Zmiana terminu zawodów na wniosek organizatora. Zatwierdzono przez Prezydium ZG PZM.
Zmiana terminu zawodów na wniosek organizatora. Zatwierdzono przez Prezydium ZG PZM.
Zmiana terminu zawodów na wniosek organizatora. Zatwierdzono przez Prezydium ZG PZM.
Organizator odwołał zawody RALLY Košice 2020.
Współorganizator - "Automobilklub Ziemi Tyskiej"
8. runda Mistrzostw FIA Samochodów Elektrycznych i Napędzanych Nowymi Żródłami Energii
4. runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski LASF 2019
6. runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 4. runda MOTUL Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski
4. runda Historycznego Rajdowego Pucharu Polski
3 runda Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski
7. runda MOTUL Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 
1 runda Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski
Rajd Polski Nowych Energii www.rajdpolskinowychenergii.pl
RAJD SZUTROWY - GRAVEL RALLY RAJD DWUETAPOWY 2019
7. runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 6. runda MOTUL Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski
2. runda  Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2. runda MOTUL Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski
runda Mistrzostw FIA Strefy Europy Centralnej w Rajdach runda FIA ERT 5. runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski
2 runda  Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski RAJD SZUTROWY
1 runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2 runda MOTUL Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski
6 runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski RAJD ASFALTOWY