1. Wykładowcy:- wykładowca: Kol. Bartosz Bieliński- instruktor:   Kol. Tomasz Płaczek
1. Termin: 07-08 lutego 2015 (sobota, niedziela)