ZAŁĄCZNIKI do Regulaminu Sportu Kartingowego 2022

 ZAŁĄCZNIK NR 1. - Decyzja Sędziego Głównego

 ZAŁĄCZNIK NR 2. - ProtokółDyrektora Wyścigu

 ZAŁĄCZNIK NR 3. - Protokół badania technicznego

 ZAŁĄCZNIK NR 4. - Protokół Komisji Technicznej

 ZAŁĄCZNIK NR 5. - Protokół pomiaru głośności

 ZAŁĄCZNIK NR 6. - Informacje o imprezie

 ZAŁĄCZNIK NR 7. - Wypłaty nagród pieniężnych

 ZAŁĄCZNIK NR 8. - Sprawozdanie Władz Zawodów

 ZAŁĄCZNIK NR 9 - Regulamin Uzupełniający Imprezy

 ZAŁĄCZNIK NR 9 A - Zestawienie Sędziów

 ZAŁĄCZNIK NR 10 - Identyfikator zawodnika i mechanika

 ZAŁĄCZNIK NR 10.1 - Oznakowanie w Parku Maszyn

 ZAŁĄCZNIK NR 11 - Zgłoszenie do Pokazów Kartingowych

 ZAŁĄCZNIK NR 12 - Zgłoszenie całoroczne

 ZAŁĄCZNIK NR 13 - Zgłoszenie do zawodów kartingowych

 ZAŁĄCZNIK NR 14 - Wniosek o przyznanie licencji Sponsorskiej i Teamu

 ZAŁĄCZNIK NR 14. A - Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji Teamu

 ZAŁĄCZNIK NR 15 - Regulamin Torów kartingowych

 ZAŁĄCZNIK NR 16 - Międzynarodowe Licencje kartingowe

 ZAŁĄCZNIK NR 17 A - Protokół kontroli osłony zderzaka przedniego

 ZAŁĄCZNIK 17 B - Protokół próby poprawy położenia osłony zderzaka przedniego

 ZAŁĄCZNIK NR 18 - Zgłoszenie sprzętu

 ZAŁĄCZNIK NR 19 - Regulamin licencji sportu kartingowego

 ZAŁĄCZNIK 19. 1 - Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji zawodnika w sportach motorowych

 ZAŁĄCZNIK NR 19 A - Wniosek o przyznanie licencji Junior/Senior/Międzynarodowej

 ZAŁĄCZNIK NR 19 B - Dane osobowe zawodnika

 ZAŁĄCZNIK NR 19 C - Plan startów w zawodach kalendarza CIK-FIA

 ZAŁĄCZNIK NR 19 D - Wniosek o wznowienie licencji Junior/Senior

 ZAŁĄCZNIK NR 19 E - Wniosek o przyznanie licencji Sponsorskiej

 ZAŁĄCZNIK NR 19 F - Wniosek o przyznanie jednorazowej licencji

 ZAŁĄCZNIK - Oświadczenie do Ubezpieczenia 2022

 ZAŁĄCZNIK NR 20 - Regulamin Sedziów sportu kartingowego

 ZAŁĄCZNIK NR 20 A - Wniosek na licencje sędziego sportu kartingowego

 ZAŁĄCZNIK NR 21 - Regulamin Licencji Klubowej

 ZAŁĄCZNIK NR 22 - Regulamin licencji trenera, instruktora - wniosek przyznania licencji

 ZAŁĄCZNIK NR 23 - Regulamin Kadry Narodowej

 ZAŁĄCZNIK NR 24 - Zasady wyznaczania obsad sędziowskich

 ZAŁĄCZNIK NR 25 - Regulamin egzaminu na licencje zawodniczą sportu kartingowego

 ZAŁĄCZNIK NR 25 A - Zgłoszenie na egzamin

 ZAŁĄCZNIK NR 25 B - Zaświadczenie z egzaminu na licencje zawodniczą

 ZAŁĄCZNIK NR 25 C - Protokół z egzaminu na licencje zawodniczą

 ZAŁĄCZNIK NR 27 - Regulamin Krajowego Zespołu Sedziów sportowych i technicznych

 ZAŁĄCZNIK NR 28 - Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji sedziego w sportach motorowych

 ZAŁĄCZNIK NR 29 - Wniosek o wymianie uszkodzonek opony

 ZAŁĄCZNIK NR 30 - Karta wypadkowa

 ZAŁĄCZNIK NR 31 - Zgłoszenie rezygnacji z dalszego udziału w zawodach

 ZAŁĄCZNIK NR 32 - Protokół kontrolnego skanowania i kontroli modyfikacji  opon

Karting: