Tajemnice Nawigacji 2022

TAJEMNICE NAWIGACJI 2022

(wprowadzono poprawki i uzupełnienia do wersji 2021)
 

"Tajemnice nawigacji 2022" (rozkładówka)
"Tajemnice nawigacji 2022" (broszura)

 

Uwaga: OZNACZENIA NA MARGINESACH STRON:


Nowe opisy wprowadzone w wydaniu 2022 Tajemnic Nawigacji.


Elementy różniące zapisy polskiego kodyfikatora od zasad CEC. Patrz str.84.

 

SPIS TREŚCI:
1. O co chodzi w nawigacji? - str. 2
2. Podstawowe pojęcia i zasady - str. 7
3. Grafika poleceń w naturze i na mapie - str. 16
3.1. Sposoby pokonywania trasy opisanej różnymi kombinacjami oznaczeń graficznych - str. 17
3.1.1 Z sytuacji drogowej występującej w naturze, jedź z natury (realnie) do sytuacji występującej na mapie - str. 17
3.1.2. Z sytuacji drogowej występującej na mapie, jedź z natury (realnie) do sytuacji występującej na mapie - str. 19
3.1.3. Z sytuacji drogowej występującej na mapie, jedź z natury (realnie) do sytuacji występującej w naturze - str. 20
3.1.5. Z sytuacji drogowej występującej na mapie, zaplanuj przejazd po mapie (jedź mapowo) do sytuacji występującej na mapie - str. 21
3.1.6. Z sytuacji drogowej występującej w naturze, zaplanuj przejazd po mapie (jedź mapowo) do sytuacji występującej na mapie - str. 23
4. Itinerery z natury (realne) - str. 25
4.1. Itinerer strzałkowy - str. 27
4.2. Itinerer strzałkowy orientowany - str. 27
4.3. Itinerer schematyczny - str. 28
4.4. Itinerer azymutowy - str. 29
4.5. Itinerer kątowy - str.30
4.6. Itinerery uproszczone - str. 30
4.7. Itinerer ze znakami drogowymi - str. 31
4.7.1. Znaczenie strzałek w itinererach ze znakami drogowymi - str. 31
4.7.2. Znaczenie nóżek w itinererach ze znakami drogowymi - str. 32
4.7.3. Znaczenie symboliki znaków w itinererach ze znakami drogowymi - str. 32
4.8. Itinerer z sygnalizatorami świetlnymi - str. 33
4.8.1. Znaczenie strzałek w itinererach z sygnalizatorami świetlnymi - str. 33
4.8.2. Kolejne wystąpienia w itinererach z sygnalizatorami świetlnymi - str. 34
4.8.3. Realizacja manewru opisanego skrótowym itinererem z natury - str. 35
4.9. Itinerer graficzny liniowy (choinka realna) - str. 37
4.10. Itinerer opisowy - str. 39
4.11.  Zasady nieopisywania elementów trasy w itinererach z natury - str. 39
5. Itinerery topograficzne (mapowe)  - str. 42
5.1. Manewry realizowane na materiałach topograficznych - str. 45
5.1.1. Manewr mapowy - str. 45
5.1.2. Manewr realny - str. 45
5.2. Itinerer graficzny topograficzny (choinka mapowa) - str. 46
5.3. Strzałki kierunkowe - str. 49
5.4. Punkty - str. 50
5.5. Detal punktu, Lupa - str. 51
5.6. Przejazd wg opisów topograficznych (mapowy) - str. 52
5.6.1. Dojazdy do punktów i wyjazdy z punktów w określonym azymucie - str. 53
5.6.2. Wyznaczanie najkrótszego przejazdu na materiale topograficznym - str. 53
5.6.3. Wyznaczanie przejazdu na materiale topograficznym o określonej długości - str. 55
5.6.4. Realizacja poleceń „mapowe lewo”, „mapowe prawo”, „mapowe prosto” - str. 56
5.7. Itinerery współrzędnościowe - str. 65
5.7.1. Metoda wyznaczania punktu poprzez określenie promieni - str. 66
5.7.2. Metoda wyznaczania punktu poprzez określenie azymutów - str. 66
5.7.3. Metoda wyznaczania punktu poprzez podanie współrzędnych - str. 66
5.8. Inne sposoby wyznaczania punktów i innych elementów na materiale topograficznym - str. 66
5.8.1. Metoda wyznaczania punktu przy pomocy SM - str. 66
5.8.2. Metoda wyznaczania punktu przy pomocy opisu z natury  - str. 67
6. Ślepa Mapa (SM) - str. 67
6.1. Sposoby realizacji przejazdu związane z SM - str. 69
6.1.1. Przejazd z natury, z punktu A na początek SM - str. 69
6.1.2. Przejazd wg mapy, z punktu A na początek SM - str. 69
6.1.3. Przejazd z natury, po wykonaniu SM jedź w prawo - str. 70
6.1.4. Przejazd wg mat. topogr., po wykonaniu SM jedź w prawo  - str. 70
6.1.5. Sposoby przejazdu SM występujących bezpośrednio po sobie - str. 72
6.1.6. Opuszczenie mapy i powrót na mapę - str. 74
7. Constans - str. 75
7.1. Elementy składowe constansu - str. 75
7.2. Constans realny (z natury) - str. 75
7.2.1. Wystąpienie constansu realnego podczas pokonywania choinki mapowej - str. 76
7.2.2. Wystąpienie constansu realnego podczas realizacji przejazdu mapowego do punktu - str. 76
7.2.3. Wystąpienie constansu realnego podczas pokonywania ślepej mapy zakończonej strzałką wyjazdową - str. 76
7.2.4. Wystąpienie constansu realnego podczas pokonywania ZGO - str. 77
7.2.5. Wystąpienie constansu realnego na drogach o kilku pasach ruchu - str. 78
7.2.6. Prawidłowa interpretacja zasad wyboru materiału topograficznego dla realizacji manewrów podczas wykonywania poleceń w Zintegrowanej Grupie Opisowej - str 79
7.3. Constans mapowy - str. 80
7.3.1. Wystąpienie constansu mapowego podczas realizacji przejazdu do punktu - str. 81
CEC. Puchar Europy Centralnej - str. 84

News

Zakończenie Sezonu GKSPiT 2022
W dniach 26-27.11.2022r w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu... więcej
Informacja 3/2022 GKSPiT
Informacja 3/2022 GKSPiT dotycząca wyników generalnych Nawigacyjnych... więcej
"Włóczykij 2022" 8. i 9. Runda NSMP 10. i 11. Runda TMMP
Automobilklub Królewski zaprasza do udziału w imprezie turystyczno-... więcej
Nietoperz 2022
Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski zaprasza w dniach 11-12 listopada 2022r... więcej
Światowid 2022
Komisja Sportów Popularnych i Turystyki Automobilklubu Polski w dniach 21-22.... więcej
„Jesień na Kujawach” - XI runda TPP
Automobilklub Inowrocławski zaprasza w dniu  15 października 2022 roku na... więcej
Jesienny Liść 2022
Komisja Sportów Popularnych i Turystyki Automobilklubu Polski zaprasza dnia 02... więcej
Rajd Energetyków 2022
Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski zaprasza do udziału w imprezie... więcej
Skrzaty i Chochliki 2022 - 5. runda TJnO PP
Automobilklub Królewski zaprasza do udziału w imprezie turystyczno-... więcej
Uroki Lubelszczyzny 2022
Automobilklub Bialskopodlaski zaprasza 04 wrzesień 2022 do Romanowa na rajd... więcej

Strony

- Archiwum