Kalendarz imprez Okręgowej Komisji Pojazdów Zabytkowych 2020
Kalendarz imprez Okręgowej Komisji Pojazdów Zabytkowych 2020 LpNazwa... więcej
REGULAMIN I Rundy Mistrzostw Okręgu Łódzkiego w Cross Country 2020 - 08.03.2020 Tor Buczek
REGULAMINMistrzostw Okręgu Łódzkiego w Cross Country 2020 I. Organizator:... więcej
70-lecie PZM - 18 kwietnia 2020 roku.
Obchody 70-lecia PZM Zarząd Okręgowy PZM w Łodzi będzie uroczyście obchodził w... więcej
Kalendarz Mistrzostw Okręgu Łódzkiego PZM w Cross Country 2020
Lprundaterminmiejsceorganizator1I08.03.2020BuczekGKM Buczek2II22.03.... więcej
Kalendarz Mistrzostw Okręgu Łódzkiego 2020 w KJS:
Mistrzostwa Okręgu Łódzkiego 2020 w KJS:Nr rundyData Organizator126.04.... więcej
Mistrzostwa Świata SuperEnduro 14.03.2020
Już 14 marca br. kolejna gratka dla wielbicieli SuperEnduro w Łódzkiej Atlas... więcej
Szkolenie na stopień Ratownika Drogowego PZM 07.03.2020
Zapraszamy wszystkich członków klubów zrzeszonych w naszym okręgu do udziału w... więcej

IV Runda Mistrzostw Strefy Polski Centralnej 10.09.2017 Seroki

IV Runda Mistrzostw Strefy Polski Centralnej 10.09.2017 Seroki

Regulamin uzupełniający

IV  Rundy Mistrzostw Strefy Polski Centralnej w Motocrossie 10.09.2017 r.

I. Organizator:

Łowicki Klub Motorowy

Tel. 602-184-145

II. Założenia.

Zawody organizowane są na zlecenie OKSM. Mają na celu podniesienie umiejętności jazdy zawodników i amatorów sportów terenowych. W zawodach mogą brać udział zawodnicy sportu motocyklowego z licencją A, B lub C oraz uczestnicy bez licencji.

III. Miejsce zawodów.

Seroki, Gmina Łyszkowice

IV. Zasady rozgrywania zawodów.

Wyścigi motocrossowe odbywają się wg regulaminu ramowego Mistrzostw Strefy Polski Centralnej oraz załączonego harmonogramu czasowego zawodów. Start będzie się odbywał z maszyny startowej. Koniec wyścigu jest sygnalizowany przez sędziego mety po upływie czasu podanego w niniejszym regulaminie dla danej kategorii. Zawodnicy są klasyfikowani na podstawie zapisu ilości pokonanych okrążeń trasy stosownie do kolejności przekraczania linii mety.

V. Nagrody:

W każdej klasie puchary do trzeciego miejsca.

W klasie OPEN A organizator przewidział nagrody finansowe za klasyfikację generalną zawodów po dwóch wyścigach:

I miejsce          500 zł

II miejsce        300 zł

III miejsce       200 zł

 

Nagrody w pełnych kwotach zostaną wypłacone jeśli w klasie OPEN A zapisanych zostanie min 10 zawodników, w przypadku mniejszej ilości zawodników nagrody zostaną pomniejszone o 50 %

 

 

VI. Osoby urzędowe.

Sędzia zawodów – Hubert Barszczewski                             licencja nr P 197/15

Dyrektor zawodów – Bogdan Walczak                                licencja nr O 29/2017

Komisarz  ochrony środowiska  – Katarzyna Walczak        licencja nr  M 315/2017

Kierownik biura – Joanna Walczak

Kierownik trasy – Zbigniew Majewski

Kierownik chronometrażu – Firma Gross

Kier. komisji technicznej – Krzysztof Ruta

Kierownik Start- Meta – Paweł Kotowicz

VII. Zgłoszenia.

Zgłoszenia internetowe do dnia 09-09-2017 lub na oryginalnych drukach zgłoszenia, w biurze zawodów na jedną godzinę przed startem treningu danej klasy

VIII. Dopuszczenie zawodników do startu.

Zawodnicy licencjonowani.

Zawodnicy posiadający licencję A,B lub C PZM są uprawnieni do startu po okazaniu aktualnego badania  stanu zdrowia przez lekarza medycyny sportowej oraz opłaceniu w biurze zawodów stosownego wpisowego  

Zawodnicy małoletni.

Zawodnicy posiadający licencję PZM są uprawnieni do startu po okazaniu aktualnego badania  stanu zdrowia przez lekarza medycyny sportowej, przedstawienia zgody prawnego opiekuna oraz opłaceniu w biurze zawodów stosownego wpisowego   

Uczestnicy nie posiadający licencji PZM, klasa AMATOR

Organizator dopuszcza do startu uczestników pełnoletnich nie posiadających licencji PZM, pod warunkiem przedstawienia w biurze zawodów oświadczenia o stanie zdrowia, opłaceniu wpisowego i ubezpieczenia oraz odbytego szkolenia, które zostanie przeprowadzone w dniu zawodów.

IX. Wpisowe.

Wpisowe na zawody  120 zł – płatne w dniu zawodów w Biurze Zawodów. W klasie MX 65 MX85 oraz Kobiety wpisowe wynosi 60 zł.  Wpisowe dla uczestnika klasy Amator wynosi 120 zł + ubezpieczenie NW 30 (możliwość wykupienia polisy na miejscu zapewni organizator). Opłata za pomiar czasu w kwocie 10 zł/ zawodnik. Egzamin na certyfikat 50zł.

X. Biuro zawodów.

Biuro zawodów czynne:

10.09.2017 w godz. od 7:30 - do końca zawodów

W biurze zawodów należy przedstawić następujące dokumenty:

- dowód tożsamości lub zgodę rodzica w przypadku nie ukończenia 18 lat.

- aktualne badanie lekarskie

- odpowiednią ważną licencję w przypadku jej posiadania

- potwierdzenie wpłaty wpisowego.

Uczestnicy  nie posiadający licencji startujący w klasie amator, zobowiązani są do podpisania oświadczenia o stanie zdrowia oraz do wykupienia polisy NW ( możliwość wykupienia na miejscu)

XI. Tor crossowy.

Lic Krajowa B 135/2017

Długości ok 1600 m, szer. 8-10 m o nawierzchni piaskowej.

XII. Odbiór trasy.

Sędzia zawodów o godz. 8:00

XII. Odbiór techniczny:

Odbiory techniczne zostaną przeprowadzone, zgodnie z RSM

w godz 8:00 - 9:30.

XIV. Odprawa i szkolenie

Kierowników ekip i zawodników w  obrębie biura zawodów godz. 8:30.

Szkolenie uczestników bez licencji godz. 8:40

XV. Park maszyn.

Zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie toru motocrossowego. Mycie motocykli w parku maszyn jest zabronione. 

W parku maszyn obowiązują maty środowiskowe pod motocykle i quady.

Za brak maty środowiskowej kara - 300zł  (płatne w biurze zawodów). 

W przypadku nie opłacenia kary, zawodnik zostanie wykluczony z zawodów

XVI. Wyposażenie zawodnika.

Zawodnicy muszą być wyposażeni zgodnie z RSM pkt. 04.65 i 04.67. Numery startowe zgodne z regulaminem Mistrzostw Strefy Polski Centralnej. 

Dopuszcza się dowolne motocykle odpowiadające normom przewidzianym w RSM. Ogumienie dowolne - motocrossowe lub enduro. Obowiązuje kask z aktualną homologacją.

XVII. Klasy biorące udział w zawodach.

Klasa MX 65

Motocykle 2T o pojemności do 65 cc – koła maksymalnie 12-14 cali

Wiek zawodników: od 8 lat do 12 lat Licencja: A ,B, C

Klasa MX 85

Motocykle 2T o pojemności do 85 cc - koła min14-16 cali, maksymalne 16-19 cali.

Wiek zawodników: od 10 lat do 15 lat Licencja A, B, C

Klasa MX  Junior

Motocykle 2T o poj od 100cc do 125cc Motocykle 4T o poj od 175cc do 250cc 4T.

Wiek zawodników: od 14 lat do 18 lat Licencja A, B, C

Klasa MX Open

Motocykle 2T o poj od 100 do 125cc i 4T od 175 do 250 - Wiek zawodników: od 14 lat Motocykle 2T o pojemności pow. 175 do 500 i 4T od 290 do 450cc - Wiek zawodników: od 17 lat. Licencja A lub B

Klasa MX Masters

Motocykle 2T o poj pow.100 do 500cc i 4T od 175 do 450 cc Wiek zawodnika: od 40 lat. Licencja A lub B W 2017r. prawo startu w klasie Masters mają zawodnicy urodzeni w 1977 i starsi.

Klasa MX Kobiet

Motocykle o pojemności od 85 do 125cc 2T.

Wiek zawodniczek: od 14 lat

Licencja A, B, C.

Motocykle o pojemności od 150 do 250cc 4T
Wiek zawodniczek: od 14 lat

Licencja A, B, C.

 

 

Klasa MX Open B

Motocykle 2T o poj od 100 do 150cc i 4T 175 do 250cc Wiek zawodnika od 14 lat

Motocykle 2T o poj od 175cc do 500cc i 4T 290cc do 450cc Wiek zawodnika od 17 lat

Licencja B

Klasa MX Open C

Motocykle 2T o poj od 100 do 150cc i 4T 175 do 250cc Wiek zawodnika od 14 lat

Motocykle 2T o poj od 175cc do 500cc i 4T 290cc do 450cc Wiek zawodnika od 17 lat

Licencja C

MX QUAD

Quady o poj do 450cc 2T lub 4 T Wiek zawodnika od 14 

Quady o poj do 550cc 2T lub 4T Wiek zawodników od 17 lat

Licencja A,B,C

XVIII. Trening i kwalifikacje.

W niedzielę 10.09.2017 treningi są obowiązkowe i będą przeprowadzone w następującej kolejności, klasa: MX65, MX85-Kobiety, Amator,  Junior, Open B-C, Licencja A, Quad

Klasy można łączyć.

