Kurs na licencje stopnia RN   1. Termin: 1-2 czerwca 2021 (wtorek, środa)
PROGRAM kursu na licencję RN  organizowanego przez Global Sport 1. Termin: 22-23.05.2021 2. Miejsce:
Szkolenie na licencję zawodnika i licencję kierowcy stopnia RN                 Termin:         
Program kursu na licencję RN organizowany przez Stowarzyszenie G4 Sport Club w Wojkowicach
Kurs na licencję RN 1. Termin: 2-3.11.2019 r. (sobota-niedziela),