PZM walczy o prawa kierowców

W minioną sobotę odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Motorowego. Najwyższa władza Związku wybierając centralne swoje władze na kolejne cztery lata, jednocześnie określiła program działania i wyraziła stanowisko w najważniejszych sprawach dotyczących kierowców. 

Związek między innymi upominał się o obniżkę opłat za przejazdy płatnymi odcinkami dróg do poziomu uzasadnionego ekonomicznie i wyłączenia z opłat Via Toll kamperów, przyczep kempingowych i innych przyczep służących do przewozu np. łodzi czy pojazdu zabytkowego. PZM domaga się, aby podstawą w systemie Viatoll do poboru opłaty za przejazd była jedynie dopuszczalna masa całkowita pojazdu ciągnącego do 3,5 tony, a nie jak w obecnie – zestawu pojazdów.

PZM wnosi też o zmianę zapisu dotyczącego tablicy rejestracyjnej pojazdu. Obecne prawo nie zezwala na zdjęcie trwale umieszczonej na pojeździe tablicy i umieszczenie jej na czas jazdy na np. uchwycie do transportu rowerów. 

Związek zamierza aktywnie uczestniczyć w dyskusji o powszechnym systemie poboru opłat na polskich drogach po planowanej likwidacji bramek służących do ich poboru. W przypadku wprowadzenia winiet PZM oczekuje prostego elektronicznego systemu ich poboru, bez kosztownych i niewygodnych urządzeń rejestrujących. Takie rozwiązanie polegające na instalowaniu urządzeń skanujących tablice rejestracyjne i sprawdzających w systemie wniesienie opłaty zastosowano np. na Węgrzech. Administracja państwowa upiera się, że w warunkach zimowych tablice będą nie widoczne, bo zasypane śniegiem i system nie będzie działał. Jednak projekt urzędników z Ministerstwa Infrastruktury nakłada na kierowców obowiązek zakupu urządzenia rejestracyjnego, które nie tylko, że będzie kosztowne, to będzie zajmowało powierzchnię pod przednią szybą. Jeśli inne państwa Unii Europejskiej zastosują podobne rozwiązanie to przednia szyba zostanie w końcu zasłonięta. Kierowcy wyjeżdżający sporadycznie poza miasto rodzinne będą zmuszenie nabywać lub dzierżawić za sporą kwotę niepotrzebne im przez większość roku urządzenie. Alternatywą mogą być winiety naklejane na szybie jakie od lat z powodzeniem stosują Austria, Czechy i jakie planują wprowadzić Niemcy. 

Ochrona środowiska naturalnego jest wręcz wyzwaniem dla naszego pokolenia. Związek wspiera wszelkie inicjatywy zmierzające do wyeliminowania z polskich dróg pojazdów zanieczyszczających w sposób nadmierny nasze środowisko. Jednak jednocześnie PZM zwraca uwagę na konieczność uwzględnienia w przepisach ograniczających wjazd do centrów miast pojazdów z określoną wielkością emisji spalin, prawa pojazdów zabytkowych do nieskrępowanego poruszania się. Będzie też kontynuował wspólnie z PZU akcję dużych zniżek ubezpieczeniowych dla tych pojazdów. 

Polski Związek Motorowy popiera projekt zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym w części dotyczącej większego uprzywilejowania pieszego na wyznaczonym dla niego przejściu. Pieszy jako najmniej chroniony uczestnik ruchu drogowego powinien mieć pierwszeństwo na przejściu już kiedy się do niego zbliża, a nie dopiero wtedy kiedy się na nim znajdzie. 

PZM opowiada się za pozbawieniem straży miejskich prawa kontroli prędkości w jakiejkolwiek formie, ponieważ prawo to nie było wykorzystywane do prewencji, a do zapewnienia dodatkowych dochodów dla gmin, w sposób prowadzący do uzasadnionej irytacji kierowców np. ustawianie radaru wewnątrz nieoznakowanego pojazdu 10 metrów przed tablicą kończącą obszar zabudowany. 

Polski Związek Motorowy wspiera działania Policji i administracji samorządowej podejmowane w celu likwidacji niepotrzebnych lub źle postawionych znaków drogowych. Zachęcamy wszystkich Czytelników newslettera do przekazywania nam informacji i zdjęć o takich przypadkach. Będziemy interweniować. 

Share

News

XI Rajd Seniora
Automobilklub Wielkopolski zaprasza na XI Rajd Seniora, który odbędzie się w... więcej
Biuletyn PZM - Październik 2018
Drodzy Czytelnicy! Koniec lata oraz początek jesieni to jeden z... więcej
„Nie skreślaj życia tak prędko”
Nadmierna prędkość oraz jej niedostosowanie do warunków drogowych to jedna z... więcej

Strony

- Archiwum

Strony