"Dzieci wobec wypadków drogowych. Nasza wspólna odpowiedzialność."

25 stycznia 2012 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się konferencja "Dzieci wobec wypadków drogowych. Nasza wspólna odpowiedzialność."

Współorganizatorami wydarzenia byli:

- "Alter Ego" Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych

- "Przejście" Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków i Katastrof Komunikacyjnych

- Instytut Transportu Samochodowego.

Konferencja odbyła się pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich pani prof. dr hab. Ireny Lipowicz.

Zaproszeni zostali przedstawiciele Policji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Rzecznika Praw Dziecka oraz rodziny ofiar- dzieci, które poniosły śmierć w wyniku uczestnictwa w wypadkach drogowych.

Zastępca dyrektora ds. naukowych ITS, prof. dr hab. inż. Ryszard Krystek  przedstawił zagadnienie degradacji życia rodziny na skutek wypadku drogowego.

Mgr Ewa Odachowska z Zakładu Psychologii Transportu i Fizjologii ITS szczegółowo omówiła zespół stresu pourazowego, tzw. PTSD (Post Traumatic Stress Disorder), dotykającego zarówno ofiary, jak i bardzo często sprawców wypadków.

Dyrektor Departamentu Analiz i Nadzoru MSW, Jacek Zalewski przekazał m.in. dane statystyczne dotyczące wypadków śmiertelnych z udziałem dzieci.

Szczególnej atmosfery nadały konferencji wypowiedzi rodziców dzieci, które zginęły bądź doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku komunikacyjnego.

Pani Profesor Irena Lipowicz obiecała, że propozycje, plany i prośby wygłoszone podczas spotkania zostaną przez nią poparte tak, aby ułatwić dalsze działania na rzecz zapobiegania wypadkom oraz minimalizacji traumy nie tylko samych ofiar, ale także ich najbliższych.

W ramach Polskiego Związku Motorowego działa fundacja pomocy ofiarom wypadków drogowych- zapraszmy na stronę http://fundacja.pzm.pl/

 

Share

News

Biuletyn PZM Nr 18 - Luty 2020
Rok 2020 jest szczególny dla Polskiego Związku Motorowego, który obchodzi... więcej
Przekaż 1% Fundacji PZM
Okres rozliczania dochodów za 2019 rok to okazja do wsparcia potrzebujących... więcej
Rozbłyśnij rozsądkiem – załóż odblask w Rypinie
Zakończyła się kampania starostwa rypińskiego „Rozbłyśnij rozsądkiem... więcej
PZM świętował 70-lecie działalności
Działacze z całego kraju, wybitni zawodnicy sportów motorowych ... więcej
Zagraj o swoją przyszłość, weź udział w ankiecie Drive2TheFuture!
Weź udział w kreowaniu wspólnej i bezpiecznej rzeczywistości! Zaangażuj się w... więcej
Wyjdź z cienia, zostań odblaskowym bohaterem!
To hasło przyświecające ogólnopolskiej kampanii społecznej Odblaskowi.pl.... więcej
Bezzałogowe podróże – zapraszamy na warsztaty
Czy odważysz się w przyszłości podróżować autonomicznym samochodem / autobusem... więcej

Strony

- Archiwum