UCHWAŁA nr 2/2015

Główna Komisja Sportów Popularnych i Turystyki PZM, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego  porozumiewania się  na odległość, podjęła uchwałę następującej treści:

W związku z występującymi opóźnieniami w dostarczaniu do GKSPiT PZM, wymaganych materiałów sprawozdawczych, dotyczących realizacji imprez kalendarzowych, GKSPiT zdecydowała o przekazywaniu dofinansowania do przedmiotowych imprez, niezwłocznie  po otrzymaniu w/w dokumentów od organizatora imprezy.

Powyższe zgodne jest z postanowieniami uchwały Zarządu Głównego PZM, z dnia 17 listopada 2007 roku, w sprawie: „zasad przyznawania dofinansowania lub darowizny w działalności statutowej Polskiego Związku Motorowego”.

Uchwała została przyjęta jednomyślnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GKSPiT
Warszawa, 20 marca 2015 r.

Pobierz: 
ZałącznikWielkość
PDF icon komunikat7-2015.uchwala2.2015.pdf190.01 KB
Komisje: