Wrocław:

Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej sp. z o.o.

ul. Na Niskich Łąkach 4
50-422 Wrocław

tel. 71 321 22 72

wroclaw@pzm.pl
www.pzm.pl

Ośrodki Szkolenia Kierowców

 

Porady

 

Kierowcy zawodowi zobowiązani są przechodzić szkolenie okresowe co pięć lat.

Szkolenie okresowe kierowców wykonujących przewóz drogowy ma na celu uaktualnienie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu bezpieczeństwa i komfortu pracy w zawodzie kierowcy.

Wszyscy kierowcy wykonujący przewóz drogowy, którzy uzyskali :

• prawo jazdy kat D, D+E, D1, D1+E przed 10 września 2008 r.

• prawo jazdy kat C, C+E, C1, C1+E przed 10 września 2009 r.

zobowiązani są odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wpis do dokumentu prawa jazdy w formie wymiany prawa jazdy na nowe na podstawie odbytych badań lekarskich i uzyskanego świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego odbycie szkolenia okresowego do kategorii prawa jazdy zg. ,  z którą wykonują przewóz drogowy.

Nowy dokument prawa jazdy wydawany jest na okres 5 lat, termin ważności liczony jest od daty uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej, jednak nie może być dłuższy niż termin ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

TERMIN ODBYCIA SZKOLENIA OKRESOWEGO UZALEŻNIONY JEST OD DATY UZYSKANIA PO RAZ PIERWSZY PRAWA JADY DO WŁAŚCIWEJ KATEGORII, ZGODNIE Z UMIESZCZONĄ PONIŻEJ INFORMACJĄ:

KATEGORIA   DATA UZYSKANIA  TERMIN WPISU DO PRAWA JAZDY
 C, C+E, C1, C1+E  do 31.12.1980 r.  

do 10.09.2010 r.

   od 01.01.1981 r. do 31.12.1995 r.  do 10.09.2011 r.
   od 01.01.1996 r. do 31.12.2000 r.  do 10.09.2012 r.
   od 01.01.2001 r. do 31.12.2005 r.  do 10.09.2013 r.
   od 01.01.2006 r. do 10.09.2009 r.  do 10.09.2014 r.
 D, D+E, D1, D1+E  do 31.12.1980 r.  do 10.09.2009 r.
   od 01.01.1981 r. do 31.12.1990 r.  do 10.09.2010 r.
   od 01.01.1991 r. do 31.12.2000 r.  do 10.09.2011 r.
   od 01.01.2001 r. do 31.12.2005 r.

 do 10.09.2012 r.

   od 01.01.2006 r. do 30.09.2008 r.  do 10.09.2013 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROWADZIMY SZKOLENIA NOWOCZESNĄ TECHNIKĄ NAUCZANIA - komputerowo zwaną e-learningiem.

Kierowcy zawodowi zobowiązani są przystąpić do szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej.
Bez niej nie mogą wykonywać pracy kierowcy zawodowego.

Kierowca obowiązany jest uzyskać kwalifikację wstępną , odpowiednio do pojazdu, którym zamierza wykonywać przewóz drogowy, w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy:

• C1, C1+E, C, C+E prawo jazdy wydane po 10 września 2009 r.
• D1,D1+E,D,D+E prawo jazdy wydane po 10 września 2008 r. 

Znacznym udogodnieniem dla naszych kursantów jest możliwość odbycia części szkolenia nowoczesną metodą, komputerowo zwaną  e-learningiem.

KWALIFIKACJA WSTĘPNA

Wymóg uzyskania kwalifikacji wstępnej pełnej dotyczy osób nie posiadających:
- 21 lat w zakresie bloku programowego C1, C1+E, C, C+E;
- 23 lat w zakresie bloku programowego D1, D1+E, D, D+E.

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA

Wymóg uzyskania kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dotyczy osób, które ukończyły:
- 21 lat w zakresie bloku programowego C1, C1+E, C, C+E;
- 23 lat w zakresie bloku programowego D1, D1+E, D, D+E.

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA PRZYSPIESZONA

Kierowcy, którzy uzyskali kwalifikacje wstępną przyspieszoną w zakresie bloku programowego C1, C1+E, C, C+E lub D1, D1+E, D, D+E

Szkolenie obejmuje  35 godzin zajęć teoretycznych i prowadzone jest w zakresie bloków programowych, odpowiednio do prawa jazdy kat C, C+E, D, D+E w dogodnym terminie dla kierowców oraz w dowolnym tempie. 

Nie musimy zbierać grupy.

SZKOLENIA REALIZUJEMY od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 18.30

 

OZDG (Spółka zarządzająca): 
Share

News: Legnica

SUPER OSK
 Nasz Ośrodek Szkolenia Kierowców posiada już... więcej
Warsztaty z SUPER OSK
 Warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów.OSK... więcej
Warsztaty doskonalenia zawodowego
Warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów.Polski... więcej
Relacja z prezentacji aplikacji "Portal OSK"
 W dniu 13.11.2012 odbyła się prezentacja aplikacji... więcej
 

News: OZDG Wrocław

BEZPIECZNE WAKACJE
UWAGA! Rusza akcja „Bezpieczne wakacje”!Poddaj... więcej
OGŁOSZENIE OFERTOWE
POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWY ZESPÓŁDZIAŁALNOŚCI... więcej
Telefon do pomocy drogowej
Stacje Kontroli Pojazdów:
Województwo:
Stacje Obsługi Pojazdów:
Województwo:
Telefon do pomocy drogowej
Rzeczoznawcy PZM, samochodowi, opinie i wyceny:
Województwo:
Telefon do pomocy drogowej
Ośrodki Szkolenia Kierowców, prawo jazdy i doskonalenie techniki jazdy:
Województwo:
Zwieranie ubezpieczeń:
Województwo:
Zachęcamy Kluby będące organizatorami wszelkich imprez samochodowych, motocyklowych, caravaningowych oraz spotkań rekreacyjno-sportowych do skorzystania z unikalnych programów ubezpieczeniowych OC (dobrowolne) i NNW przygotowanych na prośbę Związku przez towarzystwo ubezpieczeń INTERRISK TU S.A. Vienna Insurance Group. Oba programy są atrakcyjne cenowo i umożliwiają Klubom wybór wariantu najlepiej odpowiadającego ich potrzebom – więcej informacji patrz tutaj.

Ubezpieczenia – oferty specjalne
Zachęcamy wszystkich Członków Klubów zrzeszonych w PZM, do skorzystania z naszej wyjątkowej oferty internetowej na ubezpieczenie turystyczne Bon Voyage (krótko i długoterminowe, indywidualne i rodzinne) oraz ubezpieczenie assistance (w ofercie krótkoterminowe assistance zagraniczne!).Bliższe informacje o wszystkich ww. ubezpieczeniach dostępne są na tej stronie pod Karta PZM lub Assistance, a także na stronach: www.sospzmot.pl i pzmot.pl.

Dla stałych klientów Spółek PZM proponujemy roczne kompleksowe ubezpieczenie assistance Pomoc PZM . Oferta obejmuje assistance domowe, infolinię i assistance medyczne, organizację wynajmu pojazdu i usługi rzeczoznawcy PZM więcej informacji patrz tutaj

Przypominamy też, że Klubom zrzeszonych w PZM, a także członkom tych Klubów i ich pracownikom oraz pracownikom wszystkich struktur organizacyjnych PZM, towarzystwo INTERRISK TU S.A. Vienna Insurance Group oferuje kompleksowe ubezpieczenie DOM MAX ze specjalną zniżką w wysokości 30%. Ubezpieczenie to dostępne jest w Spółkach PZM będących agentami INTERRISK TU S.A. VIG i w oddziałach INTERRISK.
Biura Obsługi Turystycznej:
Województwo:
Telefon do pomocy drogowej
Winiety:
Województwo: