SZKOLENIE SĘDZIÓW ORAZ KANDYDATÓW NA LICENCJĘ STOPNIA RN   DATA I MIEJSCE:
Program szkolenia sędziów sportu samochodowego.
Program kursu na licencję RN organizowany przez Stowarzyszenie G4 Sport Club w Wojkowicach.   1. Termin:10.10.2020 (sobota)