BIAŁYSTOK

Biuro Certyfikowanych Rzeczoznawców

    15-703 Białystok
    Al. Jana Pawła II 52
    tel. ( 085 ) 65-12-496

Proponuje swoje usługi w zakresie:

- badania stanu technicznego pojazdów uczestniczących w wypadkach;
- określania stopnia zużycia bądź zniszczenia pojazdu;
- określania przyczyn i rozmiarów uszkodzeń pojazdów;
- określania zakresu i jakości wykonanych napraw;
- ustalania kosztów naprawy;
- ustalania wartości pojazdów;
- sporządzania opinii o przyczynach i przebiegu wypadków drogowych;
- analizy rachunków, kosztów, określanie szkód całkowitych oraz kosztów naprawy pojazdów.

Województwo: 
Usługi: 
OZDG (Spółka zarządzająca): 
Stacje Kontroli Pojazdów:
Województwo:
Stacje Obsługi Pojazdów:
Województwo:
Rzeczoznawcy PZM, samochodowi, opinie i wyceny:
Województwo:
Ośrodki Szkolenia Kierowców, prawo jazdy i doskonalenie techniki jazdy:
Województwo:
Ubezpieczenia:
Województwo:
Bony INTERRISK TU S.A. VIG:
Menu:
Z przyjemnością informujemy, że INTERRISK Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group oferuje Klubom zrzeszonym w Polskim Związku Motorowym, członkom tych Klubów a także ich pracownikom, kompleksowe ubezpieczenie Dom Max ze specjalną zniżką w wysokości 15%. Bliższych informacji na ten temat udzielają wszystkie Spółki PZM oraz Oddziały INTERRISK. Ogólne warunki tego ubezpieczenia są dostępne na stronie internetowej www.interrisk.pl
Biura Obsługi Turystycznej:
Województwo:
Winiety:
Województwo: