Wrocław:

Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej sp. z o.o.

ul. Na Niskich Łąkach 4
50-422 Wrocław

tel. 71 321 22 72

wroclaw@pzm.pl
www.pzm.pl

Ośrodki Szkolenia Kierowców

 

Przepisy

 

Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy- Prawo o ruchu drogowym ( DZ. U. nr 235 poz.1701 z 2006 r.) wprowadziła obowiązek uzyskania przez kierowcę wykonującego transport drogowy:

A) UZYSKANIA KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ

B) UKOŃCZENIA SZKOLENIA OKRESOWEGO

1. Kierowca jest obowiązany co pięć lat, począwszy od dnia uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej poświadczającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, ukończyć szkolenie okresowe odpowiednio do pojazdu, którym wykonuje przewóz drogowy.

2. Kierowca może odbyć szkolenie okresowe w formie:

1) kursu okresowego

3. Szkolenie okresowe jest prowadzone w ośrodku szkolenia w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy:

1) C1,C1+E, C i C+E

2) D1, D1+E, D, D+E

Kierowca wykonujący przewóz drogowy, obowiązany jest uzyskać wpis do polskiego krajowego prawa jazdy, potwierdzający spełnienie następujących wymagań:

- brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonania pracy na stanowisku kierowcy,

- brak przeciwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,

- uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub

- ukończenie szkolenia okresowego.

Wpis dokonywany jest w formie wymiany prawa jazdy. Prawo jazdy w zakresie katygorii, której dotyczy wpis, wydaje się na okres 5 lat, liczony od daty wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż okres ważności orzeczenia lekarskiego.

Kierowcy wykonujący przewóz drogowy są obowiązani odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy:

 

W terminie do dnia W przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy katygorii
10 września 2009 r. - D1 lub D do dnia 31 grudnia 1980 r.
10 września 2010 r.

- C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980 r.

- D1 lub D od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1990 r.

10 września 2011 r.

- C1lub C od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1995 r.;

- D1 lub D od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 30 grudnia 2000 r.

10 września 2012 r.

- C1 lub C od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.

- D1 lub Dod dnia 1 stycznia 2001 r.do dnia 31 grudnia 2005 r.

10 września 2013 r.

- C1 lub C od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.

- D1 lub Dod dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2008 r.

10 września 2014 r.

- C1 lub C od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2009 r.

 

Kierowcy Ci obowiązani są po ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego wykonać badania lekarskie i psychologiczne, przed dniem uzyskania wpisu do prawa jazdy.

Ośrodki egzaminacyjne

Egzaminy państwowe na prawo jazdy odbywają się w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego. Poniżej podajemy adresy i linki stron internetowych WORD-ów w województwie dolnośląskim i lubuskim.

 Gorzów Wielkopolski

ul. Podmiejska 18
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. (95) 732 23 59 

WWW: www.wordgorzow.pl
Email: wordgo@pro.onet.pl
 Jelenia Góra ul. Rataja 9
58-560 Jelenia Góra
Tel. (75) 643 22 61, 643 22 62
WWW: brak
Email: word@wordjg.pl
 Kłodzko ul. Warty 19
57-300 Kłodzko
tel. (74) 867 40 24
WWW: www.word.walbrzych.pl
Email: dok@word.walbrzych.pl
 Legnica ul. Bydgoska 30 c
59-220 Legnica
Tel. (76) 866 02 51, 862 45 66
WWW: www.word-legnica.pl
Email: sekretariat@word-legnica.pl
 Wałbrzych ul. Wysockiego 27
58-304 Wałbrzych
Tel. (74) 665 91 16
WWW: www.word.walbrzych.pl
Email: dok@word.walbrzych.pl
 Wrocław ul. Ziębicka 34/38,
50 - 507 Wrocław
tel. (71) 336 80 01
WWW: www.word.wroc.pl
Email sekretariat@word.wroc.pl
 Zielona Góra ul. Nowa 4b
65-339 Zielona Góra
(68) 4765372
WWW: www.zgora.wordy.pl
Email: zgora@wordy.pl

 

OZDG (Spółka zarządzająca): 
Share

News: Legnica

SUPER OSK
 Nasz Ośrodek Szkolenia Kierowców posiada już... więcej
Warsztaty z SUPER OSK
 Warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów.OSK... więcej
Warsztaty doskonalenia zawodowego
Warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów.Polski... więcej
Relacja z prezentacji aplikacji "Portal OSK"
 W dniu 13.11.2012 odbyła się prezentacja aplikacji... więcej
 

News: OZDG Wrocław

BEZPIECZNE WAKACJE
UWAGA! Rusza akcja „Bezpieczne wakacje”!Poddaj... więcej
OGŁOSZENIE OFERTOWE
POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWY ZESPÓŁDZIAŁALNOŚCI... więcej
Telefon do pomocy drogowej
Stacje Kontroli Pojazdów:
Województwo:
Stacje Obsługi Pojazdów:
Województwo:
Telefon do pomocy drogowej
Rzeczoznawcy PZM, samochodowi, opinie i wyceny:
Województwo:
Telefon do pomocy drogowej
Ośrodki Szkolenia Kierowców, prawo jazdy i doskonalenie techniki jazdy:
Województwo:
Zwieranie ubezpieczeń:
Województwo:
Zachęcamy Kluby będące organizatorami wszelkich imprez samochodowych, motocyklowych, caravaningowych oraz spotkań rekreacyjno-sportowych do skorzystania z unikalnych programów ubezpieczeniowych OC (dobrowolne) i NNW przygotowanych na prośbę Związku przez towarzystwo ubezpieczeń INTERRISK TU S.A. Vienna Insurance Group. Oba programy są atrakcyjne cenowo i umożliwiają Klubom wybór wariantu najlepiej odpowiadającego ich potrzebom – więcej informacji patrz tutaj.

Ubezpieczenia – oferty specjalne
Zachęcamy wszystkich Członków Klubów zrzeszonych w PZM, do skorzystania z naszej wyjątkowej oferty internetowej na ubezpieczenie turystyczne Bon Voyage (krótko i długoterminowe, indywidualne i rodzinne) oraz ubezpieczenie assistance (w ofercie krótkoterminowe assistance zagraniczne!).Bliższe informacje o wszystkich ww. ubezpieczeniach dostępne są na tej stronie pod Karta PZM lub Assistance, a także na stronach: www.sospzmot.pl i pzmot.pl.

Dla stałych klientów Spółek PZM proponujemy roczne kompleksowe ubezpieczenie assistance Pomoc PZM . Oferta obejmuje assistance domowe, infolinię i assistance medyczne, organizację wynajmu pojazdu i usługi rzeczoznawcy PZM więcej informacji patrz tutaj

Przypominamy też, że Klubom zrzeszonych w PZM, a także członkom tych Klubów i ich pracownikom oraz pracownikom wszystkich struktur organizacyjnych PZM, towarzystwo INTERRISK TU S.A. Vienna Insurance Group oferuje kompleksowe ubezpieczenie DOM MAX ze specjalną zniżką w wysokości 30%. Ubezpieczenie to dostępne jest w Spółkach PZM będących agentami INTERRISK TU S.A. VIG i w oddziałach INTERRISK.
Biura Obsługi Turystycznej:
Województwo:
Telefon do pomocy drogowej
Winiety:
Województwo: