ZMIANA NUMERACJI RUNDY

Data

30.09.2022 do 01.10.2022

Numer rundy i ranga

7 runda RSMP, 5 runda HRSMP

Lokalizacja zawodów / imprezy

Wisła,
Polska

Konkurencja