XL Jubileuszowy Ogólnopolski Zlot Turystów Zmotoryzowanych „ENERGETYK 2019” - relacja
XL Jubileuszowy Ogólnopolski Zlot TurystówZmotoryzowanych „ENERGETYK 2019... więcej
RAJD ZIEMI OBIECANEJ - zmiana terminu!!!!
Informacja organizatora:Stowarzyszenie „Motocykl Moje Hobby”... więcej
Jubileusz 40-lecia Klubu Motorowego „Energetyk” przy Elektrowni Bełchatów
Jubileusz 40-lecia Klubu Motorowego „Energetyk” przy Elektrowni... więcej
II Łódzki Piknik Offroadowy - relacja
W sobotę 14 września bieżącego roku na część parkingu Centrum Handlowego Pasaż... więcej
Kurs i egzamin na certyfikat i licencję rajdową RN ZO PZM w Łodzi - 28/29.09.2019
Kurs i egzamin na certyfikat i licencję rajdową RN ZO PZM w Łodzi 1.... więcej
V Runda Mistrzostw Okręgu Łódzkiego w Cross Country - 29.09.2019
Zapraszamy 29 września 2019 roku na V Rundę Mistrzostw Okręgu Łódzkiego w Cross... więcej
Karol Pasiewicz wśród finalistów Kartingowych Mistrzostw Świata CIK-FIA
Karol Pasiewicz wśród finalistów Kartingowych Mistrzostw Świata CIK-FIAPodczas... więcej
II Łódzki Piknik Offroadowy
II Łódzki Piknik Offroadowy W sobotę 14 września bieżącego roku miłośnicy... więcej
Sprostowanie
SprostowanieInformujemy, że w sprawozdaniu z działalności Zarządu Okręgowego... więcej

Komunikat

Komunikat nr 1/2019 ZM PZM

W związku z Rozporządzeniami MZ z dnia 27.02.2019 r. będącymi nowelizacją rozporządzeń z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia, zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń oraz rozporządzenia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia, Zespół Medyczny informuje o dokonanych zmianach.

1. Orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania sportu oprócz lekarzy dotychczas uprawnionych do wydawania takich orzeczeń w odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia może również wydać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia) oraz posiadanej dokumentacji lekarskiej, a w odniesieniu do zawodników pomiędzy 19 a 23 rokiem życia na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej.

W przypadkach, gdy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej stwierdzi, że zakres koniecznych badań w celu prawidłowej oceny stanu zdrowia i zdolności do uprawiania sportu wykracza poza zakres profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia) oraz posiadanej dokumentacji medycznej, a są one niezbędne w celu prawidłowej oceny stanu zdrowia i zdolności do uprawiania sportu, wydaje skierowanie do lekarza dotychczas uprawnionego do wydawania tych orzeczeń (specjalista medycyny sportowej, lekarz posiadający certyfikat PTMS i specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych).

2. Badania specjalistyczne i diagnostyczne, którym podlega osoba ubiegająca się o wydanie orzeczenia o zdolności do uprawiania sportu obejmują:

1. Ogólne badanie lekarskie wraz z oceną uzębienia i ostrości wzroku 2. Badanie ortopedyczne 3. Badanie elektrokardiograficzne 12 – odprowadzeniowe wraz z opisem 4. Pomiary antropometryczne 5. Badanie morfologii krwi obwodowej z rozmazem 6. Oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi 7. Badanie ogólne moczu

8. Badanie spirometryczne (u osób zamierzających uprawiać płetwonurkowanie)

9. Konsultację neurologiczną (u osób zamierzających uprawiać sporty walki)

10. Lekarz wydający orzeczenie może zlecić wykonanie innych badań specjalistycznych i diagnostycznych wynikających z oceny stanu zdrowia osoby ubiegającej się o wydanie orzeczenia oraz specyfiki współzawodnictwa sportowego niezbędnych do wydania takiego orzeczenia.

3. Badania wstępne przeprowadzane u osób ubiegających się po raz pierwszy o wydanie orzeczenia w sportach motorowych obejmują badania wymienione w ust. 2 w punktach 1-7

4. Badania okresowe obejmujące punkty 1-7 przeprowadza się co 12 miesięcy

5. Dodatkowo, co 6 miesięcy w przypadku badań w pkt 1,2 i 4 u zawodników do ukończenia 16 roku życia, jeśli wymaga ich stan zdrowia lub specyfika współzawodnictwa sportowego

6. Badania kontrolne obejmuje ogólne badanie lekarskie oraz badania specjalistyczne i diagnostyczne uwarunkowane stanem zdrowia. Badania kontrolne wykonuje się u zawodników, którzy podczas uprawiania sportu doznali urazów, w tym urazów głowy, zmian przeciążeniowych, utraty przytomności lub porażki przez nokaut.

7. Orzeczenia lekarskie wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na który zostały wydane.

8. Do badań rozpoczętych przed dniem wejścia rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

9. Powyższe zmiany zawarte w rozporządzeniu MZ z dnia 27.02.219r. obowiązują od 01.03.2019 r.

W związku z różnicami w interpretacji rozporządzeń Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r., Zespół Medyczny PZM informuje, iż dalsze ewentualne zmiany w Regulaminie Medycznym zostaną wprowadzone po spotkaniu w Ministerstwie Zdrowia z Konsultantem Krajowym w dziedzinie medycyny sportowej i Prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, które planowane jest na 22 marca 2019 r.

Załączniki:

1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń

3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń

4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia

https://pzm.pl/pliki/komunikat/zm/2019-03/26840/komunikatnr1-rozporzadze...

 

Zarząd Okręgowy PZM: 
Kategorie: