KOMUNIKAT Nr 4/2015
Głównej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki

Dotyczy: dofinansowania szkoleń OSP 2015.

Na posiedzeniu GKSPiT w dniu 06.02.2015 podjęto decyzję o dofinansowaniu szkoleń OSP w sezonie 2015 wg zatwierdzonego kalendarza szkoleń.
Warunkiem uzyskania dofinansowania (max. 1000 zł) jest przesłanie do Biura GKSPiT wymaganego wniosku, oświadczenia Zgodnie z § 1 ust. 5 uchwały Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego nr 92/2007 oraz wypełnionego Załącznika nr 2 Regulaminu OSP i zestawu 20 pytań egzaminacyjnych wg pkt. V.4 Regulaminu OSP PZM.

Oświadczenie

Wniosek

Uchwała

Dotyczy: aktualizacji uprawnień OSP 2015.

Zgodnie z Regulaminem Organizatorów Sportów Popularnych, pkt. IV przypominamy Klubom i Automobilklubom PZM - Organizatorom Imprez dofinansowanych przez PZM o obowiązku aktualizacji uprawnień Organizatorów Sportu Popularnego. Termin składania w GKSPiT, wypełnionych wniosków (załącznik 3, załącznik 4) upływa z dniem  01 marca 2015. Brak aktualnych uprawnień OSP może skutkować wykreśleniem planowanej imprezy z kalendarza imprez GKSPiT PZM 2015.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem OSP wyd. 2013, oraz materiałami instruktażowymi OSP PZM 2014, program szkolenia  i egzaminu na  stopień „O” i „P” jest jednakowy.

Uprawnienia stopnia „P” uzyskują sędziowie stopnia „O”, posiadający 2 letnią, wymaganą praktykę wykazaną punktami w KPOSP (Książeczce Pracy OSP) oraz obowiązkowo, co najmniej dwukrotnym uczestnictwem w kierownictwie imprez  kalendarza centralnego GKSPiT PZM, wykazanym w załączniku 4 (pkt. II.2 Regulaminu OSP 2013).

Zgodnie z pkt. V.2 Regulaminu OSP 2013, osoby bez aktualnych uprawnień OSP stopni „O” i „P” (załącznik nr 7 Regulaminu OSP 2013) mogą ubiegać się o  ich wznowienie po zdaniu egzaminu przed OKE. W/w warunki, wykazane w KPOSP, Okręgi przesyłają do GKSPiT PZM  na właściwych załącznikach nr 3 i nr 4.

Główna Komisja Sportów Popularnych i Turystyki PZM
Warszawa, 09.02.2015 r.

Pobierz: 
ZałącznikWielkość
PDF icon komunikat42015.pdf220.15 KB
Komisje: