Konferencja "Koszty wypadków drogowych"

Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego zorganizowało w dniu 9 maja 2012 konferencję "Koszty wypadków drogowych".

Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się m.in.: Aleksander Sopliński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Tadeusz Jarmuziewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Beata Bublewicz, Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. BRD, Radosław Czapski z Banku Światowego, Paulina Miśkiewicz z WHO, Agata Jaździk- Osmólska z Zakładu Ekonomiki Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

Wypadki drogowe są dużym obciążeniem dla budżetu państwa. W Polsce koszty te szacuje się nawet na ok. 30 mld zł rocznie. Są to ogromne kwoty, z których nie zdajemy sobie na co dzień sprawy.

Straty moralne nie podlegają wycenie, jednak dla budżetu są to realne, ogromne kwoty, do których zalicza się m.in. koszty ponoszone przez sektor ochrony zdrowia czyli ratownictwo, hospitalizację, rehabilitację oraz wydatki z systemu ubezpieczeń społecznych, np. zasiłki chorobowe i renty.

Według danych WHO z państw regionu europejskiego oraz Wspólnoty Niepodległych Państw, 41 proc. ofiar wypadków drogowych to niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, czyli piesi i rowerzyści. Z wyliczeń WHO dla Polski wynika, że koszt wypadków drogowych rocznie wynosi ok. 4 mld euro.

Według WHO wypadki drogowe stanowią jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi. Zaznaczyła, że w związku z tym prewencję wypadków drogowych można traktować jako działanie na rzecz zdrowia publicznego.

News

Fundacja PZM: 1.5 proc. ma znaczenie
Okres rozliczania dochodów za 2023 rok to okazja do wsparcia potrzebujących... więcej
Spokojnych Świąt Wielkanocnych
Spokojnych, dobrych i zdrowych Świąt Wielkanocnych życzy Polski Związek... więcej
Odszedł Jerzy Żukowski
Z żalem przyjeliśmy informację, że w dniu 10 lutego zmarł Jerzy Żukowski,... więcej
Nowe przepisy Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym wchodzące w życie w 2024 r.
Główna Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przypomina o nowych przepisach w... więcej
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!
 W tym wyjątkowym czasie, pełnym światła i ciepła, pragniemy... więcej
Fundacja PZM rozdysponuje 700 tysięcy zł zebranych podczas Wielkiej Wyprawy Maluchów
700 tysięcy złotych dla Fundacji PZM, a w sumie ponad dwa miliony złotych dla... więcej

Strony

- Archiwum