Szkolenie sędziów sportu samochodowego, szkolenie na licencje stopnia ND-R, 9-10.03.2024, Gdynia/Rusocin

Szkolenie jest kierowane do kandydatów na sędziów sportu samochodowego będących członkami automobilklubów, klubów zrzeszonych w Polskim Związku Motorowym Zarządzie Okręgowym w Gdańsku oraz kandydatów na licencję zawodnika i licencję kierowcy stopnia ND-R będących członkami wszystkich automobilklubów, klubów zrzeszonych w Polskim Związku Motorowym.

Celem szkolenia jest umożliwienie uzyskania przez uczestników licencji ND-R oraz pozyskanie nowej, licencjonowanej kadry sędziowskiej do pracy na zawodach. Szkolenie ukierunkowane jest głównie na przepisy dotyczące rajdów samochodowych, rajdów terenowych oraz wyścigów górskich.

Termin:

Dla kandydatów na licencję zawodnika i licencję kierowcy stopnia ND-R

Sobota, 09.03.2024 godz. 09:00-15:00

Niedziela, 10.03.2024 godz. 09:00-15:00

Dla kandydatów na kandydatów na sędziów sportu samochodowego

Sobota, 09.03.2024 godz. 11:00-15:00

Miejsce:

Automobilklub Morski, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 28, 81-383 Gdynia – część teoretyczna

Autodrom Rusocin, Gdańska 12/16, 83-031 Rusocin – część praktyczna

Kierownik Kursu:

Piotr Pazdyka e-mial: piotr.pazdyka@akmorski.org.pl

Zgłoszenia:

W celu uczestnictwa w szkoleniu wymagane jest wysłanie zgłoszenia.

Wskazanie w jego treści:

 • Imienia i Nazwiska,
 • przynależności klubowej,
 • numeru telefonu,
 • adresu e-mail,
 • załączenia potwierdzenie dokonania opłaty,
 • załączenia wypełnionego Załącznik P kandydatów na licencję zawodnika i licencję kierowcy stopnia ND-R, w nieprzekraczalnym terminie do: 08.03.2024 r., wypełnionego na e-mail: piotr.pazdyka@akmorski.org.pl

W szkoleniu mogą uczestniczyć:

 • osoby zainteresowani uzyskaniem licencji zawodnika i licencji kierowcy sportu samochodowego stopnia ND-R;
 • osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu na licencję sędziego sportu samochodowego klasy „II";
 • osoby, które chcą przekwalifikować licencję sędziowską klasy II na licencję klasy I;
 • pozostałe osoby zainteresowane podnoszeniem swojej wiedzy (doszkolenie).

Uczestnikiem szkolenia może być jedynie osoba pełnoletnia (lub, która uzyska pełnoletność w czasie nie dłuższym niż 3 miesiące przed dniem egzaminu) legitymująca się przynależnością do jednego z automobilklubów lub klubów zrzeszonych w Polskim Związku Motorowym.

Warunkiem uczestniczenia w szkoleniu na licencję stopnia ND-R oraz przystąpienia do egzaminu jest uiszczenie opłaty na rachunek bankowy Automobilklubu Morskiego o numerze 37 1240 3510 1111 0000 4307 7263 w wysokości:

 • 550 PLN dla posiadaczy wypełnionego druku P (którzy ukończyli co najmniej 4 imprez KJS/SKJS, 2 imprezy TIS lub 2 rundy HRSMP (jadąc bez pomiaru czasu),
 • 850 PLN dla osób nieposiadających wypełnionego druku P-3,

Odpłatność za egzamin poprawkowy na lic. ND-R ustala się w kwocie 300,- PLN.

Egzamin poprawkowy może być wyznaczony nie wcześniej niż po 14 dniach.

Dla osób szkolących się na licencję sędziowską klasy II, klasy I oraz pozostałych osób chcących podnieść swoją wiedzę szkolenie jest bezpłatne.

Program kursu:

W programie szkolenia znajduje się następujące bloki tematyczne:

Program szkolenia sędziowskiego

 1. Omówienie programu kursu i form egzaminu w części teoretycznej.
 2. Polski Związek Motorowy
  • Historia;
  • Członkostwo w organizacjach międzynarodowych;
  • Podstawy prawne funkcjonowania;
   • Ustaw o sporcie;
   • Statut;
   • Dyscypliny;
   • Cele Związku;
   • Działalność;
  • Struktura organizacyjna PZM;
   • Władze;
   • Komisje;
   • Zespoły;
   • Zarządy Okręgowe PZM
  • Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM – zadania i uprawnienia;
  • Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego PZM – zadania i uprawnienia;
  • Biuro Sportu i Turystyki ZG PZM (cele i zadania)
  • Działalność gospodarcza;
 3. Regulaminy i ustawy:
  • Podstawy prawne organizacji rajdów i wyścigów w Polsce;
  • Międzynarodowy Kodeks Sportowy wraz załącznikami;
  • Regulaminy Sportowe FIA (Regulamin Sportowy Rajdów Regionalnych FIA, Przepisy Ogólne Rajdów Terenowych FIA)
  • Dokumentacja zwodów - Regulamin Uzupełniający, Karta Drogowa, Książka Drogowa, kierownictwo zawodów, osoby oficjalne
  • Inside – obowiązująca forma zgłoszenia do udziału w zawodach, profil Kierowcy-Zawodnika
 4. Krótkie omówienie;
  • KJS, Super KJS,
  • Rajd Okręgowy,
  • Historyczne Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski,
  • Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski
  • Rajdowy Puchar Polski Samochodów Terenowych, Rajdowe Mistrzostwa Polski Samochodów Terenowych
 5. Bezpieczeństwo na zawodach
  • Strefy niebezpieczne na Odcinku Specjalnym;
  • Wyposażenia załogi;
 6. Odcinek specjalny
  • Budowa OS;
  • Tablice Rajdowe;
 7. Wyścigi Górskie;
  • Budowa trasy;
  • Wyposażanie punktów;
  • Sygnalizacja flagami;
 8. Licencje zawodników;
 9. Licencje sędziego;
 10. Procedura bezpieczeństwa i raport powypadkowy

Program szkolenia zawodników

 1. Omówienie programu kursu i form egzaminu w części teoretycznej.
 2. Polski Związek Motorowy
 • Historia;
 • Członkostwo w organizacjach międzynarodowych;
 • Podstawy prawne funkcjonowania;
  • Ustaw o sporcie;
  • Statut;
  • Dyscypliny;
  • Cele Związku;
  • Działalność
 • Struktura organizacyjna PZM;
  • Władze;
  • Komisje;
  • Zespoły;
  • Zarządy Okręgowe PZM
 • Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM – zadania i uprawnienia;
 • Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego PZM – zadania i uprawnienia;
 • Biuro Sportu i Turystyki ZG PZM (cele i zadania)
 • Działalność gospodarcza;

 

      3. Regulaminy i ustawy:

 • Podstawy prawne organizacji rajdów i wyścigów w Polsce;
 • Międzynarodowy Kodeks Sportowy wraz załącznikami;
 • Regulaminy Sportowe FIA (Regulamin Sportowy Rajdów Regionalnych FIA, Przepisy Ogólne Rajdów Terenowych FIA)
 • Dokumentacja zwodów - Regulamin Uzupełniający, Karta Drogowa, Książka Drogowa, kierownictwo zawodów, osoby oficjalne
 • Inside – obowiązująca forma zgłoszenia do udziału w zawodach, profil Kierowcy-Zawodnika

      4. Krótkie omówienie;

 • KJS, Super KJS,
 • Rajd Okręgowy,
 • Historyczne Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski,
 • Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski
 • Rajdowy Puchar Polski Samochodów Terenowych, Rajdowe Mistrzostwa Polski Samochodów Terenowych (omówić różnice w rajdach typu maraton, cross country i baja)

      5. Bezpieczeństwo na zawodach

 • Strefy niebezpieczne na Odcinku Specjalnym;
 • Wyposażenia załogi;

      6. Odcinek specjalny

 • Budowa OS;
 • Tablice Rajdowe;

      7. Wyścigi Górskie;

 • Budowa trasy;
 • Wyposażanie punktów obserwacyjnych;
 • Sygnalizacja flagami;

      8. Licencje zawodnicze;

      9. Licencje sędziego;

     10. Procedura bezpieczeństwa i raport powypadkowy;

     11. Opis trasy;

     12. Protesty i odwołania.

Wykładowcy

 1. Piotr Pazdyka – instruktor sportu samochodowego, sędzia sportu samochodowego kl. I
 2. Piotr Habowski – sędzia sportu samochodowego kl. I
 3. Ilona Bonisławska - sędzia sportu samochodowego kl. I

Komisja Egzaminacyjna:

Egzamin teoretyczny odbędzie się w dniu 09.03.2024 r. (sobota) od godz. 15.30 w Automobilklub Morski, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 28, 81-383 Gdynia

Egzamin praktyczny odbędzie się w dniu 10.03.2024 r. (niedziela) od godz. 15.00 na Autodrom Rusocin, Gdańska 12/16, 83-031 Rusocin

Komisja Egzaminacyjna:

 1. Piotr Pazdyka – instruktor sportu samochodowego, sędzia sportu samochodowego kl. I
 2. Piotr Habowski – sędzia sportu samochodowego kl. I
 3. Ilona Bonisławska - sędzia sportu samochodowego kl. I

Materiały:

W celu przygotowania się  do szkolenia i egzaminu wskazane jest zapoznanie się z regulaminami rajdowymi FIA i PZM, które dostępne są na stronie: https://pzm.pl/regulaminy/rajdy. Pytania egzaminacyjne przygotowane są w oparciu o obowiązujące regulaminy.

Postanowienia końcowe:

Kursanci, którzy przystępują do egzaminu na licencję ND-R muszą być obecni podczas drugiego dnia szkolenia tj. 10.03.2024r. własnym samochodem. Organizator nie zapewnia noclegów oraz transportu.

Zaleca się, aby uczestnik szkolenia przedstawił zaświadczenie lekarskie podpisane przez specjalistę medycyny sportowej o braku przeciwskazań do uprawiania sportów motorowych w dyscyplinie sport samochodowy oraz zaświadczenie od uprawnionego psychologa o braku w/w przeciwskazań. Nie jest to jednak warunek konieczny.

 Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: piotr.pazdyka@akmorski.org.pl

Zatwierdzono przez GKSS PZM dnia 29.02.2024r.

News

RSMP po asfalcie, WRC wraca do Mikołajek
Siedem rund ma zdecydować o tym, kto w sezonie 2024 sięgnie po... więcej
Szkolenie sędziów sportu samochodowego, 13.04.2024, Świdnica
Sobota: 13 kwietnia 2024 – Szkolenie teoretyczneMiejsce: Świdnica, ul.... więcej
40 kilometrów Odcinków Specjalnych na Memoriale w Wieliczce
Dokładnie 39,96 kilometra – tyle liczyć będzie 12 Odcinków Specjalnych... więcej
Fundacja PZM: 1.5 proc. ma znaczenie
Okres rozliczania dochodów za 2023 rok to okazja do wsparcia potrzebujących... więcej
Szkolenie na licencję ND-R, 14-15.04.2024 r., Kielce
Kurs i egzamin kandydatów na licencję zawodnika i licencje kierowcy stopnia ND-... więcej
Poznaj Reprezentację Polski na 3. Igrzyska Sportów Motorowych FIA Motorsport Games
Igrzyska Sportów Motorowych FIA Motorsport Games, które w 2024 zostaną... więcej
Szkolenie sędziów sportu samochodowego, 06.04.2024 r., Lublin
SZKOLENIE NA LICENCJĘ SĘDZIOWSKĄ ST. II ORAZ ST. I  Organizator... więcej
Kajetanowicz i Szczepaniak wygrywają na Safari, trzeci raz z rzędu!
Wymarzony początek sezonu w wykonaniu Kajetana Kajetanowicza i ... więcej

Strony

- Archiwum