SZKOLENIE SĘDZIÓW SPORTU SAMOCHODOWEGO ORAZ KANDYDATÓW NA LICENCJĘ ZAWODNIKA I LICENCJĘ KIEROWCY STOPNIA RN