Zalecenia sanitarne dla organizatorów i uczestników imprez Sportów Popularnych i Turystycznych organizowanych na zlecenie GKSPiT PZM -
Główna Komisja Sportów Popularnych i Turystyki PZM zwraca się do wszystkich klubów PZM z prośbą o oficjalne zgłaszanie terminów planowanych przez siebie imp
Z dniem 16.02.2016 wprowadza się do stosowania  nowe regulaminy:
GKSPiT, zgodnie z punktem zgodnie z pkt-em 8.1 i 8.6 regulaminu NPP PZM dopuszcza do staru w Nawigacyjnym Pucharze Polski załogi od poz 1. do poz.
Główna Komisja Sportów Popularnych i Turystyki PZM zwraca się do wszystkich klubów PZM z prośbą o zgłaszanie terminów planowanych przez siebie imprez do kal
GKSPiT, zgodnie z punktem 8.1 Regulamimu TPP, dopuszcza do startu w finale TPP 2015 następujące załogi :
Komunikat nr 5/2015Głównej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki
KOMUNIKAT Nr 4/2015Głównej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki
KOMUNIKAT Nr 3/2015Głównej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki
KOMUNIKAT Nr 2/2015Głównej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki
KOMUNIKAT Nr 1/2015Głównej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki
KOMUNIKAT Nr 8/2014Głównej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki 
K O M U N I K A T      Nr 7/2014
K O M U N I K A T      Nr 6/2014Głównej Komisji Sportów Popularnych
K O M U N I K A T      Nr 5/2014
K O M U N I K A T      Nr 4/2014Głównej Komisji Sportów Popularnychi Turystyki
K O M U N I K A T      Nr 3/2014Głównej Komisji Sportów Popularnychi Turystyki
KOMUNIKAT Nr 2/2014Głównej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki
GKSPiT przypomina o zasadach punktacji i klasyfikacji zamieszczonych w Regulaminach Rund Finałowych TPP i NPP.
Komunikat GKSPiT  - Finał NPPSezon 2013
Komunikat GKSPiT  - Finał TPP Sezon 2013  
Główna Komisja Sportów Popularnych i Turystyki  informuje że w związku z postulatami zgłaszanymi w dniach 15 -17 marca 2013 r.
  K O M U N I K A T     Nr 3/2013Głównej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki
  K O M U N I K A T      Nr 2/2013 Głównej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki  
Główna Komisja Sportów Popularnych i Turystyki  informuje że w sezonie 2013 zgodnie z zatwierdzonym
KOMUNIKAT  Nr 6/2012Głównej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki
KOMUNIKAT  Nr 5/2012Głównej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki  
W sezonie 2012 zawiesza się rozgrywanie klasyfikacji sponsorskiej w imprezach Mistrzostw Polski.
K O M U N I K A T Nr 3/2012 Głównej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki
K O M U N I K A T Nr 2/2012 Głównej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki