Termin: czwartek 25 lipiec 2024 – Szkolenie teoretyczne
Sobota: 13 lipca 2024 – Szkolenie teoretyczne
Niedziela: 23 czerwca 2024 – Szkolenie teoretyczne
PROGRAM SZKOLENIA SĘDZIÓW SPORTU SAMOCHODOWEGOSTOPNIA „I” i „II”
Sobota: 18 maja 2024 – Szkolenie teoretyczne
PROGRAM SZKOLENIA I EGZAMINU NA LICENCJĘ SĘDZIEGO SPORTU SAMOCHODOWEGO STOPNIA II i I
SZKOLENIE NA LICENCJĘ SĘDZIOWSKĄ ST. II ORAZ ST. I
PROGRAM SZKOLENIA I EGZAMINU NA LICENCJĘ SĘDZIEGO SPORTU SAMOCHODOWEGO STOPNIA II i I Data egzaminu: 06.04.2024 r.
Organizatorem szkolenia jest Automobilklub Warmiński w Olsztynie.
I. Cele szkolenia:- przeprowadzenie szkoleń i egzaminów na licencje sędziowskie stopnia II i I,
SZKOLENIE SĘDZIÓW SPORTU SAMOCHODOWEGO 2024  
Szkolenie jest kierowane do kandydatów na sędziów sportu samochodowego będących członkami automobilklubów, klubów zrzeszonych w Polskim Związku Motorowym Za
  Regulamin Mistrzostw Polski Wyścigów Równoległych 2024
Licencje zawodnicze
Międzynarodowy Kodeks Sportowy 2024