GKSPiT, zgodnie z punktem 8.1 Regulamimu TPP, dopuszcza do startu w finale TPP 2015 następujące załogi :

Komunikat nr 8/2015

Tabela wyników 2015

Komisje: