Rajd Yeti
1 marca 2020 Automobilklub Leszczyński zaprasza na I rundę Rajdowych... więcej
Szkolenie dla osób funkcyjnych na żużlu
29.02.2020 r. OKSŻ ZO PZM w Poznaniu organizuje szkolenie nowych osób... więcej
Kurs na Licencję Wyścigową
Automobilklub Wielkopolski zaprasza na kurs na licencję kierowcy wyścigowego... więcej
3 KRYTERIUM SUPEROES 2020
29.02.2020 Automobilklub Wielkopolski zaprasza na 3. edycję Kryterium SuperOES... więcej
2. Kryterium SuperOES 2020
Automobilklub Wielkopolski zaprasza na 2. edycję Kryterium SuperOES 2020. Jak... więcej
Szkolenie na Sędziego Samochodowego
Chcesz być blisko motorsportu i myślisz o uzyskaniu uprawnień sędziego sportu... więcej
Rajd Walentynkowy
W dniu 16.02.2020r. Automobilklub Wielkopolski zaprasza na XVI Rajd... więcej
Rajd Sędziów
W dniu 15.02.2020 r. Automobilklub Wielkopolski zaprasza na 8. Rajd Sędziów, w... więcej
1. KRYTERIUM SUPEROES 2020
W dniu 01.02.2020 odbedzie się 1, Kryterium inaugurujące nowy sezon SuperOes-ów... więcej
FESTYN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TORZE POZNAŃ
W czwartek 23.01.2020 r. Automobilklub Wielkopolski wraz z przyjaciółmi:... więcej

XVII Rajd Turystów Zmotoryzowanych

16 czerwca Poznański Klub Motorowy PTTK PRZEMYSŁAW Oddział Poznański PTTK z okazji 100. lecia Krajoznawstwa i Turystyki w Poznaniu zapraszają na XVII Rajd Turystów Zmotoryzowanych o Puchar Prezesa Oddziału Poznańskiego PTTK
 
Start z parkingu Młodzieżowego Domu Kultury Nr 2 w Poznaniu, ul. Za Cytadelą 121.
Trasa:
Trasa opisana itinererem strzałkowym oraz mapą składa się z jednego odcinka samochodowego
o długości ok 45 km i dwóch odcinków pieszych o „długości” ok. 45 minut każdy.
Na trasę prosimy zabrać kompas, mapę okolic Poznania, książeczki turystyczne, dobry humor.
Harmonogram Rajdu:
- godz. 09.15 - 09.30 - przyjmowanie uczestników
- godz. 09.35 - odprawa załóg
- godz 09.45 - start pierwszej załogi na trasę I odcinka rajdu
- godz. 11.15 - otwarcie mety odcinka samochodowego
- godz. 12.00 - odcinek pieszy
- godz. 15.00 - ogłoszenie wyników
Punktacja I klasyfikacja:
- punktacja punktami karnymi - decyduje minimalna ilość zdobytych punktów:
* brak wizy na PKP; nie wykonanie zadania na trasie - 10 pkt,
* za każdą minutę spóźnienia na METĘ - 1 pkt,
przekroczenie limitu spóźnień - 1000 pkt,
* pytanie komandora - 10 pkt,
* brak lub błędna odpowiedź na pytania BRD (5 pytań), ratownictwa
drogowego(5 pytań), krajoznawstwa (5 pytań)
- każda błędna odpowiedź - 2 pkt,
* test krajoznawczy - 10 pytań - każda błędna odpowiedź - 10 pkt,
* test przyrodniczy - 10 pytań - każda błędna odpowiedź - 10 pkt,
* próba samochodowa - max10 pkt,
Zwycięża załoga, która uzyskała najmniejszą ilość punktów karnych.
W przypadku ich równej ilości decyduje kolejno:
- wynik z testu turystycznego,
- suma punktów za PKP,
- wynik próby samochodowej,
- wynik z testów BRD i ratownictwa;
Postanowienia końcowe:
- członkowie PTTK z opłaconymi składkami za rok 2011 podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków
w czasie trwania imprezy; osoby pozostałe ubezpieczają się we własnym zakresie;
- organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników i na skutek działania osób
trzecich;
- w przypadku nieobecności na starcie wpisowe nie będzie zwracane;
- uczestników obowiązuje przestrzeganie Karty Turysty oraz poleceń organizatora;
- organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
 
Organizatorzy:
- Poznański Klub Motorowy PRZEMYSŁAW
- Oddział Poznański PTTK im. B. Chrzanowskiego
Cel Rajdu:
- upamiętnienie 100.lecia turystyki i krajoznawstwa w Wielkopolsce;
- poznanie pięknych i nieznanych zakątków Wielkopolski;
- integracja turystów zmotoryzowanych, pieszych, kolarskich;
- krzewienie kultury motoryzacyjnej;
- przypominanie zasad ruchu drogowego;
- doskonalenie techniki jazdy samochodem.
- promocja turystyki rodzinnej
Kierownictwo Rajdu:
- Krzysztof Strużyna - komandor
- Kamila Strużyna - sędzia główny
- Hanna Strużyna - komisja obliczeń
Data i baza Rajdu:
Rajd odbędzie się w dniu 16 czerwca 2013r.
Meta i baza rajdu - miejsce biwakowe w Zielonce
Zgłoszenia
zgłoszenia na drukach załączonych do niniejszego programu przyjmuje Oddział
Poznański PTTK, 60-773 Poznań, Stary Rynek 89/90,
Poznański Klub Motorowy „Przemysław”, 60-773 Poznań, Stary Rynek 89/90,
lub pocztą mailową na adres: biuro@opako.pl lub oddzialpttk@bort.pl
wpłaty na konto: Oddział Poznański PTTK, Poznań, Stary Rynek 89/90
z dopiskiem XVII RAJD, nr konta: 50 1020 4027 0000 1902 0323 2196
termin zgłoszeń upływa z dniem 13 czerwca 2013r.
Wpisowe:
koszt uczestnictwa w rajdzie - 25,00 zł od osoby
- w ramach wpisowego uczestnicy otrzymują materiały rajdowe, wstęp do
muzeum, poczęstunek na mecie rajdu.
Zarząd Okręgowy PZM: 
Kategorie: