Okręgowe Szkolenie Sędziów Sportu Samochodowego Zarządu Okręgowego PZM Zielona Góra:  
Program kursu na licencje sędziowskie organizowanego przez Automobilklub Ziemi Tyskiej  
Program kursu na licencje sędziowskie organizowanego przez Stowarzyszenie G4 Sport Club   1. Termin:
Okręgowe szkolenie sędziów w sporcie samochodowym
Automobilklub Opolski organizuje BEZPŁATNY kurs sędziowski na sędziego sportu samochodowego dla członków klubu, który odbędzie