistów Polskiego Związku Motorowego. Będziemy Cię informować o przebiegu naszej interwencji.

Serwis interwencyjny

Słowa kluczowe: 
Share