Najlepszy czas okrążenia sesji treningowej danego zawodnika, uznawany jest jako okrążenie kwalifikacyjne, decydujące o kolejności na maszynie startowej podczas biegów finałowych.

XIX. Start.

Start do pierwszego biegu wg załączonego harmonogramu czasowego wyścigów.

W zawodach motocross zawodnicy do pierwszego biegu wjeżdżają na maszynę startową wg kolejności  czasów uzyskanych podczas kwalifikacji wg zasady: zawodnik z najlepszym czasem w swojej klasie, wybiera miejsce na maszynie. Obowiązuje podział na klasy.

Czas trwania poszczególnych biegów.

MX 65

10 min + 2 okrążenia

MX 85

10 min + 2 okrążenia

MX Kobiet

10 min + 2 okrążenia

AMATOR

10 min + 2 okrążenia

MX Junior

15 min + 2 okrążenia

MX Open C

15 min + 2 okrążenia

MX Open B

15 min + 2 okrążenia

MX Masters

15 min + 2 okrążenia

MX Open

15 min + 2 okrążenia

MX QUAD

15 min + 2 okrążenia

Ostateczna kolejność treningów i startów zostanie ustalona i ogłoszona na tablicy ogłoszeń po zweryfikowaniu ilości uczestników zawodów w poszczególnych klasach

XX. Wyniki.

Wyniki nieoficjalne 10 min. po każdym biegu, oficjalne 20 min po wywieszeniu nieoficjalnych wyników (tablica ogłoszeń znajdująca się przy biurze zawodów).

XXI. Protesty.

Zgłoszenia protestów zgodnie z RSM pkt. 11.6. Protesty składa się na piśmie na ręce Dyrektora zawodów w czasie 30 minut od zaistniałego faktu lub czasu wywieszenia wyników nieoficjalnych. Kaucja za protest wynosi 300 zł (płatne w biurze zawodów). Jeżeli protest zostanie uznany kaucja zostaje zwrócona protestującemu. Jeżeli natomiast protest nie zostanie uznany kaucja przechodzi na rzecz organizatora.

XXII. Ubezpieczenia.

Zawody są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej. Zawodnicy ubezpieczenie NNW muszą wykupić we własnym zakresie. Organizator nie odpowiada za ewentualne straty i szkody w stosunku do zawodników i ich sprzętu jak i szkody oraz straty spowodowane bezpośrednio w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

XXIII. Postanowienia końcowe.

We wszystkich sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy RSM oraz komunikaty GKSM.

 

Regulamin zatwierdzono w dniu 25.08.2017 r.

Przewodniczący OKSM w Łodzi

Jacek Dębski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM MISTRZOSTW STREFY CENTRALNEJ W MOTOCROSSIE 2017

 

Seroki, dn. 10.09.2017

 

w dniu zawodów

 

7:30

- czynne biuro do zakończenia zawodów

8:00

- odbiór trasy przez Sędziego Głównego

8:00 - 9:30

- kontrola techniczna

8:30

- odprawa z zawodnikami

8:40

- egzamin teoretyczny na certyfikat, szkolenie dla klasy Amator

 

TRENINGI

 

8:45 - 9:05

- MX 65

9:10 - 9:30

- MX 85, MX Kobiet

9:35 - 9:55

- AMATOR

10:00 - 10:20

- MX Junior

10:25 - 10:45

-MX Open B, MX Open C

10:50 - 11:10

- MX Open, MX Masters

11:15 - 11:35

- MX QUAD

 

12:00 Uroczyste otwarcie zawodów

 

WYŚCIGI

 

MX 65

11:33 - zamknięta strefa oczekiwania

start - 11:40

MX 85, MX Kobiet

11:58 - zamknięta strefa oczekiwania

start - 12:05

MX Amator

12:18 - zamknięta strefa oczekiwania

start - 12:25

MX2 Junior

12:38 - zamknięta strefa oczekiwania

start - 12:45

MX Open B, MX Open C

13:03 - zamknięta strefa oczekiwania

start - 13:10

MX Open, MX Masters

13:28 - zamknięta strefa oczekiwania

start - 13:35

MX QUAD

13:53 - zamknięta strefa oczekiwania

start - 14:00

MX 65

14:53 - zamknięta strefa oczekiwania

start - 15:00

MX 85, MX Kobiet

15:13 - zamknięta strefa oczekiwania

start - 15:20

MX Amator

15:33 - zamknięta strefa oczekiwania

start - 15:40

MX2 Junior

15:53 - zamknięta strefa oczekiwania

start - 16:00

MX Open B, MX Open C

16:18 - zamknięta strefa oczekiwania

start - 16:25

MX Open, MX Masters

16:43 - zamknięta strefa oczekiwania

start - 16:50

MX QUAD

17:08 - zamknięta strefa oczekiwania

start - 17:15

 

17:45 Ceremonia wręczania nagród

 

Zarząd Okręgowy PZM: 
Kategorie: