2. RUNDA ROTAX eLIGI NA TORZE POZNAŃ
Już w najbliższą sobotę 16.01.2021 r.  rusza druga wirtualna runda... więcej
Wstępny Kalendarz ZO PZM w Poznaniu
Informujemy, że na stronie: https://www.pzm.pl/pliki/zo/poznan/2021/Kalendarz/... więcej
Przerwa w funkcjonowaniu biura
Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu informuje, że 24.12.2020 r. oraz 31.12.2020 r.... więcej
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia 2020
     Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia... więcej
58. NOCNA JAZDA KONKURSOWA 2020
Automobilklub Wielkopolski zaprasza na 58. edycję, rozgrywanej od 1962 roku... więcej
Wyrazy współczucia
    Menadżerowi klubu Car Gwarant Kapi Meble Budex Start.... więcej
Co daje Karta Członkowska PZM Show your Card
 Stale rośnie oferta rabatów dostępnych dla członków Polskiego Związku... więcej
Super OS Wigilijny
W okresie zimowym, przed świętami Bożego Narodzenia, wszystkich chcących uciec... więcej
SUPEROES - zakończenie sezonu 2020
5 grudnia Automobilklub Wielkopolski organizuje ostatnią 7 rundę „... więcej
Ogólnopolskie Szkolenie OSP - Odwołane
W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 chorobę wywołaną przez... więcej

Uchwały

Poniżej publikujemy treść uchwał

ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO

w Poznaniu
podjętych podczas kadencji 2019 - 2023:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Uchwała Nr 18/Z/2020

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z 29 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia członka rzeczywistego Polskiego Związku Motorowego

 

Na podstawie związku § 21 pkt 1 i 3 oraz § 51 pkt 5  w  związku § 35 ust.2 pkt 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Po wyrażeniu zgody przez Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego Spółkę: One Sport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 87-100 Toruń ul. Harcerska 12/52 ,Regon: 341347403, NIP: 9562301527, KRS 0000438362

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr 17/Z/2020

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z 28 listopada 2020 r.

w sprawie wystąpienia do Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego o wyrażenie zgody na  przyjęcia członka rzeczywistego

 

Na podstawie § 21 pkt 1 i 3 w  związku § 35 ust.2 pkt 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Na podstawie deklaracji członkowskiej (załącznik nr 1), uchwały zarządu spółki z 20.11.2020 r. (załącznik nr 2), pismo spółki z 23.11.2020 r. (załącznik nr 3), postanawia się zwrócić do Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego o wyrażenie zgody na przyjęcie w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego spółki One Sport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 87-100 Toruń ul. Harcerska 12/52 (projekt Uchwały załącznik nr 4).

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezesowi ZO PZM w Poznaniu

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

One Sport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 87-100 Toruń ul. Harcerska 12/52 jest członkiem wspierającym Polskiego Związku Motorowego na podstawie Uchwały Zarządu Okręgu PZM w Poznaniu nr 44/Z/2017 z 6 czerwca 2017 r. 

One Sport sp. z o.o. pismem z 23.11.2020 r., załączając  wymagane dokumenty, zwrócił się do ZO PZM w Poznaniu o przyjęcie w poczet członków rzeczywistych PZM. W piśmie Spółka podkreśliła dobrą dotychczasową współpracę z Zarządem Okręgu w Poznaniu i klubami żużlowymi z okręgu.

Zarząd Okręgowy bardzo dobrze ocenia dotychczasową współpracę z One Sport sp. z o.o. i mając na uwadze chęć rozwijania działalności Spółki w sporcie żużlowym uznaje za celowe, przyjęcie One Sport sp. z o.o. w poczet członków rzeczywistych PZM. Jednocześnie uznając prawo podmiotu do wyboru okręgu w którym chce realizować swoją działalność podejmuje niniejszą uchwałę.

Zarząd Okręgowy w Poznaniu liczy na przychylne potraktowanie wniosku Zarządu Okręgu i Spółki dla dobra rozwoju sportu żużlowego w Polsce.

 

 

Uchwała Nr 16/Z/2020

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 28 listopada 2020 r.

w sprawie projektu preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu na rok 2021 r.

 

Na podstawie § 51 pkt. 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zarząd Okręgowy PZM na wniosek Prezydium Zarządu Okręgowego PZM                 w Poznaniu, zatwierdza preliminarz budżetowy Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu na rok 2021 przyjmując wpływy i wydatki na kwotę 241 200,00 zł.

2. Wpływy stałe z Zarządu Głównego PZM w kwocie 166 450,00 zł (zwiększenie     w stosunku do roku 2020 o kwotę 9 790,00 zł).

3. Wpływy z pozostałych źródeł na kwotę 74 750,00 zł.

4. Wydatki w poszczególnych działach:

4.1 Okręgowych Komisji                               – 25 000,00 zł,

- sport samochodowy                                     –   4 500,00 zł, 

- sport motocyklowy                                       –   4 500,00 zł, 

- sport kartingowy                                           –   3 000,00 zł, 

- sport żużlowy                                               –   3 500,00 zł, 

- sport popularny i turystyka                            –   5 000,00 zł, 

- BRD                                                               -    4 500,00 zł.

 

4.2. Realizacji działalności statutowej – 215 700,00 zł w tym
       osobowe Zarządu Okręgowego PZM – 160 000,00 zł.

4.3. Okręgowej Komisji Rewizyjnej – 500,00 zł.

§ 2

Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu upoważnia Prezesa Zarządu Okręgowego PZM     w Poznaniu do sporządzenia zatwierdzonego preliminarza budżetowego na formularzu opracowanym przez ZG PZM.

 

 

Uchwała Nr  15/Z/2020

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 15 lutego 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia kalendarza imprez ZO PZM w Poznaniu na rok 2020.

 

Na podstawie § 51 pkt. 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego i § 7 ust. 1. Pkt. 4 Regulaminu Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu, uchwala się,  co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Kalendarz Imprez ZO PZM w Poznaniu na rok 2020 (załącznik nr 1).

2. Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego

    w Poznaniu do nanoszenia zmian w kalendarzu w trakcie roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego  w Poznaniu i Przewodniczącym Okręgowych Komisji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

 

 

Uchwała Nr  14/Z/2020

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z 15 lutego 2020 r.

w sprawie przyjęcia członka rzeczywistego

Polskiego Związku Motorowego

 

Na podstawie § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się             co następuje:

§ 1

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego Spółkę: TRACK DAY Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą 62-040 Puszczykowo ul. Gołębia 4D,  

Regon: 385548159, NIP: 7831812974, KRS 0000828733

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr 13/Z/2020

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 15 lutego 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia wykonania preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu za rok 2019

 

Na podstawie §51 pkt. 3 i 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zarząd Okręgowy PZM, po zapoznaniu się z dokumentami i informacją OKR z badania wykonania preliminarza zarządu okręgowego PZM w Poznaniu, zatwierdza wykonanie preliminarza budżetowego Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu za rok 2019, którego:

- wpływy ogółem wynoszą                                               300 423,98 zł

- wydatki ogółem wynoszą                                               299 770,09 zł

- saldo wpływów i wydatków (zysk) wynosi                           653,89 zł

2. Zarząd Okręgowy PZM akceptuje wykorzystanie środków finansowych z lat ubiegłych na kwotę 3 700,00 zł na pokrycie kosztów Okręgowego Zjazdu Delegatów PZM w Poznaniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr 12/Z/2019

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 30 listopada 2019 r.

w sprawie: zwołania Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Polskiego Związku Motorowego w związku z koniecznością dokonania wyborów uzupełniających delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PZM zgodnie z  § 29 ust. 5 i 6 Statutu Polskiego Związku Motorowego

Na podstawie § 48  Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zarząd Okręgowy PZM zwołuje Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu w związku z koniecznością dokonania wyborów uzupełniających delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PZM  na dzień 07 marca 2020 roku

- godz. 11:00, pierwszy termin,

- godz. 11:15, drugi termin.

 

2.  Obrady Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu odbędą się w Poznaniu na Torze „Poznań” w Przeźmierowie

ul. Wyścigowa 3 w budynku dyrekcji.

 

3. Projekt „Porządku Obrad Okręgowego Zjazdu Polskiego Związku Motorowego

w Poznaniu w dni 07.03.2020 roku” stanowi załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 2

1.Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do przesłania zaproszeń na Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu do delegatów którzy otrzymali mandaty na Okręgowy Zjazdu PZM w roku 2019.  

2.Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do poinformowania Zarządu Głównego PZM i członków rzeczywistych Związku działających na terenie Okręgu o terminie i porządku obrad Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu PZM

w Poznaniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

/załącznik nr 1

 

Uchwała Nr 11/Z/2019

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 30 listopada 2019 r.

w sprawie projektu preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu na rok 2020 r.

 

Na podstawie § 51 pkt. 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zarząd Okręgowy PZM na wniosek Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu, zatwierdza preliminarz budżetowy Zarządu Okręgowego PZM

w Poznaniu na rok 2020 przyjmując wpływy i wydatki na kwotę 236 200,00 zł.

 

2. Wpływy stałe z Zarządu Głównego PZM w kwocie 156 660,00 zł (zmniejszenie w stosunku do roku 2019 o kwotę 12 268,00 zł).

 

3. Wpływy z pozostałych źródeł na kwotę 79 540,00 zł.

 

4. Wydatki w poszczególnych działach:

4.1 Okręgowych Komisji                                      – 25 000,00 zł,

- sport samochodowy                                            –   4 500,00 zł, 

- sport motocyklowy                                             –   4 500,00 zł, 

- sport kartingowy                                                 –   3 000,00 zł, 

- sport żużlowy                                                      –   3 500,00 zł, 

- sport popularny i turystyka                                 –   5 000,00 zł, 

- BRD                                                                    -    4 500,00 zł.

 

4.2. Realizacji działalności statutowej – 210 700,00 zł w tym
       osobowe Zarządu Okręgowego PZM – 151 000,00 zł.
 

4.3. Okręgowej Komisji Rewizyjnej – 500,00 zł.

§ 2

Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu upoważnia Prezesa Zarządu Okręgowego PZM     w Poznaniu do sporządzenia zatwierdzonego preliminarza budżetowego na formularzu opracowanym przez ZG PZM.

 

 

Uchwała Nr 10/Z/2019

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 30 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 58/Z/2018

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 15 grudnia 2018 r.

dotyczącej projektu preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu na rok 2019 r.

 

Na podstawie § 51 pkt. 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się,  co następuje:

§ 1

W uchwale nr 58/Z/2018 z dnia 15 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Zarząd Okręgowy PZM, na wniosek Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu, zatwierdza preliminarz budżetowy Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu na rok 2019 przyjmując wpływy i wydatki na kwotę 285 290,00 zł.

2. Wpływy stałe z Zarządu Głównego PZM w kwocie 168 928,00 zł (zwiększenie           w stosunku do roku 2018 o kwotę 4 538,00 zł), zwiększone o pozostałe środki z ZG PZM w kwocie 12 200,00 zł.

3. Wpływy z pozostałych źródeł (zewnętrznych) na kwotę 103 162,00 zł (w tym wpłata nawiązki na rzecz BRD w kwocie 300,00 zł oraz składki SOS w kwocie 5 665,00 zł) i otrzymane darowizny na kwotę 1 000,00 zł.

4. Wydatki w poszczególnych działach:

4.1. Okręgowych Komisji                                              –  64 150,00 zł,

- sport samochodowy                                                    –     5 500,00 zł, 

 - sport motocyklowy                                                     –     9 800,00 zł,

 - sport kartingowy                                                         –     3 850,00 zł,

 - sport żużlowy                                                             –     7 000,00 zł,

 - sport popularny i turystyka samochodowa                –     7 000,00 zł,

 - BRD (w tym 300,- zł z tytułu nawiązki)                   -    31 000,00 zł.

 

4.2. Realizacji działalności statutowej – 220 140,00 zł w tym:
- koszty osobowe Zarządu Okręgowego PZM – 136 000,00 zł,
- koszty administracyjne – 16 240,00 zł.

4.3. Pokryte z dotacji i darowizn – 1 000,00 zł.”

§ 2 skreśla się.

§ 3 otrzymuje numerację „§ 2.”

§ 2

1. Pozostała treść uchwały, pozostaje bez zmian.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Uchwała Nr  9 /Z/2019

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 30 listopada 2019 r.

w sprawie Regulaminów Okręgowych Komisji.

 

Na podstawie § 51 pkt. 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Regulaminy:

- Okręgowej Komisji Sportu Samochodowego                           - zał. nr 1.

- Okręgowej Komisji Sportu Motocyklowego                             - zał. nr 2.

- Okręgowej Komisji Sportu Kartingowego                                - zał. nr 3.

- Okręgowej Komisji Sportu Żużlowego                                     - zał. nr 4.

- Okręgowej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki              - zał. nr 5.

- Okręgowej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego          - zał. nr 6.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu, Przewodniczącym Okręgowych Komisji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

 

 

Uchwała Nr  8/Z/2019

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 30 listopada 2019 r.

w sprawie składów osobowych Okręgowych Komisji.

 

Na podstawie § 51 pkt. 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się składy osobowe Okręgowych Komisji na kadencję 2019 - 2023 stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym Okręgowych Komisji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

załącznik nr 1

 

 

Uchwała Nr  7/Z/2019

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 30 listopada 2019 r.

w sprawie liczby członków Okręgowych Komisji.

 

Na podstawie § 51 pkt. 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się liczby członków Okręgowych Komisji na kadencję 2019 - 2023 określone w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

załącznik nr 1

 

Uchwała Nr  6/Z/2019

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia  30 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 3/Z/2019

Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 29 czerwca 2019 r. w sprawie

 powołania Przewodniczących Okręgowych Komisji.

 

Na podstawie § 51 pkt. 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zmianie ulega § 1 punkt 1, który otrzymuje brzmienie:   

Powołuje się następujące osoby na Przewodniczących Okręgowych Komisji:           

- Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego                     - Zdzisław Horoński.

- Okręgowa Komisja Sportu Motocyklowego                       - Ryszard Obst.

- Okręgowa Komisja Sportu Kartingowego                           - Tomasz Kędziora.

- Okręgowa Komisja Sportu Żużlowego                                - Daniel Bzyl.

- Okręgowa Komisja Sportu Popularnego i Turystyki           - Norbert Frydrychowicz.

- Okręgowa Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego   - Przemysław Piotrowski.

 

2. Pozostała treść Uchwały pozostaje bez zmian.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr  5/Z/2019

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia członka rzeczywistego

Polskiego Związku Motorowego

 

Na podstawie § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego Stowarzyszenie FOUR WD RALLYE z siedzibą Suchy Las ul. Obornicka 164 NIP 9721299241, Regon 382741559, KRS 0000774587

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr  04/Z/2019

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z 29 czerwca 2019 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 2, ust. 2, § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Stowarzyszenia Polski Związek Stuntu „Polish Stunt Cup” z siedzibą 63-700 Krotoszyn ul. Łąkowa 15a, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000375705

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr 3/Z/2019

Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z 29 czerwca 2019 w sprawie powołania Przewodniczących Okręgowych Komisji.

Na podstawie § 51 ust. 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się:

§ 1

1. Powołuje się następujące osoby na Przewodniczących Okręgowych Komisji:

Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego                     - Zdzisław Horoński.

Okręgowa Komisja Sportu Motocyklowego                         - Ryszard Obst.

Okręgowa Komisja Sportu Kartingowego                           - Tomasz Kędziora.

Okręgowa Komisja Sportu Żużlowego                                - Daniel Bzyl.

Okręgowa Komisja Sportu Popularnego i Turystyki          - Norbert Frydrychowicz.

Okręgowa Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego            - Piotr Monkiewicz.

 

2. Upoważnia się przewodniczących Okręgowych Komisji do wystąpienia przez

    Biuro Zarządu  Okręgowego PZM w Poznaniu do Klubów – członków PZM

    o wydelegowanie działaczy do pracy w poszczególnych Komisjach.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się przewodniczącym Okręgowych Komisji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr  2/Z/2019

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z 29 czerwca 2019.

w sprawie Regulaminu Zarządu Okręgowego

Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

 

Na podstawie § 51, 52, 53, Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Regulamin Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego

w Poznaniu stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik nr 1

 

 

Uchwała Nr 1/Z/2019

Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z 24 marca 2019 w sprawie powołania

Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu.

 

Na podstawie § 53 ust. 1 i 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu w składzie:

            Julian Nowak                     Wiceprezes ds. Sportu

            Ryszard Śliwiński              Wiceprezes ds. Sportu Popularnego i Turystyki

            Przemysław Piotrowski      Wiceprezes ds. Organizacyjnych

            Józefa Pietrucha                Skarbnik

            Bartosz Bieliński                Członek Prezydium

            Paweł Pęcak                      Członek Prezydium

 

2. Prezesem Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu na podstawie wyboru Okręgowego Zjazdu PZM w Poznaniu z 24 marca 2019. jest Kol. Maciej Jankowski.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Poniżej publikujemy treść uchwał

ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO

w Poznaniu
podjętych podczas kadencji 2015 - 2019:
 

Uchwała Nr  62/Z/2019

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 2 lutego 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia kalendarza imprez na rok 2019.

 

Na podstawie § 51 pkt 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego i § 7 ust. 1. pkt 4 Regulaminu Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu, uchwala się,  co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Kalendarz Imprez na rok 2019 (załącznik nr 1).

2. Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego

    w Poznaniu do nanoszenia zmian w kalendarzu w trakcie roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego  w Poznaniu i Przewodniczącym Okręgowych Komisji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik nr 1

 

 

Uchwała Nr 61/Z/2018

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 2 lutego 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia bilansu ZO PZM w Poznaniu

za rok 2018

 

Na podstawie §51 pkt 3 i 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zarząd Okręgowy PZM, po zapoznaniu się z dokumentami oraz protokołem Okręgowej Komisji Rewizyjnej, zatwierdza bilans Zarządu Okręgowego PZM

w Poznaniu za rok 2018, który:

- wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę                       7 717,10  zł;

- zamyka się wynikiem finansowym zysk w wysokości                666,21  zł.

 

2.      Integralną częścią uchwały są załączniki:

- Bilans ZO PZM sporządzony na dzień 31.12.2018 r. – (załącznik nr 1a, 1b);

- Rachunek Zysków i Strat za rok 2018– (załącznik nr 2);

- Informacja dodatkowa – (załącznik nr 3).

§ 2

Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do przekazania Bilansu za rok 2018 wraz z załącznikami do ZG PZM.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załączniki 1a, 1b, 2, 3

 

Uchwała Nr 60/Z/2019

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 2 lutego 2019r.

w sprawie liczby mandatów dla członków rzeczywistych na Okręgowy Zjazd Polskiego Związku Motorowego

 

Na podstawie § 49 pkt 2 i 3 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje:

§ 1

Zarząd Okręgowy PZM przydziela mandaty na Okręgowy Zjazd PZM wg. zasady jeden mandat na każdych 100 członków z opłaconymi składkami za 2018 rok.

§ 2

Kluby Zarządu Okręgowego PZM otrzymują następującą ilość mandatów:

 

1.Amatorski Klub Sportowy LESZCZYŃSKIE BYKI - 1

2.Autoklub Poznański OCTAVIUS - 1

3.Automobil Klub Turek - 1

4.Automobilklub Kaliski - 1

5.Automobilklub Leszczyński - 3

6.Automobilklub Ostrowski - 2

7.Automobilklub Wielkopolski - 15

8.Gnieźnieńskie Towarzystwo Motorowe  START - 1

9.Klub Motorowy CEN - TUR - 1

10.Klub Motorowy MKS Nekla - 1

11.Klub Motorowy TKKF WINOGRADY - 1

12.Klub Sportowy UNIA Leszno - 1

13.Klub Turystyki Motorowej PTTK SOKÓŁ - 1

14.Klub Żużlowy Polonia Piła - 1

15.Miejski Klub Sportowy TUR-MOT - 1

16.Mosińskie Towarzystwo Motocyklowe - 1

17.Motoklub UNIA - 1

18.Motoklub Wielkopolski - 1

19.Ognisko TKKF Motocykle Ciężkie - 1

20.Ostrowski Klub Motocrossowy - 1

21.Poznańskie Stowarzyszenie Żużla - 1

22.Racing Club Leszno - 1

23.Rawicki Klub Sportowy KOLEJARZ - 1

24.Sportowa Spółka Akcyjna UNIA Leszno - 1

25.Stowarzyszenie Miłośników BMW i innych Pojazdów Zabytkowych - 1

26.Stowarzyszenie Miłosników Starych Samochodów i Motocykli MIKRUS - 1

27.Stowarzyszenie OTS Motoklub Oborniki - 1

28.Stowarzyszenie Polski Związek Stuntu "Polish Stunt Cup" - 1

29.Towarzystwo Motorowe Drogbud Cross ATV Piła - 1

30.Towarzystwo Żużlowe OSTROVIA - 1

31.TŻ Ostrowia Spóła Akcyjna - 1

32.Towarzystwo Żużlowe START Gniezno - 1

33.Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe - 4

§ 3

Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do poinformowania członków rzeczywistych Związku działających na terenie Okręgu o liczbie mandatów przypadających na Okręgowy Zjazd PZM w Poznaniu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr 59/Z/2019

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 02 lutego 2019 r.

w sprawie zwołania Okręgowego Zjazdu Polskiego Związku Motorowego

 

Na podstawie § 47 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje:

§ 1

Zarząd Okręgowy PZM zwołuje Okręgowy Zjazd Polskiego Związku Motorowego

w Poznaniu na dzień 24 marca 2019 roku  godz. 11.00, na Torze „Poznań”

w Przeźmierowie ul. Wyścigowa 3 w budynku dyrekcji.

Projekt „Porządku Obrad Okręgowego Zjazdu Polskiego Związku Motorowego

w Poznaniu  w dniu 24 marca 2019 roku” stanowi załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do poinformowania Zarządu Głównego PZM i członków rzeczywistych Związku działających na terenie Okręgu o terminie i porządku obrad Okręgowego Zjazdu PZM w Poznaniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik nr 1

 

Uchwała Nr 58/Z/2018

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 15 grudnia 2018 r.

w sprawie projektu preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu na rok 2019 r.

Na podstawie §51 pkt 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Zarząd Okręgowy PZM na wniosek Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu, przyjmując wpływy z Zarządu Głównego PZM w kwocie 168 928,00 zł (zwiększenie w stosunku do roku 2018 o kwotę 4 538,00 zł) oraz przewidywane  wpływy z pozostałych źródeł na kwotę 73 872,00 zł zatwierdza projekt preliminarza budżetowego Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu na rok 2019 po stronie wpływów i wydatków na łączną kwotę 242 800,00 zł

§2

Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu zatwierdza preliminarz wydatków w poszczególnych działach w następujący sposób:

1. Koszty Okręgowych Komisji                         – 31 800,00 zł w tym:

sport motocyklowy                                               – 5 500,00 zł; 

sport samochodowy                                            – 5 500,00 zł; 

sport kartingowy                                                   – 3 850,00 zł; 

sport żużlowy                                                        – 3 850,00 zł; 

sport popularny i turystyka                                    – 7 600,00 zł; 

BRD                                                                      - 5 500,00 zł; 

2. Koszty realizacji działalności statutowej – 210 000,00 zł w tym:
· koszty osobowe Zarządu Okręgowego PZM – 136 000,00 zł;
· koszty administracyjne – 15 500,00 zł.

3. Okręgowa Komisja Rewizyjna – 1 000,00 zł.

§3

Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu upoważnia Prezesa Zarządu Okręgowego PZM

w Poznaniu do sporządzenia zatwierdzonego preliminarza budżetowego na formularzu opracowanym przez ZG PZM.

 

 

Uchwała Nr 57/Z/2018

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 15 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 56/Z/2018

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 06 października 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 47/Z/2017

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 9 grudnia 2017 r.

dotyczącej projektu preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu na rok 2018 r.

 

Na podstawie §51 pkt. 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

W uchwale nr 47/Z/2017 z dnia 9 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

 Zarząd Okręgowy PZM, na wniosek Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu, przyjmując wpływy stałe z Zarządu Głównego PZM w kwocie

164 390,- zł (zmniejszenie w stosunku do roku 2017 o kwotę 15 150,- zł), zwiększone o pozostałe środki z ZG PZM w kwocie 8 600,- zł jak również wpływy z pozostałych źródeł (zewnętrznych) na kwotę 93 910,- zł oraz otrzymane darowizny na kwotę 800,- zł. zatwierdza skorygowany preliminarza budżetowy Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu na rok 2018 po stronie wpływów i wydatków na łączną kwotę 267 700,- zł.

§ 2 otrzymuje brzmienie:
Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu zatwierdza wydatki w poszczególnych działach w następujący sposób:

1. Koszty Okręgowych Komisji                         –     46 950,-

sport samochodowy                                            –       5 500,-   

sport motocyklowy                                               –     11 200,-

sport kartingowy                                                   –       3 850,- 

sport żużlowy                                                        –       6 500,- 

sport popularny i turystyka samochodowa           –     14 000,-

BRD                                                                      -        5 900,-

2. Koszty realizacji działalności statutowej – 218 950,- zł w tym:
· koszty osobowe Zarządu Okręgowego PZM – 136 000,- zł
· koszty administracyjne – 15 500,- zł

3. Okręgowa Komisja Rewizyjna –  1 000,- zł

4. Koszty pokryte z dotacji i darowizn – 800,- zł

§2

1. Pozostała treść uchwały, pozostaje bez zmian.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Uchwała Nr 56/Z/2018

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 06 października 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 47/Z/2017

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 9 grudnia 2017 r.

dotyczącej projektu preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu na rok 2018 r.

Na podstawie §51 pkt. 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

W uchwale nr 47/Z/2017 z dnia 9 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

 Zarząd Okręgowy PZM, na wniosek Prezydium Zarządu Okręgowego PZM

w Poznaniu, przyjmując wpływy stałe z Zarządu Głównego PZM w kwocie

164 390,- zł (zmniejszenie w stosunku do roku 2017 o kwotę 15 150,- zł), zwiększone o pozostałe środki z ZG PZM w kwocie 8 200,- zł jak również wpływy z pozostałych źródeł (zewnętrznych) na kwotę 99 410,- zł oraz otrzymane darowizny na kwotę

800,- zł. zatwierdza skorygowany preliminarza budżetowy Zarządu Okręgowego PZM

w Poznaniu na rok 2018 po stronie wpływów i wydatków na łączną kwotę

272 800,- zł.

§ 2 otrzymuje brzmienie:
Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu zatwierdza wydatki w poszczególnych działach

w następujący sposób:

1. Koszty Okręgowych Komisji                       –     55 200,-

sport samochodowy                                         –       5 500,-   

sport motocyklowy                                          –     11 200,-

sport kartingowy                                              –       3 850,- 

sport żużlowy                                                   –       6 150,- 

sport popularny i turystyka samochodowa       –     22 600,-

BRD                                                                  -        5 900,-

2. Koszty realizacji działalności statutowej – 215 800,- zł w tym:
· koszty osobowe Zarządu Okręgowego PZM – 136 000,- zł
· koszty administracyjne – 15 500,- zł

3. Okręgowa Komisja Rewizyjna –  1 000,- zł

4. Koszty pokryte z dotacji i darowizn – 800,- zł

§2

1. Pozostała treść uchwały, pozostaje bez zmian.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

Uchwała Nr 55/Z/2018

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu
z dnia 06 października 2018. w sprawie opłacenia świadczeń ubezpieczeniowych w Klubie SOS PZMOT

Na podstawie § 51 pkt. 3 Statutu PZM uchwala się co następuje:

§ 1

Przyznaje się - jako nagrodę za działalność społeczną – opłacenie świadczeń ubezpieczeniowych w Klubie SOS PZMOT działaczom wyszczególnionym      w załączniku nr 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie sukcesywnie, w miarę upływu terminu uiszczania składek.

załacznik nr 1

 

 

Uchwała Nr  54/Z/2018

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 06 października 2018.

w sprawie zmiany uchwały Nr 6/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 10 października 2015 r.

dotyczącej składów osobowych Okręgowych Komisji

zmienionej Uchwałą Nr 11/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 19 grudnia 2015.

zmienionej Uchwałą Nr 33/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 29 listopada 2016.

zmienionej Uchwałą Nr  34/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia  17 grudnia 2016.

zmienionej Uchwałą 39/Z/2017

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia  18 lutego 2017.

Na podstawie § 51 pkt. 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1.Zmianie ulega załącznik nr 1, w punkcie 5 i 6, które otrzymują brzmienie:

- Punkt 5:

„Okręgowa Komisja Sportów Popularnych i Turystyki Samochodowej

Przewodniczący      - Ryszard Śliwiński             - Automobilklub Wielkopolski

                                   - Bonczyk Maciej                 - Stowarzyszenie „OKTAVIUS”

                                   - Mika Agnieszka                - Automobilklub Leszczyński

                                   - Matysiak Marek                 - Automobilklub Wielkopolski

                                   - Parysek Mariusz               - Automobilklub Wielkopolski

                                   - Piotrowski Przemysław    - ZO PZM

                                   - Pospieszny Krzysztof      - Automobilklub Wielkopolski

                                - Urbaniak Krzysztof  - Automobilklub Ostrowski            „

- Punkt 6:

„Okręgowa Komisja Sportów Popularnych i Turystyki Motocyklowej

Przewodniczący      - Musielak Maurycy            - WZ LZS                             

                                   - Cichocki Łukasz               -  PTTK SOKÓŁ Szamotuły

                                   - Piotrowski Przemysław    - ZO PZM

                                   - Twardowski Tomasz         - WZ LZS

                                   - Zawitowski Zbigniew       - TKKF Motocykle Ciężkie”

2. Pozostała treść Uchwały pozostaje bez zmian.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Okręgowej Komisji Sportu Popularnego i Turystyki Samochodowej oraz  Przewodniczącemu Okręgowej Komisji Sportu Popularnego i Turystyki Motocyklowej

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała Nr  53/Z/2018

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 06 października 2018.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 5/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 10 października 2015 r.

dotyczącej liczby członków Okręgowych Komisji.

zmienionej uchwałą Nr  10/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 19 grudnia 2015

zmienionej uchwałą Nr  38/Z/2017

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia  18 lutego 2017

Na podstawie § 51 pkt 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1. Zmianie ulega załącznik nr 1,  w punkcie 5 i 6, które otrzymują brzmienie:

- Punkt 5

„Okręgowa Komisja Sportu Popularnego i Turystyki Samochodowej: 8 osób”

- Punkt 6

„Okręgowa Komisja Sportu Popularnego i Turystyki Motocyklowej: 5 osób”

2. Pozostała treść Uchwały pozostaje bez zmian.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała Nr  52/Z/2018

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia  06 października 2018.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 4/Z/2015

Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 04 lipca 2015 w sprawie

 powołania Przewodniczących Okręgowych Komisji.

Na podstawie § 51 pkt. 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1.Zmianie ulega § 1 punkt 1, który otrzymuje brzmienie:                     

- Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego                                           - Zdzisław Horoński

- Okręgowa Komisja Sportu Motocyklowego                                            - Ryszard Obst

- Okręgowa Komisja Sportu Kartingowego                                               - Tomasz Kędziora                   

- Okręgowa Komisja Sportu Żużlowego                                                    - Julian Nowak

- Okręgowa Komisja Sportów Popularnych i Turystyki Samochodowej  - Ryszard Śliwiński

- Okręgowa Komisja Sportów Popularnych i Turystyki Motocyklowej   - Maurycy Musielak

- Okręgowa Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego                        - Piotr Monkiewicz

2. Pozostała treść Uchwały pozostaje bez zmian.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała Nr 51/Z/2018

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 6 października 2018 r.

w sprawie odwołania członka Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu

Na podstawie § 51 pkt. 10 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się

co następuje:

§ 1

W związku z ustaniem członkostwa w klubie będącym członkiem rzeczywistym PZM odwołuje się ze składu Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu:

Pana Norberta Kuźniaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr 50/Z/2018

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 3 lutego 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia bilansu ZO PZM w Poznaniu

za rok 2017

Na podstawie §51 pkt. 3 i 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1. Zarząd Okręgowy PZM, po zapoznaniu się z dokumentami oraz protokołem Okręgowej Komisji Rewizyjnej, zatwierdza bilans Zarządu Okręgowego PZM

w Poznaniu za rok 2017, który:

- wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę                       7 050,89  zł

- zamyka się wynikiem finansowym zysków w wysokości           1 013,83  zł

 

2.      Integralną częścią uchwały są załączniki:

- Bilans ZO PZM sporządzony na dzień 31.12.2017 r. – (załącznik nr 1a, 1b).

- Rachunek Zysków i Strat za rok 2017– (załącznik nr 2).

- Informacja dodatkowa – (załącznik nr 3).

§ 2

Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do przekazania Bilansu za rok 2017 wraz z załącznikami do ZG PZM.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

załącznik nr 1a i 1b

załącznik nr 2

załącznik nr 3

 

 

Uchwała Nr  49/Z/2018

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 3 lutego 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia kalendarza imprez na rok 2018.

 

 

Na podstawie § 51 pkt. 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego i § 7 ust. 1. pkt. 4 Regulaminu Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu, uchwala się co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Kalendarz Imprez na rok 2018 (załącznik nr 1)

2. Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego

    w Poznaniu do nanoszenia zmian w kalendarzu w trakcie roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego  w Poznaniu i Przewodniczącym Okręgowych Komisji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik nr 1

 

 

Uchwała Nr  48/Z/2017

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 09 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia członka rzeczywistego

Polskiego Związku Motorowego

 

Na podstawie § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego Stowarzyszenie Polski Związek Stuntu „Polish Stunt Cup”

z siedzibą w Krotoszynie ul. Łukasiewicza 154

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała Nr 47/Z/2017

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 9 grudnia 2017 r.

w sprawie projektu preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu na rok 2018 r.

Na podstawie §51 pkt 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Zarząd Okręgowy PZM na wniosek Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu, przyjmując wpływy z Zarządu Głównego PZM w kwocie 164 390,00 zł (zmniejszenie w stosunku do roku 2017 o kwotę 15 150,00 zł) oraz przewidywane  wpływy z pozostałych źródeł na kwotę 78 410,00 zł zatwierdza projekt preliminarza budżetowego Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu na rok 2018 po stronie wpływów i wydatków na łączną kwotę 242 800,00 zł

§2

Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu zatwierdza preliminarz wydatków w poszczególnych działach w następujący sposób:

 

1. Koszty Okręgowych Komisji               – 31 800,00 zł w tym:

sport motocyklowy                                    –  5 500,00 zł; 

sport samochodowy                                   –  5 500,00 zł; 

sport kartingowy                                       –   3 850,00 zł; 

sport żużlowy                                            –   3 850,00 zł; 

sport popularny i turystyka                       –   7 600,00 zł; 

BRD                                                           -   5 500,00 zł; 

2. Koszty realizacji działalności statutowej – 210 000,00 zł w tym:
· koszty osobowe Zarządu Okręgowego PZM – 135 000,00 zł;
· koszty administracyjne – 15 500,00 zł.

3. Okręgowa Komisja Rewizyjna – 1 000,00 zł.

§3

Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu upoważnia Prezesa Zarządu Okręgowego PZM

w Poznaniu do sporządzenia zatwierdzonego preliminarza budżetowego na formularzu opracowanym przez ZG PZM.

 

 

Uchwała Nr 46/Z/2017

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu
z dnia 30 września 2017. w sprawie opłacenia świadczeń ubezpieczeniowych w Klubie SOS PZMOT

Na podstawie § 51 pkt. 3 Statutu PZM uchwala się co następuje:

§ 1

Przyznaje się - jako nagrodę za działalność społeczną – opłacenie świadczeń ubezpieczeniowych w Klubie SOS PZMOT działaczom wyszczególnionym                         w załączniku nr 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie sukcesywnie, w miarę upływu terminu uiszczania składek.

Załącznik nr 1

 

 

Uchwała Nr 45/Z/2017

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 30 września 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 35/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 17 grudnia 2016 r.

dotyczącej projektu preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu na rok 2017 r.

 

Na podstawie §51 pkt. 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

W uchwale nr 35/Z/2016 z dnia 17 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 1 otrzymuje brzmienie:

 Zarząd Okręgowy PZM, na wniosek Prezydium Zarządu Okręgowego PZM

w Poznaniu, przyjmując wpływy stałe z Zarządu Głównego PZM w kwocie

179 540,- zł (zmniejszenie w stosunku do roku 2016 o kwotę 4 180,- zł), zwiększone o pozostałe środki z ZG PZM w kwocie 18 960,- zł jak również wpływy z pozostałych źródeł (zewnętrznych) na kwotę 117 480,- zł oraz otrzymane darowizny na kwotę 2 000,- zł. zatwierdza skorygowany preliminarza budżetowy Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu na rok 2017 po stronie wpływów i wydatków na łączną kwotę 317 980,- zł.

§ 2 otrzymuje brzmienie:
Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu zatwierdza wydatki w poszczególnych działach

w następujący sposób:

1. Koszty Okręgowych Komisji                                 –  105 440,-

sport samochodowy                                           –      7 300,-   

sport motocyklowy                                              –    27 000,-

sport kartingowy                                                  –      6 650,- 

sport żużlowy                                                       –      4 250,- 

sport popularny i turystyka samochodowa        –      8 900,-

BRD                                                                          -     51 340,-

 

2. Koszty realizacji działalności statutowej – 209 540,- zł w tym:
· koszty osobowe Zarządu Okręgowego PZM – 137 250,- zł
· koszty administracyjne – 15 500,- zł

3. Okręgowa Komisja Rewizyjna –  1 000,- zł

4. Koszty pokryte z dotacji i darowizn – 2 000,- zł

§2

1. Pozostała treść uchwały, pozostaje bez zmian.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Uchwała Nr  44/Z/2017

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 06 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia członka wspierającego

Polskiego Związku Motorowego

 

 

Na podstawie § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się w poczet członków wspierających Polskiego Związku Motorowego One Sport sp. z o.o. 87-100 Toruń ul. Harcerska 12/52 Sąd Rejonowy w Toruniu,VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000438362, NIP:  956-230-15-27, REGON: 341347403KRS

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała Nr 43/Z/2017

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 06 czerwca 2017 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 2 § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Rokietnickiego Stowarzyszenia Rozwoju „Idea, Człowiek, Przyszłość”, z siedzibą 62-090 Rokietnica os. Kalinowe 2B/8, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod. Nr 0000383256

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała Nr 42/Z/2017

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 06 czerwca 2017 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 2 § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Stowarzyszenia Rajdowy Pleszew, z siedzibą 63-300 Pleszew ul. Poznańska 57/3, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod. Nr 0000356688

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr 41/Z/2017

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 06 czerwca 2017 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 2 § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Spółki Start Gniezno Spółka Akcyjna 62-200 Gniezno ul. Wrzesińska 25, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod. Nr 0000445759

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała Nr  40/Z/2017

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 06 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia członka rzeczywistego

Polskiego Związku Motorowego

 

Na podstawie § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego Automobil Klub Turek z siedzibą w Turku ul. S. Żeromskiego 13a

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr  39/Z/2017

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia  18 lutego 2017.

w sprawie zmiany uchwały Nr 6/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 10 października 2015 r.

dotyczącej składów osobowych Okręgowych Komisji

zmienionej Uchwałą Nr 11/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 19 grudnia 2015.

zmienionej Uchwałą Nr 33/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 29 listopada 2016.

zmienionej Uchwałą Nr  34/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia  17 grudnia 2016.

 

Na podstawie § 51 pkt. 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1.Zmianie ulega załącznik nr 1, który w punkcie 4

-  tiret 3 otrzymuje brzmienie: „-Kuźbicki Andrzej  - ŻKS KOLEJARZ Rawicz”.

-  tiret 4 otrzymuje brzmienie: „-Radosław Strzelczyk – TŻ OSTROVIA”.

-  tiret 6 otrzymuje brzmienie: „ – Przemysław Filipiak – PSŻ Poznań”.

- dodaje się tiret 10 który otrzymuje brzmienie: „- Mikołajczak Piotr - GTM Start Gniezno”

2. Pozostała część Uchwały pozostaje bez zmian.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Okręgowej Komisji Sportu Żużlowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr  38/Z/2017

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia  18 lutego 2017.

w sprawie zmiany uchwały Uchwały Nr 5/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 10 października 2015 r.

dotyczącej liczby członków Okręgowych Komisji.

zmienionej uchwałą Nr  10/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 19 grudnia 2015

 

Na podstawie § 51 pkt 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1. Zmianie ulega załącznik nr 1, który w punkcie 9 otrzymuje brzmienie:    

   „Okręgowa Komisja Sportu Żużlowego: 10 osób”

2. Pozostała część Uchwały pozostaje bez zmian.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr  37/Z/2017

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 18 lutego 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia kalendarza imprez na rok 2017.

 

Na podstawie § 51 pkt. 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego i § 7 ust. 1. pkt. 4 Regulaminu Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu, uchwala się co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Kalendarz Imprez na rok 2017 (załącznik nr 1)

2. Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego

    w Poznaniu do nanoszenia zmian w kalendarzu w trakcie roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego  w Poznaniu i Przewodniczącym Okręgowych Komisji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

 

 

Uchwała Nr 36/Z/2017

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 18 lutego 2017r.

w sprawie zatwierdzenia bilansu ZO PZM w Poznaniu

za rok 2016

 

Na podstawie §51 pkt. 3 i 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1. Zarząd Okręgowy PZM, po zapoznaniu się z dokumentami oraz protokołem Okręgowej Komisji Rewizyjnej, zatwierdza bilans Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu za rok 2016, który:

- wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę                      6 089,56  zł

- zamyka się wynikiem finansowym zysków w wysokości          408,69  zł

2.  Integralną częścią uchwały są załączniki:

- Bilans ZO PZM sporządzony na dzień 31.12.2016 r. – (załącznik nr 1).

- Rachunek Zysków i Strat za rok 2016– (załącznik nr 2).

- Informacja dodatkowa – (załącznik nr 3).

§ 2

Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do przekazania Bilansu za rok 2016 wraz z załącznikami do ZG PZM.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

 

 

Uchwała Nr 35/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 17 grudnia 2016 r.

w sprawie projektu preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu na rok 2017 r.

 

Na podstawie §51 pkt 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Zarząd Okręgowy PZM na wniosek Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu, przyjmując wpływy z Zarządu Głównego PZM w kwocie 179 540,00 zł (zmniejszenie w stosunku do roku 2016 o kwotę 4 180,00 zł) oraz przewidywane  wpływy z pozostałych źródeł na kwotę 63 260,00 zł zatwierdza projekt preliminarza budżetowego Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu na rok 2017 po stronie wpływów i wydatków na łączną kwotę 242 800,00 zł

§2

Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu zatwierdza preliminarz wydatków w poszczególnych działach w następujący sposób:

 

1. Koszty Okręgowych Komisji                        – 31 800,00 zł w tym:

sport motocyklowy                                              – 5 500,00 zł; 

sport samochodowy                                             – 5 500,00 zł; 

sport kartingowy                                                  – 3 850,00 zł; 

sport żużlowy                                                      – 3 850,00 zł; 

sport popularny i turystyka                                 – 7 600,00 zł; 

BRD                                                                     - 5 500,00 zł; 

2. Koszty realizacji działalności statutowej – 210 000,00 zł w tym:
· koszty osobowe Zarządu Okręgowego PZM – 135 000,00 zł;
· koszty administracyjne – 15 500,00 zł.

3. Okręgowa Komisja Rewizyjna – 1 000,00 zł.

§3

Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu upoważnia Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do sporządzenia zatwierdzonego preliminarza budżetowego na formularzu opracowanym przez ZG PZM.

 

 

 

Uchwała Nr  34/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia  17 grudnia 2016.

w sprawie zmiany uchwały Nr 6/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 10 października 2015 r.

dotyczącej składów osobowych Okręgowych Komisji

zmienionej Uchwałą Nr 11/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 19 grudnia 2015.

zmienionej Uchwałą Nr 33/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 29 listopada 2016.

 

Na podstawie § 51 pkt. 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1.Zmianie ulega załącznik nr 1, który w punkcie 5 tiret 7 otrzymuje brzmienie:  

   „- Mariusz Parysek - Automobilklub Wielkopolski”.

2. Pozostała część Uchwały pozostaje bez zmian.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Okręgowej Komisji Sportu Popularnego i Turystyki Samochodowej

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr  33/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia  29 listopada 2016.

w sprawie zmiany uchwały Nr 6/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 10 października 2015 r.

dotyczącej składów osobowych Okręgowych Komisji

zmienionej Uchwałą Nr 11/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 19 grudnia 2015.

 

Na podstawie § 51 pkt. 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1.Zmianie ulega załącznik nr 1, który w punkcie 2 tiret 2 otrzymuje brzmienie:       

   „-Krzysztof Howil - Motoklub UNIA”.

2. Pozostała część Uchwały pozostaje bez zmian.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Okręgowej Komisji Sportu Motocyklowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr  32/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 16 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 31/Z/16 z dnia 8 listopada 2016 r.

dotyczącej przyjęcia członka rzeczywistegoPolskiego Związku Motorowego

 

Na podstawie § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

§ 1 uchwały nr 31/Z/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. otrzymuje brzmienie:

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego

TŻ Ostrovia Spółka Akcyjna ( w organizacji) z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Piłsudskiego 64

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr  31/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 08 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia członka rzeczywistego

Polskiego Związku Motorowego

 

Na podstawie § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego Towarzystwo Żużlowe Ostrovia Spółka Akcyjna ( w organizacji) z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim ul. Piłsudskiego 64

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr  30/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 01 października 2016 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 1 § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Stowarzyszenia Inicjatyw Motoryzacyjno-Technicznych SIM – TECH z siedzibą 61-655 Poznań ul. Lazurowa 16/99  Wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000396992

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Uchwała Nr  29/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 01 października 2016 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 1 § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Stowarzyszenia Poznański Klub Motorowy PRZEMYSŁAW z siedzibą 61-773 Poznań

Stary Rynek 90  Wpisanego do Rejestru Stowarzyszeń Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu pod nr 380

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała Nr 28/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu
z dnia 01 października 2016. w sprawie opłacenia świadczeń ubezpieczeniowych w Klubie SOS PZMOT

 

Na podstawie § 51 pkt. 3 Statutu PZM uchwala się co następuje:

§ 1

Przyznaje się - jako nagrodę za działalność społeczną – opłacenie świadczeń ubezpieczeniowych w Klubie SOS PZMOT działaczom wyszczególnionym      w załączniku nr 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie sukcesywnie, w miarę upływu terminu uiszczania składek.

załacznik nr 1

 

 

Uchwała Nr 27/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 01 października 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 12/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 19 grudnia 2015 r.

dotyczącej projektu preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu na rok 2016 r.

 

Na podstawie §51 pkt. 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

W uchwale nr 12/Z/2015 z dnia 19 grudnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

 Zarząd Okręgowy PZM na wniosek Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu, przyjmując wpływy z Zarządu Głównego PZM w kwocie 183 720,- zł (zwiększenie w stosunku do roku 2015 o kwotę 4 070,00 zł), wpływy z pozostałych źródeł na kwotę 89 380,- zł oraz otrzymane darowizny na kwotę 1 500,- zł. zatwierdza projekt preliminarza budżetowego Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu na rok 2016 po stronie wpływów i wydatków na łączną kwotę 274 600,- zł.

§ 2 otrzymuje brzmienie:
Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu zatwierdza korektę preliminarza wydatków w poszczególnych działach w następujący sposób:

1. Koszty Okręgowych Komisji                                 –  44 600,-

sport samochodowy                                           –    5 500,-    

sport motocyklowy                                              – 12 000,-

sport kartingowy                                                  –   3 850,- 

sport żużlowy                                                       –   4 650,- 

sport popularny i turystyka samochodowa        –   8 600,-

BRD                                                                          -  10 000,-

2. Koszty realizacji działalności statutowej – 227 500,- zł w tym:
· koszty osobowe Zarządu Okręgowego PZM – 135 000,- zł
· koszty administracyjne – 17 500,- zł

3. Okręgowa Komisja Rewizyjna –  1 000,- zł

4. Koszty pokryte z dotacji i darowizn – 1 500,- zł

§2

1. Pozostała treść uchwały, pozostaje bez zmian.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

Uchwała Nr  26/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie przyjęcia członka rzeczywistego

Polskiego Związku Motorowego

 

Na podstawie § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego Gnieźnieńskie Towarzystwo Motorowe Start Gniezno z siedzibą 62-200 Gniezno ul. Wrzesińska 27/29 wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. 0000620753.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała Nr  25/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 23 kwietnia 2016 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 1 § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Uczniowskiego Klubu Sportowego „ŻAKI” przy szkole Podstawowej im. Bohaterów Monte Casino w Taczanowie 63-300 Pleszew Taczanów 32 C. Wpisanego do rejestru stowarzyszeń Starosty Pleszewskiego pod nr 12

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała Nr  24/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 23 kwietnia 2016 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 1 § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Automobilklubu Konińskiego Konin Pl. Wolności 9,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Uchwała Nr  23/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 23 kwietnia 2016 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 1 § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Jarocińskiego Klubu Rajdowego Jarocin ul. Klasztorna 10/14, wpisanego do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej Starosty Powiatowego w Jarocinie  pod nr 1/2009

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała Nr  22/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 23 kwietnia 2016 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 1 § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Konińskiego Stowarzyszenia Motoryzacyjnego na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „AUTO-MOTO-KLUB” Konin ul. Torowa Boks 393, wpisanego do ewidencji klubów sportowych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Konina  pod nr 16

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała Nr  21/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 23 kwietnia 2016 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 1 § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Wrzesińskiego Towarzystwa Motocrossowego Motoklub WRZOS-OFS Września ul. 3 Maja 4, wpisanego do ewidencji klubów sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej prowadzonej przez Starostę Wrzesińskiego  pod nr 7

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała Nr  20/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 23 kwietnia 2016 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 1 § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Stowarzyszenia Sportów Motorowych „KĄKOLEWO” 62-065 Grodzisk Wlkp. Kąkolewo 23 , wpisanego do rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń pod poz. nr 0000316420

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr 19/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 23 kwietnia 2015.

w sprawie Regulaminu Zarządu Okręgowego

Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

Na podstawie § 51, 52, 53, Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Regulamin Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała nr 9/Z/2015 z dnia 10 października 2015 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 01.05.2016 r.

załącznik nr 1

 

 

Uchwała Nr  18/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 26 lutego 2016 r.

w sprawie przyjęcia członka rzeczywistego

Polskiego Związku Motorowego

Na podstawie § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego Motoklub Wielkopolski z siedzibą w Dąbrowie gm. Dopiewo  ul. Okrężna 3 wpisany do ewidencji klubów sportowych Starosty Poznańskiego w Poznaniu pod numerem EKS-117

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr 17/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 13 lutego 2016r.

w sprawie: zwołania Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Polskiego Związku Motorowego w związku z koniecznością dokonania wyborów uzupełniających delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PZM zgodnie z  § 29 ust. 5 i 6 Statutu Polskiego Związku Motorowego

Na podstawie § 48  Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1. Zarząd Okręgowy PZM zwołuje Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu w związku z koniecznością dokonania wyborów uzupełniających delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PZM  na dzień 23 kwietnia 2016 roku

 - godz. 11.00, pierwszy termin

- godz. 11.15 drugi termin.

2.  Obrady Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu odbędą się w Poznaniu na Torze „Poznań” w Przeźmierowie

ul. Wyścigowa 3 w budynku dyrekcji.

3. Projekt „Porządku Obrad Okręgowego Zjazdu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu w dni 23.04.2016 roku” stanowi załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 2

1.Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do przesłania zaproszeń na Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu do delegatów którzy otrzymali mandaty na Okręgowy Zjazdu PZM w roku 2015. 

2.Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do poinformowania Zarządu Głównego PZM i członków rzeczywistych Związku działających na terenie Okręgu o terminie i porządku obrad Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu PZM w Poznaniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

 

Uchwała Nr  16/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 13 lutego 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia kalendarza imprez na rok 2016.

Na podstawie § 51 pkt. 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego i § 7 ust. 1. pkt. 4 Regulaminu Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu, uchwala się co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Kalendarz Imprez na rok 2016 (załącznik nr 1)

2. Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego

    w Poznaniu do nanoszenia zmian w kalendarzu w trakcie roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego  w Poznaniu i Przewodniczącym Okręgowych Komisji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

 

Uchwała Nr 15/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 13 lutego 2016r.

w sprawie zatwierdzenia bilansu ZO PZM w Poznaniu

za rok 2015

Na podstawie §51 pkt. 3 i 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Zarząd Okręgowy PZM po zapoznaniu się z dokumentami oraz protokołem Okręgowej Komisji Rewizyjnej zatwierdza bilans Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu za rok 2015, który:

- wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę                      12 141,13  zł

- zamyka się wynikiem finansowym zysków w wysokości                 5,57  zł

2.      Integralną częścią uchwały są załączniki:

- Bilans ZO PZM sporządzony na dzień 31.12.2015 r. – (załącznik nr 1).

- Rachunek Zysków i Strat za rok 2015– (załącznik nr 2).

- Informacja dodatkowa – (załącznik nr 3).

§ 2

Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do przekazania Bilansu za rok 2015 wraz z załącznikami do ZG PZM.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik nr 1 A

Załącznik nr 1 B

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3 A

Załącznik nr 3 B

Załącznik nr 3 C

Załącznik nr 3 D

Załącznik nr 3 E

Załacznik nr 3 F

 

Uchwała Nr  14/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 22 stycznia 2016 r.

w sprawie przyjęcia członka rzeczywistego

Polskiego Związku Motorowego

Na podstawie § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego Towarzystwo Żużlowe Ostrovia z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kaliska 35a/5 wpisane do ewidencji klubów sportowych Starosty Ostrowskiego w Ostrowie Wielkopolskim pod poz. 77

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr  13/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 22 stycznia 2016 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 1 § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym ŻKS Osrtrovia

z siedzibą 93-400 Ostrów ul. Piłsudskiego 64, wpisanego de rejestru ewidencji klubów sportowych Starosty Ostrowskiego w Ostrowie Wielkopolskim pod nr 52

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr 12/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 19 grudnia 2015 r.

w sprawie projektu preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu na rok 2016 r.

 

Na podstawie §51 pkt 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Zarząd Okręgowy PZM na wniosek Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu, przyjmując wpływy z Zarządu Głównego PZM w kwocie 183 720,00 zł (powiększenie w stosunku do roku 2015 o kwotę 4 070,00 zł) oraz przewidywane  wpływy z pozostałych źródeł na kwotę 56 280,00 zł. zatwierdza projekt preliminarza budżetowego Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu na rok 2016 po stronie wpływów i wydatków na łączną kwotę 240 000,00 zł

§2

Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu zatwierdza preliminarz wydatków w poszczególnych działach w następujący sposób:

1. Koszty Okręgowych Komisji                                   – 31 800,00 zł w tym:

sport motocyklowy                                                         – 5 500,00 zł 
sport samochodowy                                                       – 5 500,00 zł 
sport kartingowy                                                            – 3 850,00 zł 
sport żużlowy                                                                 – 3 850,00 zł 
sport popularny i turystyka                                            – 7 600,00 zł 
BRD                                                                                - 5 500,00 zł 

2. Koszty realizacji działalności statutowej – 207 200,00 zł w tym:
· koszty osobowe Zarządu Okręgowego PZM – 125 000,00 zł
· koszty administracyjne – 15 700,00 zł

3. Okręgowa Komisja Rewizyjna – 1 000,00 zł

§3

Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu upoważnia Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do sporządzenia zatwierdzonego preliminarza budżetowego na formularzu opracowanym przez ZG PZM.

 

 

Uchwała Nr  11/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 19 grudnia 2015.

w sprawie zmiany uchwały Nr 6/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 10 października 2015 r.

dotyczącej składów osobowych Okręgowych Komisji

 

Na podstawie § 51 pkt 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Zmianie ulega załącznik nr 1 do uchwały nr 6/Z/2015 z dnia 10 października 2015 r. który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Okręgowej Komisji Sportu Żużlowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

 

 

Uchwała Nr  10/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 19 grudnia 2015

w sprawie zmiany uchwały Nr 5/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 10 października 2015 r.

dotyczącej liczby członków Okręgowych Komisji.

 

Na podstawie § 51 pkt 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Zmianie ulega załącznik nr 1 do uchwały nr 5/Z/2015 z dnia 10 października 2015 r. który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

 

 

Uchwała Nr  9/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 10 października 2015.

w sprawie Regulaminu Zarządu Okręgowego

Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

 

Na podstawie § 51, 52, 53, Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Regulamin Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała nr 2/Z/2015 z dnia 04 lipca 2015 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

 

Uchwała Nr 8/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 10 października 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 51/Z/2014

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 20 grudnia 2014 r.

dotyczącej projektu preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu na rok 2015 r.

Na podstawie §51 pkt. 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

W uchwale nr 51/Z/2014 z dnia 20 grudnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

 Zarząd Okręgowy PZM na wniosek Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu, przyjmując wpływy z Zarządu Głównego PZM w kwocie 179 650,- zł (umniejszenie w stosunku do roku 2014 o kwotę 564,00 zł), wpływy z pozostałych źródeł na kwotę 100 570,- zł oraz otrzymane darowizny na kwotę 3 500,- zł. zatwierdza projekt preliminarza budżetowego Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu na rok 2015 po stronie wpływów i wydatków na łączną kwotę 283 720,- zł.

§ 2 otrzymuje brzmienie:
Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu zatwierdza korektę preliminarza wydatków w poszczególnych działach w następujący sposób:

1. Koszty Okręgowych Komisji                                 –  47 300,-

sport samochodowy                                           –    5 500,-    
sport motocyklowy                                              – 10 000,-
sport kartingowy                                                  –   3 850,- 
sport żużlowy                                                       –   3 850,- 
sport popularny i turystyka samochodowa        –   8 600,-
BRD                                                                          -  15 500,-

2. Koszty realizacji działalności statutowej – 232 420,- zł w tym:
· koszty osobowe Zarządu Okręgowego PZM – 125 000,- zł
· koszty administracyjne – 15 500,- zł

3. Okręgowa Komisja Rewizyjna –  500,- zł

4. Koszty pokryte z dotacji i darowizn – 3 500,- zł

§2

1. Pozostała treść uchwały, pozostaje bez zmian.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Uchwała Nr 7/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu
z dnia 10 października 2015. w sprawie opłacenia świadczeń ubezpieczeniowych w Klubie SOS PZMOT

 

Na podstawie § 51 pkt. 3 Statutu PZM uchwala się co następuje:

§ 1

Przyznaje się - jako nagrodę za działalność społeczną – opłacenie świadczeń ubezpieczeniowych w Klubie SOS PZMOT działaczom wyszczególnionym      w załączniku nr 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie sukcesywnie, w miarę upływu terminu uiszczania składek.

Załącznik nr 1

 

Uchwała Nr  6/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 10 października 2015.

w sprawie składów osobowych Okręgowych Komisji.

 

Na podstawie § 51 pkt. 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się składy osobowe Okręgowych Komisji na kadencję 2015 - 2019 stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym Okręgowych Komisji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

 

Uchwała Nr  5/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 10 października 2015

w sprawie liczby członków Okręgowych Komisji.

 

 

Na podstawie § 51 pkt 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się liczby członków Okręgowych Komisji na kadencję 2015 - 2019 określone w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

 

Uchwała Nr 4/Z/2015

Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 04 lipca 2015 w sprawie powołania Przewodniczących Okręgowych Komisji.

 

Na podstawie § 51 ust. 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się:

§ 1

1. Powołuje się następujące osoby na Przewodniczących Okręgowych Komisji:

 

Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego                                         - Zdzisław Horoński

Okręgowa Komisja Sportu Motocyklowego                                           - Ryszard Obst

Okręgowa Komisja Sportu Kartingowego                                              - Tomasz Kędziora

Okregowa Komisja Sportu Żużlowego                                                    - Julian Nowak

Okręgowa Komisja Sportów Popularnych i Turystyki Samochodowej   - Norbert Kuźniak

Okręgowa Komisja Sportów Popularnych i Turystyki Motocyklowej     - Maurycy Musielak

Okręgowa Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego                         - Piotr Monkiewicz

 

2. Upoważnia się przewodniczących Okręgowych Komisji do wystąpienia przez Biuro Zarządu  Okręgowego PZM w Poznaniu do Klubów – członków PZM o wydelegowanie działaczy do pracy w poszczególnych Komisjach.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się przewodniczącym Okręgowych Komisji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr  3 /Z/2011

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 04 lipca 2015.

w sprawie Regulaminów Okręgowych Komisji

 

 

Na podstawie § 51 pkt 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Regulaminy:

Okręgowej Komisji Sportu Samochodowego                                            - zał. nr 1

Okręgowej Komisji Sportu Motocyklowego                                             - zał. nr 2

Okręgowej Komisji Sportu Kartingowego                                                 - zał. nr 3

Okręgowej Komisji Sportu Żużlowego                                                      - zał. nr 4

Okręgowej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki Samochodowej     - zał. nr 5

Okręgowej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki Motocyklowej      - zał. nr 6

Okręgowej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego                           - zał. nr 7

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu, Przewodniczącym Okręgowych Komisji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

 

Uchwała Nr  2/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 04 lipca 2015.

w sprawie Regulaminu Zarządu Okręgowego

Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

 

 

Na podstawie § 51, 52, 53, Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Regulamin Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1

 

Uchwała Nr 1/Z/2015

Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 29 marca 2015 w sprawie powołania

Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu.

 

Na podstawie § 53 ust. 1 i 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu w składzie:

            Julian Nowak                      Wiceprezes ds. Sportu

            Ryszard Śliwiński               Wiceprezes ds. Sportu Popularnego i Turystyki

Przemysław Piotrowski      Wiceprezes ds. Organizacyjnych

            Józefa Pietrucha                  Skarbnik

            Robert Werle                       Członek Prezydium

Paweł Pęcak                        Członek Prezydium

 

2. Prezesem Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu na podstawie wyboru Okręgowego Zjazdu PZM w Poznaniu z dnia 29 marca 2015. jest Kol. Maciej Jankowski.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Poniżej publikujemy treść uchwał

ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO

w Poznaniu
podjętych podczas kadencji 2011 - 2015:
 

 

Uchwała Nr 58/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 28 lutego 2015r.

w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr 54/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 17 stycznia 2015 r.

w sprawie zwołania Okręgowego Zjazdu Polskiego Związku Motorowego

Na podstawie § 47 pkt 1 i 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

W załączniku nr 1 do uchwały nr 54/Z/2015 z dnia 17 stycznia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1.pkt. 14 porządku obrad otrzymuje następujące brzmienie:

„14.Zgłaszanie  kandydatów na członków Zarządu Okręgowego i Okręgowej Komisji Rewizyjnej, oraz na Walne Zgromadzenie Delegatów.”

2.pkt. 16 porządku obrad otrzymuje następujące brzmienie:

„16.Wybory do Zarządu Okręgowego, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i na Walne Zgromadzenie Delegatów.”

3.pkt. 19 porządku obrad otrzymuje następujące brzmienie:

„19.Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej dotyczące wyboru Zarządu Okręgowego i Okręgowej Komisji Rewizyjnej, oraz na Walne Zgromadzenie Delegatów.”

§2

 1. Pozostała treść uchwały, pozostaje bez zmian.
 2. Integralną część uchwały stanowi załącznik nr 1.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik nr. 1

 

Uchwała Nr  57/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 28 lutego 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia kalendarza imprez na rok 2015.

 

Na podstawie § 51 pkt. 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego i § 7 ust. 1. pkt. 5 Regulaminu Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu, uchwala się co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Kalendarz Imprez na rok 2015 (załącznik nr 1)

2. Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego

    w Poznaniu do nanoszenia zmian w kalendarzu w trakcie roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego  w Poznaniu i Przewodniczącym Okręgowych Komisji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik nr. 1

 

Uchwała Nr 56/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 28 lutego 2015r.

w sprawie zatwierdzenia bilansu ZO PZM w Poznaniu

za rok 2014

 

Na podstawie §51 pkt 3 i 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

 1. Zarząd Okręgowy PZM po zapoznaniu się z dokumentami oraz protokołem Okręgowej Komisji Rewizyjnej zatwierdza bilans Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu za rok 2014,

- który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą           11 610,71  zł

- wynik finansowy netto – zysk                                                                         40,52  zł

2.      Integralną częścią uchwały są załączniki:

         - Bilans ZO PZM sporządzony na dzień 31.12.2014 r. – (załącznik nr 1).

         - Rachunek Zysków i Strat za rok 2014– (załącznik nr 2).

         - Informacja dodatkowa – (załącznik nr 3).

§ 2

Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do przekazania Bilansu za rok 2014 wraz z załącznikami do ZG PZM.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik nr. 1

załącznik nr 1a

załącznik nr 2

załącznik nr 3

 

Uchwała Nr 55/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 17 stycznia 2015r.

w sprawie liczby mandatów dla członków rzeczywistych na Okręgowy Zjazd Polskiego Związku Motorowego

Na podstawie § 49 pkt. 2 i 3 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Zarząd Okręgowy PZM przydziela mandaty na Okręgowy Zjazd PZM wg. zasady jeden mandat na każdych 100 członków z opłaconymi składkami za 2014 rok.

§ 2

Kluby Zarządu Okręgowego PZM otrzymują następującą ilość mandatów:

1

Automobilklub Wielkopolski

20

2

Automobilklub Kaliski

1

3

Automobilklub Koniński

0

4

Automobilklub Leszczyński

1

5

Automobilklub Ostrowski

2

6

Motoklub „UNIA” Poznań

1

7

KS „UNIA” Leszno

2

8

UNIA Leszno S.A.

1

9

Autoklub Poznański Octavius

1

10

PKM „PRZEMYSŁAW”

0

11

Wielkopolski Związek Inwalidów „CENTUR”

1

12

Ognisko TKKF „MOTOCYKLE CIĘŻKIE”

1

13

WZ LZS Poznań

5

14

MKM „TUR – MOT” Turek

1

15

KM „WINOGRADY” Poznań

1

16

RKS „KOLEJARZ” Rawicz

1

17

PTTK „SOKÓŁ” Szamotuły

1

18

Ostrowski Klub Motocrossowy

1

19

„MOTOKLUB” Oborniki

2

20

Stow. Miłośników BMW

1

21

UKS „ŻAKI” Taczanów

1

22

ŻKS „Ostrovia”

1

23

TŻ „START” Gniezno

1

24

Start Gniezno S.A.

1

25

Klub Żużlowy „Victoria” Piła

1

26

Poznańskie Stowarzyszenie Żużla

1

27

Wrzesińskie Towarzystwo Motocrossowe „WRZOS”

0

28

AKS „Leszczyńskie Byki”

1

29

Konińskie Stowarzyszenie „Auto Moto Klub”

0

30

MKS Nekla

1

31

TM „Drogbud Cross ATV” Piła

1

32

SSM „Kąkolewo”

0

33

Stow. „Rajdowy Pleszew”

0

34

Jarociński Klub Rajdowy

1

35

Rokietnickie Stowarzyszenie Rozwoju IDEA, CZŁOWIEK, PRZYSZŁOŚĆ

1

36

RACING CLUB LESZNO

1

37

Stowarzyszenie Miłośników Starych Samochodów i Motocykli MIKRUS

1

38

Stowarzyszenie Inicjatyw Motoryzacyjno-Technicznych SIM-TECH

2

39

Mosińskie Towarzystwo Motocyklowe

1

§ 3

Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do poinformowania członków rzeczywistych Związku działających na terenie Okręgu o liczbie mandatów przypadających na Okręgowy Zjazd PZM w Poznaniu

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr 54/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 17 stycznia 2015 r.

w sprawie zwołania Okręgowego Zjazdu Polskiego Związku Motorowego

 

Na podstawie § 47 pkt 1 i 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1. Zarząd Okręgowy PZM zwołuje Okręgowy Zjazd Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu na dzień 29 marca 2015 roku  godz. 11.00, na Torze „Poznań” w Przeźmierowie ul. Wyścigowa 3 w budynku dyrekcji.

2. Projekt „Porządku Obrad Okręgowego Zjazdu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu  w dniu 29 marca 2015 roku” stanowi załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do poinformowania Zarządu Głównego PZM i członków rzeczywistych Związku działających na terenie Okręgu o terminie i porządku obrad Okręgowego Zjazdu PZM w Poznaniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik nr 1

 

Uchwała Nr  53/Z/2014

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 20 grudnia 2014 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

  Na podstawie § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

 Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Klubu Sportowego „SPEEDWAY – POLONIA” Piła z siedzibą 64-920 Piła ul. Bydgoska - Stadion, wpisanego de rejestru (stowarzyszeń) pod poz. 0000315909 na mocy Postanowienia Sadu Rejonowego w Poznaniu – Nowe miasto-Wilda

 § 2

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr  52/Z/2014

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 20 grudnia 2014 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

 Na podstawie § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

 § 1

 Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Poznańskiego Stowarzyszenia Żużlowego Spółka z o.o. z siedzibą 61-738 Poznań Plac Wolności 9/5 A, działającej na podstawie umowy spółki objętej aktem notarialnym (Numer Repertorium A.19291/2009)

 § 2

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Uchwała Nr 51/Z/2014

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 20 grudnia 2014 r.

w sprawie projektu preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu na rok 2015 r.

Na podstawie §51 pkt 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

 § 1

Zarząd Okręgowy PZM na wniosek Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu, przyjmując wpływy z Zarządu Głównego PZM w kwocie 179 650,00 zł (umniejszenie w stosunku do roku 2014 o kwotę 564,00 zł) oraz przewidywane  wpływy z pozostałych źródeł na kwotę 60 350,00 zł. zatwierdza projekt preliminarza budżetowego Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu na rok 2015 po stronie wpływów i wydatków na łączną kwotę 240 000,00 zł

§2

Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu zatwierdza preliminarz wydatków w poszczególnych działach w następujący sposób:

 1. Koszty Okręgowych Komisji         – 31 800,00 zł w tym:

 • sport motocyklowy                – 5 500,00 zł 

 • sport samochodowy  – 5 500,00 zł 

 • sport kartingowy                    – 3 850,00 zł 

 • sport żużlowy                         – 3 850,00 zł 

 • sport popularny i turystyka samochodowa   – 7 600,00 zł 

 • BRD                                       - 5 500,00 zł 

 2. Koszty realizacji działalności statutowej – 207 200,00 zł w tym:
· koszty osobowe Zarządu Okręgowego PZM – 125 000,00 zł
· koszty administracyjne – 18 000,00 zł

3. Okręgowa Komisja Rewizyjna - 1 000,00 zł

 §3

Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu upoważnia Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do sporządzenia zatwierdzonego preliminarza budżetowego na formularzu opracowanym przez ZG PZM.

 

 

Uchwała Nr 50/Z/2014

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia  18 października 2014 r.

w sprawie przyjęcia członka rzeczywistego

Polskiego Związku Motorowego

 

Na podstawie § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego Mosińskie Towarzystwo Motocyklowe z siedzibą 62-050 Mosina ul. Farbiarska 21

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr 49/Z/2014

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 18 października 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 43/Z/2013

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 21 grudnia 2013 r.

dotyczącej projektu preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu na rok 2014 r.

Na podstawie §51 pkt 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

W uchwale nr 43/Z/2013 z dnia 21 grudnia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

 Zarząd Okręgowy PZM na wniosek Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu, przyjmując wpływy z Zarządu Głównego PZM w kwocie 180 214,00 zł (wzrost w stosunku do roku 2013 o kwotę 118,00 zł), wpływy z pozostałych źródeł na kwotę 135 386,00 zł oraz otrzymane dotacje i darowizny na kwotę 4 400,00 zł. zatwierdza projekt preliminarza budżetowego Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu na rok 2014 po stronie wpływów i wydatków na łączną kwotę  320 000,00 zł.

 1. § 2 otrzymuje brzmienie:
  Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu zatwierdza korektę preliminarza wydatków w poszczególnych działach w następujący sposób:

1. Koszty Okręgowych Komisji                               – 103 800,00 zł w tym:

 • sport samochodowy                                            –   8 500,00 zł 

 • sport motocyklowy                                             – 12 550,00 zł 

 • sport kartingowy                                                 –   5 850,00 zł 

 • sport żużlowy                                                      –   4 400,00 zł 

 • sport popularny i turystyka samochodowa         – 19 100,00 zł 

 • BRD                                                                    -  53 400,00 zł 

2. Koszty realizacji działalności statutowej – 211 300,00 zł w tym:
· koszty osobowe Zarządu Okręgowego PZM – 125 000,00 zł
· koszty administracyjne – 14 500,00 zł

3. Okręgowa Komisja Rewizyjna –  500,00

4. Koszty pokryte z dotacji i darowizn – 4 400,00

§2

 1. Pozostała treść uchwały, pozostaje bez zmian.

   2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Uchwała Nr 48/Z/2014

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu
z dnia 18 października 2014. w sprawie opłacenia składek członkowskich

 Klubu SOS PZMOT

 

Na podstawie § 51 pkt 3 Statutu PZM uchwala się co następuje:

§ 1

Przyznaje się - jako nagrodę za działalność społeczną – opłacenie składek członkowskich w Klubie SOS PZMOT działaczom wyszczególnionym                         w załączniku nr 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie sukcesywnie, w miarę upływu terminu uiszczania składek.

Zalacznik nr 1

 

Uchwała Nr  47/Z/2014

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 28 czerwca 2014 r.

w sprawie przyjęcia członka rzeczywistego

Polskiego Związku Motorowego

 

Na podstawie § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego Poznańskie Stowarzyszenie Żużla z siedzibą 60-622 Poznań ul. Lazurowa 12/49

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała Nr  46/Z/2014

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 28 czerwca 2014 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Poznańskiego Stowarzyszenia Żużlowego z siedzibą 60-622 Poznań ul. Warmińska 1, wpisanego de rejestru (stowarzyszeń) Kultury Fizycznej nieprowadzących działalności pod poz. ST 109

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr  45/Z/2014

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 15 luty 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia kalendarza imprez na rok 2014.

 

Na podstawie § 51 pkt. 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego i § 7 ust. 1. pkt. 5 Regulaminu Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu, uchwala się co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Kalendarz Imprez na rok 2014 (załącznik nr 1)

2. Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego

    w Poznaniu do nanoszenia zmian w kalendarzu w trakcie roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego  w Poznaniu i Przewodniczącym Okręgowych Komisji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Załącznik nr 1


Uchwała Nr 44/Z/2014

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 15 lutego 2014r.

w sprawie zatwierdzenia bilansu ZO PZM w Poznaniu

za rok 2013

Na podstawie §51 pkt 3 i 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1.   Zarząd Okręgowy PZM po zapoznaniu się z dokumentami oraz protokołem Okręgowej Komisji Rewizyjnej zatwierdza bilans Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu za rok 2013,

- który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą   10 460,08  zł

- wynik finansowy netto – zysk 3,36  zł

2.      Integralną częścią uchwały są załączniki:

         - Bilans ZO PZM sporządzony na dzień 31.12.2013 r. – (załącznik nr 1).

         - Rachunek Zysków i Strat za rok 2013– (załącznik nr 2).

         - Informacja dodatkowa – (załącznik nr 3).

§ 2

Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do przekazania Bilansu za rok 2013 wraz z załącznikami do ZG PZM.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Załącznik nr 1

  Załącznik nr 1 a

  Załącznik nr 2

  Załącznik nr 3


 

Uchwała Nr 43/Z/2013

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 21 grudnia 2013 r.

w sprawie projektu preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu na rok 2014 r.

Na podstawie §51 pkt 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Zarząd Okręgowy PZM na wniosek Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu, przyjmując wpływy z Zarządu Głównego PZM w kwocie 180 214,00 zł (wzrost w stosunku do roku 2013 o kwotę 118,00 zł) oraz przewidywane  wpływy z pozostałych źródeł na kwotę 59 786,00 zł. zatwierdza projekt preliminarza budżetowego Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu na rok 2014 po stronie wpływów i wydatków na łączną kwotę 240 000,00 zł

§2

Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu zatwierdza preliminarz wydatków w poszczególnych działach w następujący sposób:

1. Koszty Okręgowych Komisji     – 31 800,00 zł w tym:

 • sport motocyklowy                                            – 5 500,00 zł 

 • sport samochodowy                                           – 5 500,00 zł 

 • sport kartingowy                                                – 3 850,00 zł 

 • sport żużlowy                                                     – 3 850,00 zł 

 • sport popularny i turystyka samochodowa        – 7 600,00 zł 

 • BRD                                                                    - 5 500,00 zł 

2. Koszty realizacji działalności statutowej – 207 200,00 zł w tym:
· koszty osobowe Zarządu Okręgowego PZM – 125 000,00 zł
· koszty administracyjne – 20 000,00 zł

3. Okręgowa Komisja Rewizyjna - 1 000,00 zł

§3

Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu upoważnia Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do sporządzenia zatwierdzonego preliminarza budżetowego na formularzu opracowanym przez ZG PZM.

 


Uchwała Nr 42/Z/2013

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 26 października 2013 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Stowarzyszenia Żużlowego VICTORIA PIŁA  z siedzibą 64-920 Piła ul. Łączna 23/15 wpisanego do rejestru stowarzyszeń w Starostwie Pilskim pod poz. Nr 24/06

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uchwała Nr  41/Z/2013

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 26 października 2013 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Spółdzielczego Klubu Sportowego „START” Gniezno z siedzibą 62-200 Gniezno ul. Wrzesińska 25 wpisanego do rejestru stowarzyszeń Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki UW pod poz. Nr 67

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uchwała Nr  40/Z/2013

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 26 października 2013 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Klubu Motorowego Ostrów z siedzibą 63-400 Ostrów Wlkp. Ul. Długosza 7 wpisanego do rejestru stowarzyszeń w Sądzie Rejonowym w Poznaniu pod poz. Nr 0000 10 1132

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uchwała Nr 39/Z/2013

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 26 października 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 31/Z/2012

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 15 grudnia 2012r.

w sprawie projektu preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu na rok 2013 r.

Na podstawie §51 pkt 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

W uchwale nr 31/Z/2012 z dnia 15 grudnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)  § 1 otrzymuje brzmienie:

 Zarząd Okręgowy PZM na wniosek Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu, przyjmując wpływy z Zarządu Głównego PZM w kwocie 180 096,00 zł (spadek w stosunku do roku 2012 o kwotę 18 290,00 zł), wpływy z pozostałych źródeł na kwotę 148 000,00 zł oraz otrzymane dotacje na kwotę 3 000,00 zł. zatwierdza projekt preliminarza budżetowego Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu na rok 2013 po stronie wpływów i wydatków na łączną kwotę 331 096,00 zł.

2)  § 2 otrzymuje brzmienie:
Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu zatwierdza korektę preliminarz wydatków w poszczególnych działach w następujący sposób:

1. Koszty Okręgowych Komisji                                 – 98 550,00 zł w tym:

·           sport motocyklowy                                              –   5 500,00 zł 

·           sport samochodowy                                           – 14 400,00 zł 

·           sport kartingowy                                                  –   3 850,00 zł 

·           sport żużlowy                                                       – 13 750,00 zł 

·           sport popularny i turystyka samochodowa        – 16 050,00 zł 

·           BRD                                                                          - 45 000,00 zł 

2. Koszty realizacji działalności statutowej – 228 546,00 zł w tym:
· koszty osobowe Zarządu Okręgowego PZM – 125 000,00 zł
· koszty administracyjne – 17 546,00 zł

3. Okręgowa Komisja Rewizyjna – 1 000,00

§2

1. Pozostała treść uchwały, pozostaje bez zmian.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 


Uchwała Nr 38/Z/2013

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu
z dnia 26 października 2013. w sprawie opłacenia składek członkowskich

 Auto-Klub PZM

Na podstawie § 51 pkt 3 Statutu PZM uchwala się co następuje:

§ 1
Przyznaje się - jako nagrodę za działalność społeczną – opłacenie składek członkowskich w Auto-Klubie PZM działaczom wyszczególnionym w załączniku nr1.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgu

 Polskiego Związku Motorowego  w Poznaniu

§ 3

Uchwała wchodzi w życie sukcesywnie, w miarę upływu terminu uiszczania składek.

   Załącznik nr 1


Uchwała Nr  37/Z/2013

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 11 maja 2013 r.

w sprawie upoważnienia Prezesa ZO PZM w Poznaniu

 

Na podstawie § 51 pkt 3 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Zarząd Okręgu PZM w Poznaniu upoważnia Prezesa Macieja Jankowskiego do prowadzenia rozmów w sprawie pozyskania nowej siedziby ZO PZM w Poznaniu po ewentualnej sprzedaży lokalu przy ul. Cześnikowskiej 30 w Poznaniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uchwała Nr  36/Z/2013

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 11 maja 2013 r.

w sprawie przyjęcia członka rzeczywistego

Polskiego Związku Motorowego

 

Na podstawie § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego Rokietnickie Stowarzyszenie Rozwoju „Idea, Człowiek, Przyszłość” z siedzibą 62-090 Rokietnica Os. Kalinowe 2B/8

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr  35/Z/2013

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 9 lutego 2013 r.

w sprawie przyjęcia członka rzeczywistego

Polskiego Związku Motorowego

 

Na podstawie § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego Stowarzyszenie Inicjatyw Motoryzacyjno – Technicznych „SIM – TECH” z siedzibą 60-655 Poznań ul. Lazurowa 16/99

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr  34/Z/2013

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 9 luty 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia kalendarza imprez na rok 2013.

 

Na podstawie § 51 pkt. 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego i § 7 ust. 1. pkt. 5 Regulaminu Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu, uchwala się co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Kalendarz Imprez na rok 2013 (załącznik nr 1)

2. Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu do nanoszenia zmian w kalendarzu w trakcie roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego  w Poznaniu i Przewodniczącym Okręgowych Komisji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Załacznik nr 1


Uchwała Nr  33/Z/2013

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 09 luty 2013 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym klubu Voyager Klub Polska z siedzibą w Poznaniu oś Rusa 121/12

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 32/Z/2013

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 9 lutego 2013r.

w sprawie zatwierdzenia bilansu ZO PZM w Poznaniu

za rok 2012

Na podstawie §51 pkt 3 i 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1.   Zarząd Okręgowy PZM po zapoznaniu się z dokumentami oraz protokołem Okręgowej Komisji Rewizyjnej zatwierdza bilans Zarządu 

     Okręgowego PZM w Poznaniu za rok 2012,

- który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą         15.371,80 zł

- wynik finansowy netto – zysk                                                  3.681,48 zł

2.      Integralną częścią uchwały są załączniki:

         - Bilans ZO PZM sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 – (załącznik nr 1).

         - Rachunek Zysków i Strat za rok 2012– (załącznik nr 2).

         - Informacja dodatkowa – (załącznik nr 3).

§ 2

Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do przekazania Bilansu za rok 2012 wraz z załącznikami do ZG PZM.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uchwała Nr 31/Z/2012

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 15 grudnia 2012r.

w sprawie projektu preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu na rok 2013 r.

Na podstawie §51 pkt 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Zarząd Okręgowy PZM na wniosek Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu, przyjmując wpływy z Zarządu Głównego PZM w kwocie 180 096,00 zł (spadek w stosunku do roku 2012 o kwotę 18 290,00 zł) oraz przewidywane  wpływy z pozostałych źródeł na kwotę 59 904,00 zł. zatwierdza projekt preliminarza budżetowego Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu na rok 2013 po stronie wpływów i wydatków na łączną kwotę 240 000,00 zł

§2

Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu zatwierdza preliminarz wydatków w poszczególnych działach w następujący sposób:

1. Koszty Okręgowych Komisji     – 31 800,00 zł w tym:

 • sport motocyklowy                                           – 5 500,00 zł 

 • sport samochodowy                                          – 5 500,00 zł 

 • sport kartingowy                                               – 3 850,00 zł 

 • sport żużlowy                                                    – 3 850,00 zł 

 • sport popularny i turystyka samochodowa        – 7 600,00 zł 

 • BRD                                                                   - 5 500,00 zł 

2. Koszty realizacji działalności statutowej – 207 200,00 zł w tym:
· koszty osobowe Zarządu Okręgowego PZM – 125 000,00 zł
· koszty administracyjne – 20 000,00 zł

3. Okręgowa Komisja Rewizyjna - 1 000,00 zł

§3

Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu upoważnia Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do sporządzenia zatwierdzonego preliminarza budżetowego na formularzu opracowanym przez ZG PZM.


 

Uchwała Nr 30/Z/2012

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 15 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 10/Z/2011 Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2011r.

w sprawie projektu preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu na rok 2012

Na podstawie §51 pkt 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

W paragrafie nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Zarząd Okręgowy PZM na wniosek Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu,

przyjmując wpływy z Zarządu Głównego PZM w kwocie 198 386,00 zł (wzrost w stosunku do 2011 roku o kwotę 12 772,00 zł), wpływy z pozostałych źródeł w wysokości 162 003,00 zł oraz otrzymane dotacje w kwocie 3 000,00 zł, zatwierdza korektę preliminarza na rok 2012 po stronie wpływów i wydatków na łączną kwotę 363 389,00 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu zatwierdza korektę preliminarza wydatków w poszczególnych działach w następujący sposób:

1. Koszty Okręgowych Komisji     – 109 600,00 zł w tym:

 • sport motocyklowy              – 32 100,00 zł 

 • sport samochodowy            – 12 500,00 zł 

 • sport kartingowy                  – 4 000,00 zł 

 • sport żużlowy                      – 13 500,00 zł 

 • sport popularny i turystyka samochodowa        – 15 500,00 zł 

 • BRD                                      - 32 000,00 zł 

2. Koszty realizacji działalności statutowej – 249 789,00 zł w tym:
· koszty osobowe Zarządu Okręgowego PZM – 124.000,00 zł
· koszty administracyjne – 20.500,00 zł

3. Okręgowa Komisja Rewizyjna - 1 000,00 zł

4. Koszty pokryte z dotacji, subwencji celowych – 3 000,00 zł

§2

1. Pozostała treść uchwały, pozostaje bez zmian.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Uchwała Nr 29/Z/2012

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 30 listopada2012r.

w sprawie: przyjęcia członka rzeczywistego Polskiego Związku Motorowego.

 

Na podstawie § 51 pkt. 5  Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego START Gniezno Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uchwała Nr 28/Z/2012

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu
z dnia 05 października 2012. w sprawie opłacenia składek członkowskich

 Auto-Klub PZM

Na podstawie § 51 pkt 3 Statutu PZM uchwala się co następuje:

§ 1

Przyznaje się - jako nagrodę za działalność społeczną – opłacenie składek członkowskich w Auto-Klubie PZM działaczom wyszczególnionym w załączniku nr1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie sukcesywnie, w miarę upływu terminu uiszczania składek.

 

Załącznik nr. 1

 


Uchwała Nr  27/Z/2012

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 02 Czerwca 2012 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Ludowego Klubu Sportowego Piast z siedzibą w Śremie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Uchwała Nr  26/Z/2012

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 02 Czerwca 2012 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Skockiego Towarzystwa Sportowego Klubu Sportowego MOTOR z siedzibą w Skokach

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


 

Uchwała Nr  25/Z/2012

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 02 Czerwca 2012 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Stowarzyszenia Klub Motorowy Bednary z siedzibą w Rosnówku – Komorniki Wlkp.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


 

Uchwała Nr  24/Z/2012

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 02 Czerwca 2012 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Pilskiego Klubu Żużlowego POLONIA z siedzibą w Pile

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

 

Uchwała Nr  23/Z/2012

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 02 Czerwca 2012 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Automobilklubu Nadnoteckiego z siedzibą w Pile

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Uchwała Nr  22/Z/2012

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 31 Marca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia kalendarza imprez na rok 2012.

 

Na podstawie § 51 pkt. 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego i § 7 ust. 1. pkt. 5 Regulaminu Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu, uchwala się co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Kalendarz Imprez na rok 2012 (załącznik nr 1)

2. Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego

    w Poznaniu do nanoszenia zmian w kalendarzu w trakcie roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego  w Poznaniu i Przewodniczącym Okręgowych Komisji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

 

 


 

Uchwała Nr  21/Z/2012

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 31 Marca 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 6/Z/2011 Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie składów osobowych Okręgowych Komisji.

 

Na podstawie § 51 pkt 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się składy osobowe Okręgowych Komisji na kadencję 2011 – 2015 stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała 6/Z/2011 Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z dnia 17 maja 2011

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym Okręgowych Komisji.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

 


 

Uchwała Nr  20/Z/2012

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 31 Marca 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 5/Z/2011 Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie liczby członków Okręgowych Komisji.

 

Na podstawie § 51 pkt 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się liczby członków Okręgowych Komisji na kadencję 2011 – 2015 określone w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała 5/Z/2011 Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z dnia 17 maja 2011

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

 


 

Uchwała Nr  19/Z/2012

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 31 Marca 2012 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Towarzystwa Sportów Motorowych Sokół w Poznaniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Uchwała Nr  18/Z/2012

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 31 Marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia członka rzeczywistego

Polskiego Związku Motorowego

 

Na podstawie § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego Stowarzyszenie Miłośników Starych Samochodów i Motocykli „MIKRUS”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Uchwała Nr 17/Z/2012

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 30 Marca 2012r.

w sprawie: przyjęcia członka rzeczywistego Polskiego Związku Motorowego.

 

Na podstawie § 51 pkt. 5  Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego

Klub Żużlowy VICTORIA Piła z siedzibą w Pile

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 16/Z/2012

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 13 Marca 2012r.

w sprawie: przyjęcia członka rzeczywistego Polskiego Związku Motorowego.

  Na podstawie § 51 pkt. 5  Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

 § 1

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego

„RACING CLUB LESZNO”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 15/Z/2012

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu
z dnia 04 lutego 2012r. w sprawie: zwołania Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Polskiego Związku Motorowegow związku z koniecznością dokonania wyborów uzupełniających delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PZM zgodnie z  § 29 ust. 10 i 11 Statutu Polskiego Związku Motorowego

Na podstawie § 48  Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1. Zarząd Okręgowy PZM zwołuje Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu w związku z koniecznością dokonania wyborów uzupełniających delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PZM  na dzień 31 marca 2012 roku

- godz. 11.00, pierwszy termin

- godz. 11.15 drugi termin.

2.  Obrady Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu odbędą się w Poznaniu, ul. Cześnikowska 30.

3. Projekt „Porządku Obrad Okręgowego Zjazdu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu w dniu 31.03.2012 roku” stanowi załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 2

1.Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do przesłania zaproszeń na Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu do delegatów którzy otrzymali mandaty na Okręgowy Zjazdu PZM w roku 2011.  

2.Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do poinformowania Zarządu Głównego PZM i członków rzeczywistych Związku działających na terenie Okręgu o terminie i porządku obrad Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu PZM w Poznaniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik nr 1


 

Uchwała Nr  14/Z/2012

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu
z dnia 4 lutego 2012r. w sprawie składu osobowego Okręgowej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki Samochodowej.

Na podstawie § 51 pkt 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Na wniosek Przewodniczącego Okręgowej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki Samochodowej powołuje się do pracy w Okręgowej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki Samochodowej Panią Annę Sudoł i Pana Krzysztofa Pospiesznego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Okręgowej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki Samochodowej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Uchwała Nr 13/Z/2012

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu
z dnia 4 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia bilansu ZO PZM w Poznaniu za rok 2011

Na podstawie §51 pkt 3 i 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1. Zarząd Okręgowy PZM po zapoznaniu się z dokumentami oraz protokołem Okręgowej Komisji Rewizyjnej zatwierdza bilans Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu za rok 2011,

- który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą         7.218,48 zł
- wynik finansowy netto  – zysk                                                      3,80 zł

2. Integralną częścią uchwały są załączniki:
- Bilans ZO PZM sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 – (załącznik nr 1).
- Rachunek Zysków i Strat za rok 2011– (załącznik nr 2).
- Informacja dodatkowa – (załącznik nr 3).

§ 2

Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do przekazania Bilansu za rok 2011 wraz z załącznikami do ZG PZM.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Uchwała Nr 12/Z/2011

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2011r. w sprawie odwołania członków Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu

Na podstawie § 23 ust. 3 pkt 1 Statutu Polskiego Związku Motorowego i §7, ust. 1 pkt16 Regulaminu Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu uchwala się co następuje: 

§ 1

W związku z wyborem do Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego i złożoną rezygnacją z pełnienia funkcji w Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu zgodnie z postanowieniami § 23 ust. 3 pkt 1 odwołuje się ze składu Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu:

Pana Zdzisława Horońskiego

Pana Pawła Pęcaka

Pana Roberta Werle

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Uchwała Nr 11/Z/2011

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 1/Z/2011 z dnia 27 marca 2011 roku w sprawie powołania Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu

Na podstawie § 23 ust. 3 pkt 1.i 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego i §7, ust. 1 pkt13 Regulaminu Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu uchwala się co następuje:

§ 1

1. W związku ze złożoną rezygnacją z pełnienia funkcji w Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Motorowego odwołuje się ze składu Prezydium ZO PZM w Poznaniu:

Pana Pawła Pęcaka    - Wiceprezesa ds. Sportu

Pana Roberta Werle   - Członka Prezydium

2. Powołuje się do składu Prezydium ZO PZM w Poznaniu:

Pana Juliana Nowaka- Wiceprezesa ds. Sportu

§ 2

Pozostałe paragrafy uchwały 1/Z/2011 z dnia 27 marca 2011 pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Uchwała Nr 10/Z/2011

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2011r. w sprawie projektu preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu na rok 2012

Na podstawie §51 pkt 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Zarząd Okręgowy PZM na wniosek Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu zatwierdza projekt preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu na rok 2012, przyjmując wpływy z Zarządu Głównego PZM w kwocie 198 386,00 zł – wzrost o kwotę 12 777,00 zł i  wpływy z pozostałych źródeł na kwotę 41 614,00 zł. Ogółem planowane wpływy i wydatki zamykają się kwotą 240 000,00 zł.

§2

Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu zatwierdza preliminarz wydatków:

1. Koszty Okręgowych Komisji                               – 31 800,00 zł w tym:

 • sport motocyklowy                                        – 5 500,00 zł 

 • sport samochodowy                                       – 5 500,00 zł 

 • sport kartingowy                                            – 3 850,00 zł 

 • sport żużlowy                                                – 3 850,00 zł 

 • sport popularny i turystyka samochodowa    – 4 900,00 zł 

 • sport popularny i turystyka motocyklowa     – 2 700,00 zł

 • BRD                                                               - 5 500,00 zł  

2.  Koszty realizacji działalności statutowej – 207 200,00 zł w tym:
   · koszty osobowe Zarządu Okręgowego PZM – 124.000,00 zł
   · koszty administracyjne – 20.500,00 zł

3. Okręgowa Komisja Rewizyjna - 1 000,00 zł

§3

Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu upoważnia Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do sporządzenia zatwierdzonego preliminarza budżetowego na formularzu opracowanym przez ZG PZM.


 

Uchwała Nr 9/Z/2011

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu
z dnia 4 października 2011. w sprawie opłacenia składek członkowskich Auto-Klub PZM

Na podstawie § 51 pkt 3 Statutu PZM uchwala się co następuje:

§ 1

Przyznaje się - jako nagrodę za działalność społeczną – opłacenie składek członkowskich w Auto-Klubie PZM działaczom wyszczególnionym w załączniku nr1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie sukcesywnie, w miarę upływu terminu uiszczania składek.

Załącznik


 

Uchwała Nr  8/Z/2011

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu
z dnia 4 października 2011. w sprawie składu osobowego Okręgowej Komisji Sportu Samochodowego.

Na podstawie § 51 pkt 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

 § 1

Na wniosek Przewodniczącego Okręgowej Komisji Sportu Samochodowego odwołuje się z Okręgowej Komisji Sportu Samochodowego Pana Mateusza Urbaniaka.

 § 2

Na wniosek Przewodniczącego Okręgowej Komisji Sportu Samochodowego powołuje się do pracy w Okręgowej Komisji Sportu Samochodowego Pana Witolda Kędzierskiego - Jachimka.

 § 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Okręgowej Komisji Sportu Samochodowego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Uchwała Nr  7/Z/2011

Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu
z dnia 17 maja 2011
w sprawie zmiany uchwały nr 2/Z/2011 z dnia 27 marca 2011 w sprawie powołania Przewodniczących Okręgowych Komisji.
  

Na podstawie § 52 ust. 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się:

§ 1

 W §1 uchwały nr 2/Z/2011 w sprawie powołania Przewodniczących Okręgowych Komisji tiret 7 otrzymuje brzmienie: -  

Okręgowa Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego- Piotr Monkiewicz

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


 

Uchwała Nr  6/Z/2011

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu
z dnia 17 maja 2011.
w sprawie składów osobowych Okręgowych Komisji.  

Na podstawie § 52 pkt 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1 

Zatwierdza się składy osobowe Okręgowych Komisji na kadencję 2011 - 2015 stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym Okręgowych Komisji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1


 

Uchwała Nr   5/Z/2011

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu
z dnia 17 maja 2011.
w sprawie liczby członków Okręgowych Komisji.  

Na podstawie § 52 pkt 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1 

Zatwierdza się liczby członków Okręgowych Komisji na kadencję 2011 - 2015 określone w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1


 

Uchwała Nr  4 /Z/2011

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu
z dnia 17 maja 2011.
w sprawie Regulaminów Okręgowych Komisji  

Na podstawie § 52 pkt 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1 

Przyjmuje się Regulaminy:

Okręgowej Komisji Sportu Samochodowego                                        - zał. nr 1
Okręgowej Komisji Sportu Motocyklowego                                          - zał. nr 2
Okręgowej Komisji Sportu Kartingowego                                              - zał. nr 3
Okręgowej Komisji Sportu Żużlowego                                                   - zał. nr 4
Okręgowej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki Samochodowej  - zał. nr 5
Okręgowej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki Motocyklowej   - zał. nr 6
Okręgowej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego                        - zał. nr 7

 

 

Uchwała Nr  3/Z/2011

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 17 maja 2011.

w sprawie Regulaminu Zarządu Okręgowego

Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

 

Na podstawie § 51, 52, 53, 54 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Regulamin Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr 2/Z/2011

Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 27 marca 2011 w sprawie powołania Przewodniczących Okręgowych Komisji.

 

Na podstawie § 52 ust. 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się:

§ 1

1. Powołuje się następujące osoby na Przewodniczących Okręgowych Komisji:

Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego                                                        - Zdzisław Horoński

Okręgowa Komisja Sportu Motocyklowego                                                          - Ryszard Obst

Okręgowa Komisja Sportu Kartingowego                                                              - Tomasz Kędziora

Okregowa Komisja Sportu Żużlowego                                                                   - Julian Nowak

Okręgowa Komisja Sportów Popularnych i Turystyki Samochodowej                 - Norbert Kuźniak

Okręgowa Komisja Sportów Popularnych i Turystyki Motocyklowej                   - Maurycy Musielak

Okręgowa Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Ochrony Środowiska   - Piotr Monkiewicz

2. Upoważnia się przewodniczących Okręgowych Komisji do wystąpienia przez Biuro Zarządu  Okręgowego PZM w Poznaniu do Klubów – członków PZM o wydelegowanie działaczy do pracy w poszczególnych Komisjach.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się przewodniczącym Okręgowych Komisji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr 1/Z/2011

Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 27 marca 2011 w sprawie powołania

Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu.

 

Na podstawie § 54 ust. 1 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu w składzie:

         Paweł Pęcak              Wiceprezes ds. Sportu

         Ryszard Śliwiński     Wiceprezes ds. Sportu Popularnego i Turystyki

         Michał Rychter          Skarbnik

         Robert Werle              Członek Prezydium

2. Prezesem Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu na podstawie wyboru Okręgowego Zjazdu PZM w Poznaniu z dnia 27 marca 2011. jest Kol. Maciej Jankowski.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Okręgowy PZM: 
Słowa kluczowe: