ZMIANA NUMERACJI RUNDY

Data

09.09.2022 do 10.09.2022

Numer rundy i ranga

6 runda RSMP, 4 runda HRSMP

Lokalizacja zawodów / imprezy

Chorzów,
Polska

Konkurencja